Epoprostenol

Stofnaam
Epoprostenol
Merknaam
Flolan, Veletri
ATC code
B01AC09
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Epoprostenol is het natuurlijke prostacycline (PGI2), dat wordt gevormd in de vaatwand. Het heeft een krachtige dosisafhankelijke trombocytenaggregatieremmende en vaatverwijdende werking. De remming van de trombocytenaggregatie berust op verhoging van cyclisch adenosinemonofosfaat in de trombocyt door activatie van adenylaatcyclase.

Farmacokinetiek bij kinderen

Halfwaardetijd: <6 minuten

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd bij kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. (als Na-zout) 500 µg, 1500 µg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Pulmonale hypertensie, sepsis met sterk verminderde circulatie
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
   • Startdosering: 0,5 - 3 ng/kg/minuut, continu infuus.
   • Onderhoudsdosering: Dosering op geleide van effect en tolerantie elke 15-120 miniuten titreren in stappen van 1-2 ng/kg/min naar 20 - 40 ng/kg/minuut, continu infuus.
   • Grote variabiliteit in optimale dosering tussen patiënten. Beperkte wetenschappelijke onderbouwing.
    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (kindercardiologie), neonatoloog of intensivist die ervaring heeft met gebruik van epoprostenol voor deze indicatie.

  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
   • Startdosering: 0,5 - 3 ng/kg/minuut, continu infuus.
   • Onderhoudsdosering: Dosering op geleide van effect en tolerantie elke 15-120 miniuten titreren in stappen van 1-2 ng/kg/min naar 20 - 40 ng/kg/minuut, continu infuus.
   • Grote variabiliteit in optimale dosering tussen patiënten. Beperkte wetenschappelijke onderbouwing.
    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (kindercardiologie), neonatoloog of intensivist die ervaring heeft met gebruik van epoprostenol voor deze indicatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Overmatig blozen. Misselijkheid, braken, diarree. (Kaak)pijn.

Vaak (1–10%): daling van trombocytenaantallen, bloedingen. Tachycardie of bradycardie (afhankelijk van de dosis), hypotensie, pijn in de borstkas. Sepsis, septikemie (met name door toedieningssysteem). Angst, zenuwachtigheid. Buikpijn. Artralgie. Huiduitslag. Pijn op de injectieplaats.

Soms (0,1–1%): droge mond. Gewrichtspijn. Zweten.

Zelden (0,01–0,1%): infectie op de toedieningsplaats.

Zeer zelden (< 0,01%): beklemd gevoel op de borst. Agitatie. Bleekheid. Hyperthyroïdie. Vermoeidheid. Erytheem boven de infusieplaats, occlusie van de lange i.v. katheter.

Verder zijn gemeld: pulmonaal oedeem. Ascites. Verhoogde bloedglucosewaarde. Splenomegalie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Congestieve hartinsufficiëntie veroorzaakt door ernstige linkerventrikeldisfunctie. Ontwikkeling van pulmonaal oedeem tijdens de titratie (chronisch gebruik is gecontra–indiceerd).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Onder nauwkeurige controle van bloeddruk en hartfrequentie toedienen. De cardiovasculaire effecten (hypotensie, tachycardie, bradycardie) verdwijnen binnen 30 min na staken van de toediening. Bij ernstige hypotensie de dosis verlagen of toediening staken. Verlaging van de dosis dient geleidelijk te gebeuren (m.u.v. in levensbedreigende situaties) door elke 15 minuten 2 nanog/kg/min te minderen. Wees extra voorzichtig bij coronaire hartziekte. Enkele patiënten met PAH hebben tijdens titratie pulmonaal oedeem ontwikkeld.

Epoprostenol heeft een sterk remmend effect op de bloedplaatjesaggregatie; rekening houden met meer kans op bloedingen. Epoprostenol heeft in tegenstelling tot heparine geen invloed op stolling die niet van trombocyten afhankelijk is. Hierdoor treedt vaker stolling op in het dialysecircuit dan na heparine waardoor dialyse beëindigt moet worden; bepaling van geactiveerde stollingstijd in volbloed is mogelijk niet betrouwbaar.

Vanwege de hoge pH voorzichtig toedienen om extravasatie en daardoor weefselbeschadiging te voorkomen. Een verhoging van de glucosespiegel in serum kan optreden. De informatie over gebruik bij kinderen en ouderen is beperkt

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: het kan de werking versterken van heparine en andere anticoagulantia, trombocytenaggregatieremmers en vaatverwijders.

De digoxineconcentratie kan toenemen.

Door gebruik van acetaatbuffer met lage natriumconcentratie in de dialysevloeistof kan het hypotensieve effect van epoprostenol worden versterkt.

ANTITHROMBOTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

VITAMINE K-ANTAGONISTEN
B01AA07

Fenprocoumon

Marcoumar
B01AA04
HEPARINEGROEP

Dalteparine

Fragmin
B01AB04

Danaparoide

Orgaran
B01AB09
B01AB05

Heparine

Heparine Leo
B01AB01

Nadroparine

Fraxiparine, Fraxodi
B01AB06

Tinzaparine

Innohep
B01AB10
TROMBOCYTENAGGREGATIEREMMERS EXCL HEPARINE

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

Aspegic, Aspirine, Aspro, Alka-Seltzer (acetylsalicylzuur), Ascal (carbasalaatcalcium)
B01AC06

Clopidogrel

Plavix, Grepid, Iscover
B01AC04
ENZYMEN

Alteplase (r-tPA)

Actilyse, Actilyse Cathflow
B01AD02

Urokinase

Medacinase
B01AD04
DIRECTE TROMBINEREMMERS

Dabigatran

Pradaxa
B01AE07
OVERIGE ANTITHROMBOTICA

Defibrotide

Defitelio
B01AX01
DIRECTE REMMERS VAN FACTOR XA

Rivaroxaban

Xarelto
B01AF01

Referenties

 1. Doran A, et al, Advances in prostanoid infusion therapy for pulmonary arterial hypertension, J Infus Nurs, 2008 , Nov-Dec;31(6), 336-45
 2. Ivy DD, et al, Transition of stable pediatric patients with pulmonary arterial hypertension from intravenous epoprostenol to intravenous treprostinil, Am J Cardiol, 2007, Mar 1;99(5), 696-8
 3. Rosenzweig EB, et al, Pulmonary arterial hypertension in children, Pediatr Pulmonol, 2004, Jul;38(1), 2-22
 4. Lammers AE, et al, Epoprostenol treatment in children with severe pulmonary hypertension, Heart, 2007, Jun;93(6), 739-43
 5. Melnick L, et al, Effectiveness of transition from intravenous epoprostenol to oral/inhaled targeted pulmonary arterial hypertension therapy in pediatric idiopathic and familial pulmonary arterial hypertension, Am J Cardiol, 2010, May 15;105(10), 1485-9
 6. Nakayama T, et al, Efficacy and limitations of continuous intravenous epoprostenol therapy for idiopathic pulmonary arterial hypertension in Japanese children, Circ J, 2007, Nov;71(11), 1785-90
 7. Farber HW, et al, Practical considerations for therapies targeting the prostacyclin pathway, Eur Respir Rev , 2016, 25, 361–363
 8. Hansmann G, et al., 2019 updated consensus statement on the diagnosis and treatment of pediatric pulmonary hypertension: The European Pediatric Pulmonary Vascular Disease Network (EPPVDN), endorsed by AEPC, ESPR and ISHLT, J Heart Lung Transpl, , 2019, 38(9), 879-901
 9. Barnes H, et al., Prostacyclin for pulmonary arterial hypertension , Cochrane Database Syst Rev. 2019 May; 2019(5), 2019, May 1;5(5), CD012785
 10. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 04 jan 2016
 11. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 04 jan 2016

Wijzigingen

 • 11 februari 2021 16:05: Dosering is aangepast obv publicatie van Farber en input klinische expertise
 • 04 januari 2016 14:37: De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van epoprostenol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in de monografie.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering