Salbutamol/ipratropiumbromide

Stofnaam
Salbutamol/ipratropiumbromide
Merknaam
Combivent, Ipramol Steri-Neb
ATC code
R03AL02

Salbutamol/ipratropiumbromide

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Geregistreerd voor kinderen vanaf 12 jaar, 3-4 dd 1 flacon (Bevat ipratropium(bromide) 500 microg, salbutamol (als sulfaat) 2,5 mg.)

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per ml vernevelvlst.:
Salbutamol (als sulfaat) 1 mg, Ipratropiumbromide (als 1-water) 0.2 mg,
Ipratropiumbromide-1-water 0.1 mg, Salbutamol (als sulfaat) 1 mg,
Ipratropiumbromide-1-water 0.25 mg, Salbutamol (als sulfaat) 2.5 mg,

Eigenschappen

Combinatie van een parasympathicolyticum en een β2-sympathicomimeticum, die beide een bronchospasmolytische werking hebben echter via verschillende mechanismen.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Acute astma aanval
 • Inhalatie
  • < 5 jaar
   [4]
   • (bij SpO2 ≤ 94%): 2,5 mg/dosis éénmalig in combinatie met ipratropiumbromide 0,25 mg/dosis

    • Bij (ernstig) benauwd kind dient zo frequent als nodig tot continu verneveld te worden met salbutamol en (minimaal) tweemaal ipratropiumbromide bij de eerste inhalaties.
    • Na 1 à 2 maal inhaleren en onvoldoende effect: start laagdrempelig prednison
  • ≥ 5 jaar
   [4]
   • (bij SpO2 ≤ 94%): 5 mg/dosis éénmalig in combinatie met ipratropiumbromide 0,5 mg/dosis

    • Bij (ernstig) benauwd kind dient zo frequent als nodig tot continu verneveld te worden met salbutamol en (minimaal) tweemaal ipratropiumbromide bij de eerste inhalaties.
    • Na 1 à 2 maal inhaleren en onvoldoende effect: start laagdrempelig prednison
Opheffen reversibele luchtwegobstructie
 • Inhalatie
  • Verneveloplossing
   • 12 jaar tot 18 jaar
    [1]
    • 1 flacon (0,5 mg ipratropiumbromide en 2,5 mg salbutamol) 3-4 dd

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): Hoest, dysfonie, hoofdpijn, droge mond, tachycardie, hartkloppingen, misselijkheid, accommodatiestoornissen. Soms (0,1-1%): duizeligheid, braken, tremor, nervositeit, verhoogde systolische bloeddruk, hartritmestoornissen (incl. atriumfibrilleren, supraventriculaire tachycardie en extrasystolen, vooral bij daarvoor gevoelige patiënten), urineretentie. Zelden (0,01-0,1%): verlaagde diastolische bloeddruk, perifere vaatverwijding, hypokaliëmie, darmpassagestoornissen, irritatie van mond en keel, dyspneu, (paradoxale) bronchospasme, laryngospasme, zweten, spierpijn, spierzwakheid of -krampen, rusteloosheid, geheugenstoornis, angst, depressie, hyperactiviteit (vooral bij kinderen), oculaire effecten (mydriasis, verhoogde intraoculaire druk, wazig zien, oogpijn, nauwe-kamerhoekglaucoom), overgevoeligheidsreacties als urticaria, huiduitslag, jeuk, angio-oedeem, orofaryngeaal oedeem en anafylaxie. Myocardischemie kan optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor parasympathicolytica of sympathicomimetica. Tachyaritmie, hypertrofische obstructieve cardiomyopathie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij hart- of vaataandoeningen als ernstige en onbehandelde hypertensie, myocardinsufficiëntie, ischemische hartziekte, hypertrofische obstructieve cardiomyopathie, cardiale aritmieën (tachyaritmie), manifeste diabetes mellitus of verminderde glucosetolerantie, feochromocytoom en bij hyperthyroïdie, prostaathyperplasie, urineretentie (door obstructie van de blaashals). Gebruik bij aangeboren lange-QT-intervalsyndroom (LQTS) wordt ontraden. Bij verneveling wordt aanbevolen de plasma-kaliumspiegel te volgen. Mogelijk zijn patiënten met cystische fibrose gevoeliger voor het effect van ipratropium op de gastro-intestinale motiliteit. Parasympathicolytica kunnen door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Contact met de ogen vermijden; pijn of onaangenaam gevoel in de ogen, wazig zien, visuele halo's gecombineerd met rode ogen en cornea-oedeem kunnen tekenen zijn van een acute nauwe-kamerhoekglaucoom, dat acuut medische interventie behoeft. Bij bronchospasme de behandeling met dit geneesmiddel staken. Patiënten instrueren om bij pijn op de borst of dyspneu een arts te raadplegen.

Interacties

Salbutamol:
Relevant:
niet-selectieve β-blokkers en β-sympathicomimetica kunnen elkaars werking verminderen. Deze interactie is van klinisch belang bij β2-sympathicomimetica (fenoterol, formoterol, indacaterol, salbutamol, salmeterol en terbutaline) die bij astma of COPD worden toegepast. Bij voorkeur wordt de niet-selectieve β-blokker vervangen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met selectieve β-blokkers; in hogere dosering kunnen selectieve β-blokkers de werking van β-sympathicomimetica verminderen.

Niet beoordeeld: corticosteroïden, theofylline en diuretica versterken de kaliumverliezende werking van β2-sympathicomimetica.

Corticosteroïden oraal en parenteraal versterken de hyperglykemische werking.

Het risico op ventriculaire aritmieën is verhoogd bij combinatie van β-sympathicomimetica en bij combinatie met andere middelen die het QTc-interval verlengen.

Bromocriptine kan de cardiovasculaire effecten van sympathicomimetica versterken.

Gehalogeneerde inhalatie-anaesthetica sensibiliseren het hart voor sympathicomimetica; voorzichtigheid is geboden bij intraveneuze toediening van β-sympathicomimetica tijdens de anesthesie.

Referenties

 1. Boehringer Ingelheim BV, SPC Combivent (RVG 20233), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 12 aug 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h20233.pdf
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 17 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 nov 2014
 4. NVK , Richtlijn Astma bij Kinderen, 2013

Wijzigingen

 • 13 april 2018 09:34: Indicatie acuut astma toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering