Fenoterol + ipratropiumbromide

Stofnaam
Fenoterol + ipratropiumbromide
Merknaam
Berodual
ATC code
R03AL01

Fenoterol + ipratropiumbromide

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

< 6 jaar: Off-label 
> 6 jaar: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Acute astma aanval: > 6 jaar: 2 inhalaties, ZN herhalen

Intermitterend en langdurig gebruik bij astma: > 6 jaar: Zo nodig: Eén tot twee inhalaties per keer tot een maximum van in totaal 8 inhalaties per dag (Gemiddeld
3 maal daags 1 tot 2 inhalaties).

Eigenschappen

Ipratropium is een parasympathicolyticum, dat bij inhalatie bronchospasmolytisch werkt. Tevens vermindert het de bronchiale hypersecretie. De werking van ipratropium treedt binnen 15 min in, is maximaal na 1–2 uur en houdt 3–6 uur aan. Fenoterol is een sympathicomimeticum met selectieve werking op m.n. de bèta2-receptoren; het heeft een spasmolytisch effect op de bronchusmusculatuur. De werking van fenoterol begint binnen enkele minuten en houdt 3–5 uur aan.
 

Farmacokinetiek

Geen informatie.

Doseringen

Acute astma aanval
 • Inhalatie
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 2 pufje(s)/dosis, zo nodig na 5 minuten herhalen. Per puf: 50 microg fenoterol + 20 microg ipratropium.
   • Verdere inhalaties kunnen nodig zijn.

Astma onderhoudsbehandeling
 • Inhalatie
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 1 - 2 pufje(s)/dosis, zo nodig. Max: 8 pufje(s)/dag. Per puf 50 microg fenoterol + 20 microg ipratropium.
   • TOEDIENINGSVORMEN
    0mnd-12mnd: dosisaerosol + aerochamber met babymasker.
    1jr-4jr: dosisaerosol + aerochamber met kindermasker.
    > 4 jaar: dosisaerosol + aerochamber met mondstuk.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Dosisaerosol, per dosis: Fenoterolhydrobromide 50 µg Ipratropiumbromide  20 µg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

SYMPATHICOMIMETICA VOOR INHALATIE

SELECTIEVE BETA-2-SYMPATHICOMIMETICA

Formoterol

Oxis Turbuhaler, Novolizer, Aerolizer, Atimos
R03AC13

Salbutamol

Ventolin, Airomir
R03AC02

Salmeterol

Serevent
R03AC12

Terbutaline

Bricanyl
R03AC03
SYMPATHICOMIMETICA + CORTICO'S/OVERIGE GNM, EXCL ANTICHOL
R03AK08
R03AK11
R03AK10

Formoterol + Budesonide (combinatiepreparaat)

Symbicort, DuoResp Spiromax
R03AK07
R03AK06
SYMPATHICOMIM. + PARASYMPATHICOLYT. INCL. COMBI CORTICO'S

Salbutamol/ipratropiumbromide

Combivent, Ipramol Steri-Neb
R03AL02

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): hoest. Soms (0,1-1%): tremor, duizeligheid, tachycardie, palpitaties, verhoging systolische bloeddruk, hoofdpijn, faryngitis, heesheid, droge mond, misselijkheid, braken, diarree, nervositeit, huidreacties. Zelden (0,01-0,1%): obstipatie, diarree, gestoorde gastro-intestinale motiliteit, stomatitis, glossitis, irritatie van de keel, overgevoeligheidsreacties zoals angio–oedeem van keel, mond, tong, lippen, ogen en aangezicht, broncho- en laryngospasmen, oculaire effecten (mydriasis, verhoogde intraoculaire druk, wazig zien, oogpijn, halovisie, nauwe-kamerhoekglaucoom, conjuctivale hyperemie), urticaria, jeuk, huiduitslag en anafylactische reacties, ritmestoornissen, atriumfibrilleren, supraventriculaire tachycardie, myocardischemie, verhoging van de diastolische bloeddruk, spierpijn, spierkramp, angio-oedeem, hyperhidrosis, hypokaliëmie, urineretentie, agitatie, psychische stoornissen. Verder is hyperactiviteit gemeld.
 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Hyperthyroïdie. Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie, subvalvulaire aortastenose. Tachycardie en andere ritmestoornissen, m.n. bij hypokaliëmie. Overgevoeligheid voor parasympathicolytica of sympathicomimetica.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij myocardinsufficiëntie en andere ernstige cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus, feochromocytoom, obstructie van de blaashals en prostaathypertrofie. Bij dyspneu en pijn op de borst bedacht zijn op zowel respiratoire als cardiale problemen. Gebruik bij aangeboren lange-QT-intervalsyndroom (LQTS) wordt ontraden. Fenoterol kan een potentieel ernstige, dosisafhankelijke afname van de plasmakaliumconcentratie veroorzaken. Parasympathicolytica kunnen door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Contact met de ogen vermijden; pijn of onaangenaam gevoel in de ogen, wazig zien, visuele halo's gecombineerd met rode ogen en cornea-oedeem kunnen tekenen zijn van een acute nauwe-kamerhoekglaucoom. Mogelijk zijn patiënten met cystische fibrose gevoeliger voor het effect van ipratropium op de gastro-intestinale motiliteit.
 

Interacties

Fenoterol:

Niet beoordeeld: bij toepassing als weeënremmer verhoogt combinatie met corticosteroïden het ontstaan van longoedeem.

Middelen met een anticholinerge werking kunnen de werking van intraveneus toegediend fenoterol versterken.

Interacties Sympathicomimetica met vooral β2-effect algemeen

Relevant: niet-selectieve β-blokkers en β-sympathicomimetica kunnen elkaars werking verminderen. Deze interactie is van klinisch belang bij β2-sympathicomimetica (fenoterol, formoterol, indacaterol, salbutamol, salmeterol en terbutaline) die bij astma of COPD worden toegepast. Bij voorkeur wordt de niet-selectieve β-blokker vervangen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met selectieve β-blokkers; in hogere dosering kunnen selectieve β-blokkers de werking van β-sympathicomimetica verminderen.

Niet beoordeeld: corticosteroïden, theofylline en diuretica versterken de kaliumverliezende werking van β2-sympathicomimetica.

Corticosteroïden oraal en parenteraal versterken de hyperglykemische werking.

Het risico op ventriculaire aritmieën is verhoogd bij combinatie van β-sympathicomimetica en bij combinatie met andere middelen die het QTc-interval verlengen.

Bromocriptine kan de cardiovasculaire effecten van sympathicomimetica versterken.

Gehalogeneerde inhalatie-anaesthetica sensibiliseren het hart voor sympathicomimetica; voorzichtigheid is geboden bij intraveneuze toediening van β-sympathicomimetica tijdens de anesthesie.

Referenties

 1. Boehringen Ingelheim BV, SPC Berodual aerosol (RVG 14123), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 8 juni 2012, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h14123.pdf
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 21 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum., (Interacties), Geraadpleegd 21 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering