Bisacodyl

Stofnaam
Bisacodyl
Merknaam
Dulcolax
ATC code
A06AB02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Contactlaxans. In het colon wordt bisacodyl door esterasen in het darmslijmvlies omgezet tot de actieve vorm. Door directe werking op het darmslijmvlies wordt de absorptie en secretie van water en zouten beïnvloed. Hierdoor neemt de hoeveelheid vocht en elektrolyten in de darm toe en wordt de peristaltiek van het colon gestimuleerd. Het resultaat is stimulatie van de stoelgang, verkorting van de passagetijd en zachter worden van de ontlasting. Werking: oraal na 6–12 uur, afhankelijk van maagvulling; rectaal na 20-45 min.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen farmacokinetische gegevens bij kinderen bekend.

Label dosisadvies Kinderformularium

Obsitipatie, lediging van de darm:
ORAAL: On-label
RECTAAL: On-label

 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst


Kortdurend (niet langer dan 3 opeenvolgende dagen) gebruik bij chronische of habituele obstipatie.
ORAAL
Kinderen 2-10 jaar
: 5 mg/dag 's avonds niet langer dan 3 opeenvolgende dagen.
Kinderen>10 jaar: 5-10 mg/dag 's avonds niet langer dan 3 opeenvolgende dagen.
RECTAAL
2-10 jaar: 5 mg/dag rectaal,
>10 jaar: 10 mg/dag

Onder medisch toezicht als voorbereiding van diagnostische ingrepen, als pre- en postoperatieve behandeling en in die gevallen waarbij vergemakkelijking van de ontlasting nodig is.
4-10 jaar:
5 mg ORAAL op de avond voor de ingreep, gevolgd door 5 mg RECTAAL op de morgen van de dag waarop de ingreep plaatsvindt.
>10 jaar: 10 mg ORAAL ’s ochtends en 10 mg ORAAL op de avond voor de ingreep, gevolgd door 10 mg RECTAAL op de morgen van de dag waarop de ingreep plaatsvindt.


 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet maagsapresistent 5 mg
Zetpil 5 mg, 10 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Obstipatie
Lediging van de darmen
 • Oraal
  • 4 jaar tot 11 jaar
   [2]
   • Op de avond voor de ingreep 5 mg ORAAL, gevolgd door 5 mg RECTAAL de volgende ochtend.

  • ≥ 11 jaar
   [2]
   • 1 dag vóór de ingreep in de ochtend 10 mg ORAAL, vervolgens in de avond vóór de ingreep 10 mg ORAAL. Vervolgens 10 mg RECTAAL de volgende ochtend

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Buikkrampen en diarree.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): buikkrampen, buikpijn, misselijkheid, diarree.

Soms (0,1-1%): haematochezia, anale en rectale klachten, braken. Duizeligheid.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties, angioneurotisch oedeem, anafylactische reactie. Dehydratie. Colitis. Syncope. Langdurig gebruik (misbruik) kan leiden tot waterige diarree met excessief verlies van water en elektrolyten (vooral kalium), spierzwakte, gewichtsverlies, albuminurie, hyperaldosteronisme, nierstenen, beschadiging van de niertubuli, rebound-obstipatie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Plotseling optredende buikpijn, obstructie van de darm en ernstige dehydratie

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • plotseling optredende buikpijn, al dan niet in combinatie met misselijkheid en braken, omdat dit kan wijzen op een ernstige aandoening
 • (appendicitis, ileus, acute ontsteking in de ingewanden);
 • obstructie van de darm;
 • ernstige dehydratie
 • hulpstoffen: bij sommige tabletten: overgevoeligheid voor de kleurstof tartrazine.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij obstipatie in principe niet langer dan drie achtereenvolgende dagen gebruiken. Bij toepassing onder medisch toezicht kan bisacodyl echter gedurende een langere periode gebruikt worden. Bij chronische of aanhoudende obstipatie bij kinderen jonger dan 10 jaar dient bisacodyl onder het medisch toezicht toegediend te worden. De toepassing van bisacodyl als voorbereiding op diagnostische ingrepen, pre- of postoperatieve benhandelingen en bij medische aandoeningen waarbij de ontlasting op gang gebracht moet worden, dient onder medisch toezicht plaats te vinden.
De tabletten dienen heel, zonder kauwen ingenomen te worden met wat water of andere vloeistoffen (geen melk). Tabletten in de avond voor het slapen gaan innemen, zodat de volgende morgen ontlasting plaatsvindt.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij gebruik van bisacodyl wordt aangeraden per dag 1½–2 liter vocht te drinken, bij patiënten met vochtverlies bij wie dehydratie schadelijk kan zijn (nierinsufficientie, ouderen) alleen toepassen onder medisch toezicht.

Chronisch gebruik of misbruik van laxantia kan leiden tot verslaving en tot aanhoudende diarree en een verstoring van de elektrolytenbalans. In ernstige gevallen kan dehydratie en hypokaliëmie optreden.

Een lichte, en meestal vanzelf voorbijgaande vorm van haematochezia kan optreden.

Bij buikspasmen kunnen via een vasovagale reactie duizeligheid en/of syncope optreden.

Interacties Bron: KNMP Kennisbank

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met antacida (de tabletten zijn maagsapresistent om maagirritatie en de enterohepatische kringloop te vermijden; door gelijktijdig gebruik van antacida zou de maagsapresistente laag te snel kunnen oplossen).
Niet beoordeeld: bij langdurig gebruik kan door kaliumverlies de toxiciteit van digoxine toenemen.
 

MIDDELEN BIJ OBSTIPATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Natriumpicosulfaat

Dulcopearls, Dulcodrops
A06AB08
A06AB58

Senna

X-praep
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE LAXANTIA

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Referenties

 1. CBO, Richtlijn Obstipatie bij kinderen 0-18 jaar, www.cbo.nl, 2009
 2. Boehringer Ingelheim B.V. , SPC Dulcolax (RVG 03843/03844), www.cbg-meb.nl, geraadpleegd 14 februari 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h03844.pdf
 3. Omega Pharma Nederland B.V, SPC Nourilax (RVG 34426), www.cbg-meb.nl, geraadpleegd 14 februari 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h34426.pdf
 4. NHG, Standaard Obstipatie, Huisarts Wet , 2010, 53(9), 484-98
 5. EMA, Rapporteur’s Public Assessment Report for paediatric studies submitted in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No1901/2006, as amended. , Geraadpleegd op 19 maart 2010.

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering