Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Nelarabine

Stofnaam
Nelarabine
Merknaam
Atriance
ATC code
L01BB07

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

T-ALL, T-LBL:
< 16 jaar: 650 mg/m2/dag IV gedurende 5 dagen
16-21 jaar: 650-1500 mg/m2/dag IV gedurende 5 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Infusievlst. 5 mg/ml

Eigenschappen

Purine-antagonist. Pro-drug van de desoxyguanosine-analoog ara-G. Wordt snel gedemethyleerd tot ara-G en vervolgens intracellulair omgezet tot de actieve 5-trifosfaatvorm, ara-GTP. Accumulatie van ara-GTP in het DNA van de leukemische blasten remt DNA-synthese en veroorzaakt celdood. In vitro zijn T-cellen gevoeliger dan B-cellen voor de cytotoxische effecten van nelarabine.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: T-ALL, T-LBL
 • Intraveneus
  • < 16 jaar
   [1]
   • 650 mg/m2/dag in 1 dosis in 1 uur inlopen gedurende 5 opeenvolgende dagen in een cyclus van 21 dagen..
  • 16 jaar tot 21 jaar
   • 650 - 1.500 mg/m2/dag in 1 dosis
   • 650 mg/m2: in 1 uur inlopen gedurende 5 opeenvolgende dagen in een cyclus van 21 dagen.
    1500 mg/m2: in 2 uur inlopen op dag 1, 3 en 5 in een cylcus van 21 dagen

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

PURINEDERIVATEN

Clofarabine

Evoltra
L01BB06

Fludarabine

Fludara
L01BB05

Mercaptopurine

Puri-Nethol, Xaluprine
L01BB02

Tioguanine

Lanvis
L01BB03
PYRIMIDINEDERIVATEN

Cytarabine

DepoCyte
L01BC01
L01BC05

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Een fatale status epilepticus is gemeld bij een kind.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): beenmergsuppressie: anemie (volwassenen en kinderen resp. 99% en 95%), neutropenie (81% resp. 94%), febriele neutropenie, trombocytopenie (86% resp. 88%) en leukopenie (3% resp. 38%); infecties (39% resp. 15%; incl. sepsis, soms fataal). Neurotoxiciteit (soms irreversibel) met symptomen als: somnolentie, perifere sensorische en motorische neuropathie (van doof gevoel tot motorische zwakte en paralyse), hypo–esthesie en paresthesie, hoofdpijn, duizeligheid. Dyspneu, hoesten. Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie. Spierpijn. (Perifeer) oedeem, koorts, vermoeidheid, asthenie. Bij kinderen tevens verhoogde transaminasenwaarden.

Vaak (1–10%): Verwardheid, insulten, ataxie, tremor. Stomatitis. Artralgie, pijn in de ledematen. Hypocalciëmie, -magnesiëmie, -kaliëmie, verhoogd creatinine en ASAT, hyperbilirubinemie. Bij kinderen tevens hypoglykemie. Bij volwassenen tevens: tumorlysissyndroom. Anorexie. Amnesie, evenwichtsstoornis, smaakstoornis. Wazig zien. Hypotensie. Pleurale effusie, piepende ademhaling. Buikpijn. Spierzwakte. Rugpijn.

Zelden (0,01–0,1%): rabdomyolyse, verhoogd creatinekinase. Verder zijn gemeld: progressieve multifocale leuko-encefalopathie, symptomen van demyelinisatie en oplopende perifere neuropathie (vergelijkbaar met het guillain-barrésyndroom) .

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Neurotoxiciteit is de dosisbeperkende toxiciteit; de patiënt nauwkeurig controleren op tekenen en symptomen van neurologische toxiciteit. Staak de behandeling bij de eerste tekenen van neurologische afwijkingen (NCI CTCAE klasse 2 of hoger). Wees terughoudend bij eerdere of gelijktijdige intrathecale chemotherapie of bij eerdere craniospinale bestraling, vanwege een groter risico van neurologische bijwerkingen. Controleer regelmatig het bloedbeeld door middel van tellingen van bloedcellen inclusief bloedplaatjes. Voorzichtig bij nierinsufficiëntie en bij verminderde leverfunctie vanwege het ontbreken van gegevens. Bij risico van tumorlysissyndroom, intraveneus hydrateren volgens de standaardbehandeling voor hyperurikemie; tevens het gebruik van allopurinol overwegen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2017
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadplaagd 17 nov 2017
 3. Novartis Europharm Limited, SmPC Atriance (EU/1/07/403/001) 29-06-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 17 november 2017 10:45: Nieuw toegevoegd

Wijzigingen