Amoxicilline

Stofnaam
Amoxicilline
Merknaam
ATC code
J01CA04
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Bactericide β-lactamantibioticum uit de groep aminopenicillinen. Amoxicilline remt de crosslinking van peptidoglycanen in de celwand, wat uiteindelijk leidt tot lysis en celdood. Het werkingsspectrum is relatief breed en omvat Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën.

Doorgaans gevoelig (in vitro) zijn: Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus faecalis, β-hemolytische streptokokken (groep A, B, C, G), Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus bovis, Streptococcus pyogenes, Brucella spp., Neisseria meningitidis, Vibrio cholerae en Peptostreptococcus spp.

Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium, coagulase-negatieve stafylokokken, Staphylococcus aureus ('MSSA'), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans-groep, Clostridium spp., Fusobacterium spp., Borrelia burgdorferi, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Haemophilus para-influenza, Helicobacter pylori, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Prevotella spp., Salmonella typhi en Salmonella paratyphi.

Doorgaans ongevoelig (vaak resistent) zijn: onder andere penicillinasevormende stafylokokken (bv. 'MRSA'), indol-positieve Proteus-stammen (P. vulgaris), Citrobacter spp., Morganella morganii, Providencia spp., Raoultella spp., Serratia spp., Bacteroides fragilis en Rickettsia.

Inherent resistent zijn: Acinetobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp. en Legionella spp.

Amoxicilline is penicillinase-gevoelig.

De (microbiologisch inactieve) metaboliet penicilloïnezuur heeft allergene eigenschappen.

Farmacokinetiek

Bij (premature) neonaten en kinderen zijn de volgende kinetische parameters gevonden na IV toediening (Charles 1997, Huisman-de Boer 1995, Pullen 2006, Pullen 2007, Schaad 1983):

Leeftijd PNA (gem) n= t½ (uur) Cl (l/kg/uur) Vd (ml/kg)
26-32 wk GA 3 dagen 17 6,7 ± 1,7 0,066 ± 0,024 671 ± 117
25-42 (gem. 35) wk GA 0,8 dagen 150 5,2 ± 1,9 0,096 ± 0,036 650 ± 130
26-41 (gem. 34) wk GA 25 dagen 32 3,0 ± 1,3 0,18 ± 0,10 660 ± 270
2-14,5 jaar - 12 1,2 ± 0,06   764 ± 58

Bij zuigelingen vanaf 4 maanden en kinderen zijn de volgende kinetische parameters gevonden na orale toediening (Ginsburg 1979, Ginsburg 1981, Nelson 1982, van Niekerk 1985, Schaad 1986):

t½ (uur) HTmax (uur) Cl (l/kg/uur) Vd (l/kg) Cmax (µg/ml) (15-25 mg/kg)
1,1-1,8 1-1,5 1,16-1,30 1,95-2,17 3,2-8,9

Label dosisadvies Kinderformularium

Oraal
Infecties, endocarditisprofylaxe, ziekte van Lyme:
On-label
Overige indicaties:
Off-label

Intraveneus:
Meningitis:

< 1 week en < 2000 g: on-label
< 1 week en 2000 - 4000 g; 1-4 weken:
off-label
< 1 week en ≥ 4000 g: off-label

1 tot 3 mnd: off-label
≥ 3 mnd:
on-label
Infecties
on-label
Endocarditis profylaxe:
on-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Oraal
< 40 kg:
40-90 mg/kg/dag in 2-3 doses, max 3 g/dag
≥ 40 kg:
750-3000 mg/dag in meerdere doses

Intraveneus
< 40 kg:
Premature neonaten, < 4 kg: 20-100 mg/kg/dag in 2 doses, max 50 mg/kg/dosis
0 tot 3 mnd (incl a terme neonaten) en ≥ 4 kg: 20-150 mg/kg/dag in 3 doses, max 50 mg/kg/dosis
≥ 3 mnd: 20-200 mg/kg/dag in 2-4 doses; max 50 mg/kg/dosis

≥ 40 kg: 2,25-6 g/dag in 2- 3 doses, max 12 g/dag

Intramusculair:
< 40 kg: 120 mg/kg/dag in 2-6 doses
40 kg: 1 g/dosis; max 4 g/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (als 3-water) 500 mg,
Tablet dispergeerbaar (als 3-water) 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg
Poeder voor inj.vlst. (als Na-zout) 250 mg, 500 mg, 1000 mg
Poeder voor inf.vlst. (als Na-zout) 2000 mg
Poeder voor susp. suikervrij 25 mg/ml, 50 mg/ml;
Sommige suspensies bevatten aspartaam

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ga snel naar:

Bacteriele infecties
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3] [10] [26]
   • 50 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 1,5 g/dag.
   • Range: 40-60 mg/kg/dag

Ernstige bacteriele infecties
 • Intraveneus
  • < 1 week en geboortegewicht < 2000 gr
   [2]
   • 50 mg/kg/dag in 2 doses.
  • < 1 week en geboortegewicht ≥ 2000 gr
   [2]
   • 75 mg/kg/dag in 3 doses.
  • 1 week tot 4 weken en geboortegewicht < 2000 gr
   [2]
   • 75 mg/kg/dag in 3 doses.
  • 1 week tot 4 weken en geboortegewicht ≥ 2000 gr
   [2]
   • 100 mg/kg/dag in 4 doses.
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 100 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 12 g/dag.
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [3] [10]
   • 80 - 90 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 3 g/dag.
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3] [10]
   • 80 - 90 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 6 g/dag.
Infecties (zonder klinische verdenking meningitis) veroorzaakt door micro organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde blootstelling ('I')
Meningitis
 • Intraveneus
  • < 1 week en geboortegewicht < 2000 gr
   [7] [8]
   • 100 mg/kg/dag in 2 doses.
  • < 1 week en geboortegewicht ≥ 2000 gr
   • 150 mg/kg/dag in 3 doses.
  • 1 week tot 4 weken en geboortegewicht < 2000 gr
   [7] [8]
   • 150 mg/kg/dag in 3 doses.
  • 1 week tot 4 weken en geboortegewicht ≥ 2000 gr
   [7] [8]
   • 200 mg/kg/dag in 4 doses.
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 200 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 12 g/dag.
Eradicatie H.Pylori (triple therapie)
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [11] [27]
   • 50 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 2 g/dag.
   • Behandelduur:

    14 dagen

   • Bij claritromycine en metronidazol resistentie: hoge dosering amoxicilline: 80-90 mg/kg/dag

    Triple therapie: amoxicilline in combinatie met:
    claritromycine 20-30 mg/kg/dag PO in 2 doses max 1000 mg/dag OF alternatief metronidazol 20-30 mg/kg/dag in 2 doses,max 1000 mg/dag
    - esomeprazol of omeprazol 1,5 - 2,5 mg/kg/dag PO in 2 doses

Endocarditis profylaxe (ingrepen in mondholte, bovenste luchtwegen, tractus urogenitalis en tractus digestivus)
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [15] [16]
   • 30-60 minuten voor de ingreep: 50 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 2 g/dosis.
   • Bij overgevoeligheid voor penicilline of behandeling met penicilline in de 7 dagen voorafgaand aan de ingreep:
    - bij ingrepen in de mondholte en bovenste luchtwegen: Clindamycine (voor dosis zie monografie clindamycine)
    - bij ingrepen in de tractus urogenitalis en tractus digestivus: Vancomycine (voor dosis zie monografie vancomycine)

 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [5]
   • 30-60 minuten voor de ingreep: 50 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 2 g/dosis.
   • Bij overgevoeligheid voor penicilline of behandeling met penicilline in de 7 dagen voorafgaand aan de ingreep:
    - bij ingrepen in de mondholte en bovenste luchtwegen: Clindamycine (voor dosis zie monografie clindamycine)
    - bij ingrepen in de tractus urogenitalis en tractus digestivus: Vancomycine (voor dosis zie monografie vancomycine)

Vroege gelokaliseerde en gedissemineerde Lymeziekte, m.u.v. meningitis en lymecarditis
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [9]
   • 50 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 1.500 mg/dag.
   • Behandelduur:

    14 dagen
    Lyme-artritis: 30 dagen

Postexpositieprofylaxe antrax
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [12]
   • 80 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 1.500 mg/dag.
   • Behandelduur:

    60 dagen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 12 tot 24 uur

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): diarree.

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken, flatulentie, smaakstoornis, verminderde eetlust. Exantheem (vooral rond de mond), candidiasis van huid en slijmvliezen. Huidreacties (5–11 dagen na start van de therapie) zoals exantheem, jeuk, urticaria.

Soms (0,1-1%): overige superinfecties en kolonisatie met resistente organismen of gisten (na langdurig en herhaald gebruik). Duizeligheid, hoofdpijn. Indigestie. Voorbijgaande matige stijging van ASAT- en/of ALAT-waarden.

Zelden (0,01-0,1%): larynxoedeem, angio-oedeem, anafylaxie (incl. shock), serumziekte. Hyperkinesie, convulsies (bij gestoorde nierfunctie, meningitis, epilepsie in de voorgeschiedenis en/of bij hoge doses). Erythema multiforme, acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP), Stevens-Johnsonsyndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN; syndroom van Lyell), blaren en exfoliatieve dermatitis. Reversibele leukopenie (incl. neutropenie), trombocytopenie, eosinofilie, hemolytische anemie. Hepatitis, cholestatische icterus. Acute interstitiële nefritis, kristalurie. Geneesmiddelkoorts. Oppervlakkige verkleuring van de tanden (suspensie), die na tandenpoetsen verdwijnt. Tromboflebitis (intraveneuze toediening).

Zeer zelden (< 0,01%): granulocytopenie (incl. agranulocytose), hemolytische anemie, pancytopenie (alle reversibel na staken). Pseudomembraneuze colitis of met antibiotica-geassocieerde colitis (incl. hemorragische colitis). Vasculitis ten gevolge van overgevoeligheid. Geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS-syndroom). Zwarte (haar)tong.

Verder zijn gemeld: aseptische meningitis. Allergisch acuut coronair syndroom (ofwel Kounis-syndroom). Serumziekte-achtig syndroom. Droge mond. Jarisch-Herxheimer reactie. Reversibele hyperactiviteit. Reversibele verlenging van bloedingstijd en protrombinetijd.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • overgevoeligheid voor penicillinen of een voorgeschiedenis van een ernstige overgevoeligheidsreactie op andere β-lactamantibiotica zoals cefalosporinen en carbapenems (waaronder acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose; AGEP);
 • mononucleosis infectiosa of lymfatische leukemie vanwege de sterk toegenomen kans op exantheem;
 • producten die aspartaam bevatten: bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie (PKU).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

In geval van langdurige toepassing, toepassing bij premature kinderen of tijdens de neonatale periode de nier- en leverfunctie regelmatig controleren en regelmatig hematologische testen uitvoeren.
Er zijn gevallen van niertoxiciteit na amoxicilline gebruik beschreven.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Kruisovergevoeligheid en kruisresistentie: kan voorkomen tussen penicillinen onderling en (in mindere mate) tussen de penicillinen en cefalosporinen of carbapenems; vóór toediening zorgvuldig nagaan of de patiënt overgevoelig is voor andere β-lactamantibiotica. De kruisovergevoeligheid met cefalosporinen heeft met name betrekking op de eerste en sommige van de tweede generatie cefalosporinen (maar bv. niet op cefuroxim). Anafylactische reacties komen vaker voor bij overgevoeligheid voor penicillinen in de voorgeschiedenis en bij atopische personen. Bij optreden van een koortsig gegeneraliseerd erytheem met pustels de diagnose acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP) overwegen en de behandeling direct staken; dit ook doen bij het – onmiddellijk – optreden van urticaria na de toediening. In zeldzame gevallen is het allergisch acuut coronair syndroom (Kounis-syndroom) gemeld; overweeg hierbij een geschikte behandeling.

Superinfecties: Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen komt voor; bij langdurige toepassing regelmatig controleren op superinfecties. Bij optreden van aanhoudende, ernstige diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen.

Gebruik staken bij: het optreden van pseudomembraneuze colitis evenals bij optreden van hemorragische colitis of overgevoeligheidsreacties.

Het bloedbeeld, de nier- en leverfunctie regelmatig controleren wanneer de toepassing langdurig is, bij prematuren, of tijdens de neonatale periode.

Kristalurie: Tijdens toediening van hoge doseringen (parenterale) amoxicilline zorgen voor voldoende vloeistofinname en urineproductie om het risico op kristalurie te verminderen. Bij kamertemperatuur kunnen hoge doses amoxicilline neerslaan in de urine; controleer daarom de openingen van verblijfskatheters regelmatig.

Hepatische bijwerkingen komen vooral voor bij mannen en ouderen bij langdurige behandeling; de symptomen ontstaan meestal gedurende of kort na de behandeling, maar soms pas na enkele weken.

Convulsies: Hoge doseringen kunnen de kans op convulsies vergroten bij:

een verminderde nierfunctie;
een aandoening van de meninges (bv. meningitis);
toevallen in de voorgeschiedenis;
behandelde epilepsie.
Tijdens de behandeling van Lymeborreliose kunnen binnen enkele uren na toediening Jarisch-Herxheimer-achtige reacties optreden (hypotensie, tachycardie, vasodilatatie, koorts, rillingen, hoofd- en spierpijn, rigor). Dit is het gevolg van een inflammatiereactie na het vrijkomen van endotoxinen en lipoproteïnen na de cellysis van deze bacteriën (spirocheten). De reactie gaat gewoonlijk vanzelf over.

Beïnvloeding van diagnostische testen: Bij bepaling van glucose in de urine, de enzymatische glucose-oxidasemethoden gebruiken (chemische methoden geven regelmatig fout-positieve bevindingen). Amoxicilline kan de hoeveelheid estriol in de urine van zwangere vrouwen verlagen.

Voeding: Wees voorzichtig bij patiënten met een natriumbeperkt dieet indien hoge parenterale doses worden gebruikt. Bij homozygote fenylketonurie (PKU) rekening houden met de hoeveelheid fenylalanine die door aspartaam, in sommige dispers en suspensies, wordt geleverd.

Interacties

Niet relevant:
De kinetiek van methotrexaat kan wijzigen.

Niet beoordeeld:
Probenecide remt de excretie van amoxicilline. Het risico op huiduitslag kan verhoogd worden bij combinatie met allopurinol. 

Combinatie van penicillines met aminoglycosiden kan een synergistische werking hebben.

Interacties antibacteriele middelen algemeen:

Relevant:
Het effect van VKA's kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode. Een uitzondering hierop is flucloxacilline.

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva, tetracyclines of met TNF-α-antagonisten. Er is aangetoond dat er geen interactie optreedt tussen digoxine en penicillines.

Niet beoordeeld:
Fenylbutazon, acetylsalicylzuur, probenecide en indometacine kunnen de halfwaardetijd van penicillines verlengen, doordat ze de tubulaire secretie remmen.

Combinatie van penicillines en aminoglycosiden kan een synergistische werking hebben.

BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES
J01CE08

Benzylpenicilline

Penicilline G
J01CE01

Feneticilline

Broxil
J01CE05
J01CE02
BETALACTAMASE-RESISTENTE PENICILLINES

Flucloxacilline

Floxapen
J01CF05
COMBINATIEPREPARATEN
J01CR02
J01CR05

Referenties

 1. Canafax DM et al, Amoxicillin middle ear fluid penetration and pk in children with acute otitis media, Paediatr Infect Dis J, 1998, 17, 149-56
 2. Hartwig NG, et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiële Therapie, 2005
 3. Astellas Pharma Europe B.V., SPC Flemoxin Solutab (RVG 12546) 28-7-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 5-6-2021
 5. Endocarditis Profylaxe Commissie Nederlandse Hartstichting, Preventie bacteriele endocarditis, Herziening augustus 2008
 6. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 1-4-2022
 7. Pullen J, et al, Amoxicillin pharmacokinetics in (preterm) infants aged 10 to 52 days: effect of postnatal age, Ther Drug Monit., 2007, 29, 376-80
 8. Pullen J, et al, Population pharmacokinetics and dosing of amoxicillin in (pre)term neonates, Ther Drug Monit., 2006, 28, 226-31
 9. CBO, Richlijn Lymeziekte, www.cbo.nl, 2013, 132-160
 10. EMA, Amoxicilline: Public Assessment Report for paediatric studies submitted in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No1901/2006, www.hma.eu, Geraadpleegd 13 juni 2012, http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Paediatric_Regulation/Assessment_Reports/Article_45_work-sharing/Amoxicillin_2010_07_45PaedPAR.pdf
 11. NVK, Richtlijn Helicobacter Pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar, 2012
 12. LCI. , Richtlijn Antrax., 2002
 13. Aurobindo, SPC Amoxicilline injectie (RVG 106883) 13-12-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 14. Mrvos R et al, Amoxicillin renal toxicity: how often does it occur?, Pediatr Emerg Care, 2013 , May;29(5):, 641-3
 15. Verduijn MM et al, NHG-Behandelrichtlijn endocarditis profylaxe, www.nhg.org, 2016
 16. Habib G et al, ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC), Eur Heart J, 2015 Nov 21, 36(44), 3075-128
 17. Charles BG et al. , Population pharmacokinetics of intravenous amoxicillin in very low birth weight infants., J Pharm Sci. , 1997 , Nov;86(11), 1288-92
 18. Huisman-de Boer JJ et al., Amoxicillin pharmacokinetics in preterm infants with gestational ages of less than 32 weeks., Antimicrob Agents Chemother., 1995 , Feb;39(2), 431-4
 19. Schaad UB et al. , Single-dose pharmacokinetics of intravenous clavulanic acid with amoxicillin in pediatric patients., Antimicrob Agents Chemother., 1983 , Feb;23(2), 252-5
 20. Ginsburg CM et al., Comparative pharmacokinetics of amoxicillin and ampicillin in infants and children, Pediatrics. , 1979 , Nov;64(5), 627-31
 21. Ginsburg CM et al. , Comparative pharmacokinetics of cyclacillin and amoxicillin in infants and children., Antimicrob Agents Chemother., 1981 , Jun;19(6):, 1086-8
 22. Nelson JD et al. , Pharmacokinetics of potassium clavulanate in combination with amoxicillin in pediatric patients. , Antimicrob Agents Chemother., 1982 , Apr;21(4), 681-2
 23. van Niekerk CH et al. , Pharmacokinetic study of a pediatric formulation of amoxycillin and clavulanic acid in children., Eur J Clin Pharmacol , 1985;, 29, 235-9
 24. Schaad UB et al. , Pharmacokinetics of a syrup formulation of amoxycillin-potassium clavulanate in children. , J Antimicrob Chemother., 1986 , Mar;17(3), 341-5
 25. G.L. Pharma, SmPC Amoxilan 250 mg 5 ml Trockensaft (1-20613) 08-2017
 26. Sandoz, SmPC Ospamox 250 mg/5 ml Plv. f. orale Susp. (17663), https://www.univadis.at/, 10/2017
 27. Jones N, et al, Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016), JPGN, 2017, 64, 991-1003
 28. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST, Clinical breakpoints - breakpoints and guidance, https://www.eucast.org/clinical_breakpoints, Jan2, 2023
 29. Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB) - Special Interest Group Pediatrics, Expert opinion on high dosing for infections caused by microorganisms susceptible to increased doses., Dec 6, 2022

Wijzigingen

 • 24 maart 2023 16:51: Gewichtgrens verwijderd uit doseeradvies voor orale behandeling bij ernstige infecties
 • 16 januari 2023 11:21: Nieuwe indicatie toegevoegd voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.
 • 06 februari 2020 16:56: Correctie van eenheid Vd bij zuigelingen vanaf 4 maanden: l/kg ipv ml/kg
 • 16 april 2018 09:44: frequentie omeprazole geharmoniseerd in alle helicobacter eradicatie adviezen
 • 16 maart 2018 10:18: Registratiestatus en label aangepast nav update SmPC
 • 22 juni 2017 10:27: Als gevolg van de herbeoordeling van de literatuur is er een onderscheid aangebracht tussen infecties en ernstige infecties. Omdat bij kinderen < 1 maaand infecties altijd ernstig zijn en beoordeling door kinderarts geindiceerd is, is een advies voor neonaten voor de indicatie 'infectie' vervallen.
 • 22 juni 2017 09:53: Naar aanleiding van circulerende aanbevelingen om amoxicilline in een 2 dd dosering toe te dienen ipv 3 dd toediening is de beschikbare wetenschappelijke literatuur bij amoxicilline opnieuw beoordeeld om na te gaan of er evidence bestaat voor de veiligheid en werkzaamheid van amoxi bij een 2 dd doseerregime. In de literatuur zijn uitsluitend aanwijzigingen gevonden dat bij hoge doseringen een 2 dd regime overwogen kan worden. In een aantal studies bij milde infecties wordt ook een 2 dd regime als veilig en effectief beschouwd, maar dit betreft allen indicaties waarvoor in Nederlands doorgaans geen antibiotica worden voorgeschreven zoals otitis media. Een 2 dd regime is daarmee waarschijnlijk even effectief als een afwachtend beleid,zoals in Nederland gebruikelijk is. PK/PD data tonen dat een 3 dd regie gepaard gaat met een betere effectiviteit. Een studie bij volwassenen toont aan bij een 2 dd regime er een hogere dagdosis nodig is om eenzelfde t>MIC te bereiken. Dit geeft meer kans op gastrointestinale bijwerkingen. Alhoewel met tweemaal daags doseren een verbeterde therapietrouw mogelijk is, is het risico op therapiefalen bij tweemaal daags doseren groter bij een vergeten of uitgestelde dosis. Daarom heeft redactie van het Kinderformularium besloten om de 3 dd dosering te handhaven. Op basis van de geraadpleegde literatuur is ook een onderscheid gemaakt naar 'normale (niet ernstige)' infecties en ernstige infecties, omdat 40-90 en zeer brede range was, waarbij volgens de redactie ondervoldoende duidelijk was wanneer welke dosering uit de range gekozen moet worden.
 • 07 december 2016 14:48: Maximale dosis endocarditis profylaxe van 3 naar 2g conform NHG-behandelrichtlijn en Europese richtlijn
 • 22 september 2015 11:57: indicatie aangepast conform CBO richtlijn Lyme
 • 10 april 2015 17:02: Herziening nierfunctie advies

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering