Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Natriumpicosulfaat

Stofnaam
Natriumpicosulfaat
Merknaam
Dulcopearls, Dulcodrops
ATC code
A06AB08

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Contactlaxans, chemisch nauw verwant aan bisacodyl. Natriumpicosulfaat wordt door colonbacteriën omgezet in de actieve verbinding difenol, die het slijmvlies van de dikke darm prikkelt. Dit leidt tot een toegenomen peristaltiek van het colon en accumulatie van water en elektrolyten in het colonlumen. In de capsules is natriumpicosulfaat verwerkt in een vloeistof

Farmacokinetiek bij kinderen

Natriumpicosulfaat is lokaal actief in de colon en worden niet in detecteerbare hoeveelheden geabsorbeerd.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

Niet langer geregistreerd in Nederland

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Niet beschikbaar in Nederland.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Obstipatie
 • Oraal
  • ≥ 4 jaar
   [1] [2]
   • 2,5 - 5 mg/dag in 1 dosis 's Avonds innemen.
    • Bij onvoldoende effect kan de dosering op proef worden verhoogd, dosering gemiddeld 1 mg per 5 kg lichaamsgewicht, max 10 mg/dag
    • Bij functionele obstipatie en impactie: in combinatie met macrogol gedurende 3 dagen.
    • Niet langer dan 2 weken gebruiken. Effect neemt bij dagelijks gebruik af, daarom bij voorkeur intermitterend gebruiken.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): diarree. Vaak (1-10%): onaangenaam gevoel in de buik, buikkrampen, buikpijn. Soms (0,1-1%): braken, misselijkheid. Overgevoeligheid inclusief angio-oedeem. Duizeligheid, syncope. Huidreacties. Langdurig gebruik kan leiden tot verstoring van de vocht -en elektrolytenbalans, met als gevolg hypokaliëmie, dehydratie en diarree. 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Obstructie in het maag-darmkanaal, incl. ileus, condities van het abdomen die acuut ingrijpen vereisen (bv. appendicitis), acute ontstekingen van de ingewanden. Plotseling optredende heftige buikpijn. Ernstige dehydratie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen alleen toepassen op advies van een arts. Bij kinderen < 4 jaar is natriumpicosulfaat minder effectief, aangezien bij deze kinderen de darm-microflora nog niet voldoende is ontwikkeld.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Niet langdurig gebruiken zonder dat de oorzaak van de obstipatie is onderzocht. Het gebruik niet voortzetten als er geen ontlasting volgt.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP Kennisbank

Niet beoordeeld:  de laxerende werking kan afnemen bij gelijktijdig gebruik van breedspectrum antibiotica.

Bij langdurig gebruik kan door kaliumverlies de toxiciteit van digoxine toenemen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02
A06AB58

Senna

X-praep
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE LAXANTIA

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Sanofi, SmPC Laxoberal 7,5mg/ml Tropfen zum Einnehmen_Laxoberal 5mg Tabletten (6926.00.01_6926.00.00), 07/2017
 2. Sanofi, SmPC Laxoberal 2,5mg Weichkapseln (6926.00.04), 03/2007
 3. M. Groeneweg- kinder MDL arts, , Expert opinie , Correspondentie 08-07-2018

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 23 februari 2022 14:58: Maximale dosering toegevoegd

Wijzigingen