Paraffine Emulsie

Stofnaam
Paraffine Emulsie
Merknaam
ATC code
A06AA01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij gebruik als laxans vult paraffine de functie van het darmslijm aan in het transport van de feces en maakt de feces weker. Het vermengt zich volledig met de darminhoud en vertraagt de absorptie van water vanuit het darmkanaal.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

>6 jr: 3-6 ml 1 dd.

LET OP: Het NKFK dosisadvies wijkt af van het dosisadvies uit het registratiedossier

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Emulsie FNA, oraal (vloeibaar) 0.6 ml/ml; 560 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Therapieresistente obstipatie
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • 1 - 2 ml/kg/dag in 1 dosis. Max: 90 ml/dag.
   • Instellen op geleide effect.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Bij inhalatie, reflux of verslikken kan een lipoïdpneumonie ontstaan.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Paraffine kan uit de anus lekken, waarbij huidirritatie of jeuk van het gebied rond de anus kan optreden.

Bij absorptie kunnen granulomen ontstaan in de mesenteriale lymfeklieren, lever en milt.

Wanneer door verslikken paraffine in de longen komt, kan lipoïdpneumonie ontstaan.

Paraffine kan de absorptie van vetoplosbare vitamines (A, D, E en K) verminderen. Dit is zelden klinisch relevant, maar rachitis is incidenteel gemeld.

Langdurig gebruik als laxans kan leiden tot diarree en elektrolytstoornissen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Laxantia dienen niet te worden gebruikt bij plotseling optredende buikpijn, bij ernstige buikpijn gepaard gaande met misselijkheid en braken, appendicitis, ileus en gastro-intestinale obstructie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave inhalatie door verslikken: lipoid pneumonitis. Bij langdurig gebruik control van vit A,D,E (zo nodig suppletie)en controle bloedstolling.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Paraffine gaat de wondgenezing tegen, daarom niet gebruiken na een operatie aan aambeien. Bij langdurig gebruikkan diarree of elektrolytverstoringen optreden.

Interacties Bron: KNMP Kennisbank

Niet beoordeeld: de absorptie kan toenemen door docusinezuur en andere oppervlaktespanningverlagende stoffen.

MIDDELEN BIJ OBSTIPATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcopearls, Dulcodrops
A06AB08
A06AB58

Senna

X-praep
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE LAXANTIA

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Referenties

 1. Kneepkens CMF, et al, Werkboek Kindergastro-enterologie, 2014, Derde druk
 2. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Richtlijn Obstipatie bij kinderen 0-18 jaar, 2015

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering