Natriumdocusaat (al dan niet i.c.m. sorbitol)

Stofnaam
Natriumdocusaat (al dan niet i.c.m. sorbitol)
Merknaam
Norgalax, Klyx
ATC code
A06AG10

Natriumdocusaat (al dan niet i.c.m. sorbitol)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Natriumdocusaat is een oppervlakteactieve stof die feces week maakt. Aangenomen wordt dat het de obstipatie verminderd, doordat het de penetratie van vocht in feces vergemakkelijkt.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Obstipatie:
< 12 jaar: Off-label
>12 jaar: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Obstipatie 
>12jr, 120 mg/dosis.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Klysma (Na-zout) 1 mg/ml; 12 mg/g
FNA: Docusaatklysma 0,1% FNA

Combinatie met sorbitol (Klyx), per ml klysma:
Docusaatnatrium 1 mg Sorbitol 250 mg;

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Obstipatie
 • Rectaal
  • 1 jaar tot 6 jaar
   [2] [3]
   • 30 - 60 mg/dosis, éénmalig.
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [2] [3]
   • 50 - 120 mg/dosis, éénmalig.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [3]
   • 120 mg/dosis, éénmalig.
   • Indien het effect onvoldoende is, kan dezelfde of de volgende dag nog eenmaal 120 mg gegeven worden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Na toedienen kan buikpijn ontstaan, dit verdwijnt binnen 30 minuten.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Buikpijn, lichte buikkrampen, diarree, paradoxale obstipatie. Bij langdurig gebruik: irritatie van het darmkanaal, verlies van elektrolyten. rectale bloeding, rectale pijn, branderig gevoel bij de anus, hepatotoxiciteit, urticaria.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Plotseling optredende buikpijn (appendicitis, ileus). Obstructie van de darm. Hemorroïden. Anale fissuren. Anale bloeding. Inflammatoire darmziekten (IBD).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Pas toepassen als meer vezels in de voeding, meer drinken en meer lichaamsbeweging niet tot het gewenste effect hebben geleid. Niet langdurig gebruiken in verband met kans op elektrolytenverstoring. 

In combinatie met sorbitol: De kans op leverbeschadiging kan toenemen, indien dit product wordt gecombineerd met hepatotoxische middelen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: kan de absorptie van andere geneesmiddelen (zoals paraffine) versterken.

Combinatie met hepatotoxische middelen wordt ontraden vanwege een verhoogd risico op leverbeschadiging.


 

MIDDELEN BIJ OBSTIPATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcopearls, Dulcodrops
A06AB08
A06AB58
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE LAXANTIA

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG01
A06AG11

Referenties

 1. Essential Pharma (M) Limited, SPC Norgalax (RVG 14141) 10-01-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Tabbers et al, NVK Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar, www.nvk.nl, 2015
 3. Bekkali NL et al, Rectal fecal impaction treatment in childhood constipation: enemas versus high doses oral PEG, Pediatrics, 2009, Dec;124(6), e1108-15
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen,), Geraadpleegd 11 jun 2020
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 11 jun 2020

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering