Feneticilline

Stofnaam
Feneticilline
Merknaam
Broxil
ATC code
J01CE05
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bactericide β–lactamantibioticum. Feneticilline remt één of meerdere enzymen (penicillinebindende eiwitten (PBE's)) in de biosynthese van bacterioglycanen wat leidt tot verzwakking van de celwand van de bacterie, vaak gevolgd door cellysis en celdood.

Het werkingsspectrum van feneticilline is smal; het is werkzaam tegen Gram-positieve staafjes en kokken en enkele Gram-negatieve kokken.

Doorgaans gevoelig zijn: sommige Staphylococcus spp. (niet bèta–lactamase producerend), Enterococcus spp. en Streptococcus spp. anders dan S. pneumoniae; echter een pneumokokkenisolaat dat gevoelig is voor penicilline kan beschouwd worden als gevoelig voor feneticilline.

Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Enterobacteriaceae, sommige Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Haemophilus spp. en Streptococcus spp. (anders dan S. pneumoniae).

Inherent resistent zijn: β–lactamase producerende bacteriën. Daarnaast kan resistentie optreden door gemodificeerde PBE's. Feneticilline vertoont kruisresistentie met andere penicillinen, combinaties van β-lactamantibiotica met β-lactamaseremmers en cefalosporinen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen farmacokinetische studies bij kinderen uitgevoerd.

Label dosisadvies Kinderformularium

Niet ernstige tot matig ernstige infecties: On-label
Ernstige infecties: On-label
Profylaxe: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Infecties:
0-2 jaar: 187,5 mg/dag in 3 doses
2-10 jaar: 375 mg/dag in 3 doses
>10 jaar: 750 mg/dag in 3 doses
Bij ernstige infecties dosis verdubbelen en max om de 4 uur toedienen.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (als K-zout) 250 mg, 500 mg
Stroop "poeder voor" (als K-zout) 25 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ga snel naar:

Niet ernstige infecties
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [3]
   • 62,5 mg/dosis 3 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 1 maand tot 2 jaar
   [3]
   • 62,5 mg/dosis 3 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 2 jaar tot 10 jaar
   [3]
   • 125 mg/dosis 3 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • ≥ 10 jaar
   [3]
   • 250 mg/dosis 3 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Matig ernstige infecties
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [3]
   • 125 mg/dosis 3-6 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 1 maand tot 2 jaar
   [3]
   • 125 mg/dosis 3-6 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 2 jaar tot 10 jaar
   [3]
   • 250 mg/dosis 3-6 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • ≥ 10 jaar
   [3]
   • 500 mg/dosis 3-6 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Primaire preventie groep A streptokokken bij patienten met acuut reuma
 • Oraal
  • < 28 kg
   [4]
   • 375 mg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    10 dagen

   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • ≥ 28 kg
   [4]
   • 750 mg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    10 dagen

   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Secundaire profylaxe groep A streptokokken bij patienten met acuut reuma
 • Oraal
  • < 28 kg
   [4]
   • 250 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • ≥ 28 kg
   [4]
   • 500 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Profylaxe infectie bij sikkelcelziekte/asplenie
 • Oraal
  • 4 maanden tot 12 maanden
   [2]
   • 15 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 1 jaar tot 5 jaar
   [2]
   • 250 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 5 jaar tot 12 jaar
   [2]
   • Alleen profylaxe bij relevante comorbiditeit of wanneer on-demand antibiotische behandeling niet mogelijk is: 500 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • Alleen profylaxe bij relevante comorbiditeit of wanneer on-demand antibiotische behandeling niet haalbaar is. 500 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Profylaxe Streptococcus viridans infectie bij behandeling van AML met hoge doses cytarabine
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [5]
   • 50 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 1.500 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Overgevoeligheidsreacties zoals exantheem, purpura en urticaria. Misselijkheid, braken, diarree, hyperkaliëmie.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer zelden (< 0,01%): ernstige allergische verschijnselen met onder andere benauwdheid, zwelling van mond, keel of strottenhoofd, shock. Leukopenie.

Verder zijn gemeld: anafylactische reactie (incl. anafylactische shock). Pijnlijke mond of tong, zwarte haartong, misselijkheid, braken, diarree, pseudomembraneuze colitis. Huiduitslag, urticaria, jeuk en roodheid. Hyperkaliëmie, neutropenie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

De suspensie niet gebruiken bij kinderen met fenylketonurie, omdat deze aspartaam bevat en niet bij fructose–intolerantie vanwege de aanwezigheid van sorbitol.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • overgevoeligheid voor penicillinen;
 • kruisovergevoeligheid met cefalosporinen in de voorgeschiedenis;
 • de suspensie niet gebruiken bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie, omdat deze aspartaam bevat en niet bij fructose–intolerantie vanwege de aanwezigheid van sorbitol.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

De stroop niet gebruiken bij kinderen met fenylketonurie, omdat deze aspartaam bevat. Hoge doses penicilline kunnen afwijkingen geven aan het bloedbeeld.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Er bestaat kruisovergevoeligheid met andere β–lactamantibiotica. Wees voorzichtig bij een historie van geneesmiddelallergie.

In verband met de kans op hyperkaliëmie voorzichtig zijn met het gebruik van hoge doseringen feneticilline bij patiënten met een verminderde nierfunctie óf met een hartziekte.

Er is kans op neurotoxiciteit bij gebruik van zeer hoge doses bij een slechte nierfunctie.

Bij langdurig gebruik nierfunctie, leverfunctie en leukocytenaantal controleren.

Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen komt voor. Bij ernstige, aanhoudende diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen.

Bij homozygote patiënten met fenylketonurie (bij gebruik van producten die aspartaam bevatten) de overeenkomende hoeveelheid fenylalanine doorberekenen in het voedingsvoorschrift.

Hoge doses penicillinen kunnen fout-positieve reacties bij de Benedict-suikerreactie op glucose in de urine veroorzaken.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties penicillines algemeen:

Relevant:
Het effect van VKA's kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode. Een uitzondering hierop is flucloxacilline.

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva, tetracyclines of met TNF-α-antagonisten. Er is aangetoond dat er geen interactie optreedt tussen digoxine en penicillines.

Niet beoordeeld:
Fenylbutazon, acetylsalicylzuur, probenecide en indometacine kunnen de halfwaardetijd van penicillines verlengen, doordat ze de tubulaire secretie remmen.

Combinatie van penicillines en aminoglycosiden kan een synergistische werking hebben.

BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

PENICILLINES MET BREED SPECTRUM
J01CA04

Pivmecillinam

Selexid
J01CA08
BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES
J01CE08

Benzylpenicilline

Penicilline G
J01CE01
J01CE02
BETALACTAMASE-RESISTENTE PENICILLINES

Flucloxacilline

Floxapen
J01CF05
COMBINATIEPREPARATEN
J01CR02
J01CR05

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Heijboer H, et al, NVK Tweede herziene leidraad Acute en chronische behandeling van kinderen met sikkelcelziekte., www.nvk.nl, mei 2014, https://www.nvk.nl/Portals/0/richtlijnen/sikkelziekte/leidraad%20sikkelcelziekte%20definitief%20mei%202014.pdf
 3. ACE Pharmaceuticals BV, SmPC Broxil (RVG 04959) 18-14-2013, www.cbg-meb.nl
 4. NVK, Werkboek Kinderreumatologie, 2014
 5. SKION, Werkboek Supportive care. H2, www.skion.nl, December 2017
 6. RIVM, Richtlijn Asplenie , www.lci.rivm.nl, 2018
 7. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 1-4-2022
 8. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 21-4-2022

Wijzigingen

 • 17 oktober 2016 12:11: De dosering voor profylaxe bij acuut reuma zijn aangepst obv het werkboek kinderreumatologie
 • 01 februari 2016 14:47: Indicatie geharmoniseerd met SmPC
 • 21 december 2015 16:35: Maximale dosering geconformeerd naar SmPC
 • 19 februari 2015 12:04: Het doseeradvies in het Kinderformularium beschreef uitsluitend ernstige infecties (zonder dat dit expliciet benoemd werd). Dit is gecorrigeerd door een ondercheid aan te brengen in niet-ernstige infecties en ernstige infecties

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering