Plantago ovata (psylliumzaad)

Stofnaam
Plantago ovata (psylliumzaad)
Merknaam
Metamucil, Volcolon suikervrij.
ATC code
A06AC01

Plantago ovata (psylliumzaad)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Mengt zich met de darminhoud, neemt water op en maakt de feces zacht. Door mechanische prikkeling neemt de peristaltiek toe.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Metamucil
<6jr: op voorschrift van arts
6-12jr: 2 dd 1 sachet/maatlepel
>12jr: 1-3 dd 1 sachet/maatbeker
Volcolon
2-6 jaar: Op voorschrift van de arts.
6 - 12 jaar:   2 dd 1 sachet of 1 afgestreken maatschep.
>12 jaar: 1-3  dd 1 sachet of 1 afgestreken maatschep
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

 Poeder "suikervrij orange" (zaadhuid) 3.4 g; 585.581 mg/g 174 g, bevat 44,6mg
aspartaam per sachet
Granulaat "suikervrij" (zaadhuid) 3.92 g; 980 mg/g 250 g
Granulaat (zaadhuid) 3.96 g; 660 mg/g
 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Obstipatie
 • Oraal
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1] [2] [3]
   • 1 zakje 1-2 dd

   • Advies inname/toediening:

    Metamucil: Oplossen in een glas water en direct opdrinken. Daarna nog een glas water drinken.
    Volcolon: Bij voorkeur vermengen met voedsel, evt. melk of vruchtensap en direct opeten/drinken. Daarna nog een glas vocht drinken.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [3]
   • 1 zakje 1-3 dd

   • Advies inname/toediening:

    Metamucil: Oplossen in een glas water en direct opdrinken. Daarna nog een glas water drinken.
    Volcolon: Bij voorkeur vermengen met voedsel, evt. melk of vruchtensap en direct opeten/drinken. Daarna nog een glas vocht drinken.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zelden (),1-1%): buikpijn, misselijkheid, diarree. Allergische reacties zoals huiduitslag, urticaria, rinitis, bronchospasmen, dyspneu en conjunctivitis. Intestinale obstructie en fecale impactie, indien ingenomen zonder voldoende vocht.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Plotseling optredende buikpijn (appendicitis, ileus). Vernauwing of obstructie van de darm. Vastzittende ontlasting. Fenylketonurie bij kinderen en zwangere vrouwen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Toepassing bij kinderen < 6 jaar alleen op voorschrift van de arts.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Psyllium moet in opgeloste vorm worden ingenomen met een ruime hoeveelheid vocht; voorts ten minste 1 liter vocht extra per dag innemen om darmobstructie of fecale impactie te voorkomen. Niet langdurig gebruiken. Bij gestoorde nierfunctie kan bij langdurig gebruik van het bruispoeder hyperkaliëmie optreden vanwege het hoge kaliumgehalte in het bruispoeder. Bij inademen of innemen van het (bruis)poeder kan zich bij personen die gevoelig zijn voor de vezels, een overgevoeligheidsreactie (zoals ontsteking van het neusslijmvlies of een astma-aanval) voordoen. Bij patiënten met fenylketonurie is voorzichtigheid geboden bij gebruik van de aspartaambevattende producten. De overeenkomende hoeveelheid fenylalanine dient bij hen te worden doorberekend in het dieet.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen

MIDDELEN BIJ OBSTIPATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcopearls, Dulcodrops
A06AB08
A06AB58
A06AB06
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Referenties

 1. Kneepkens CMF, et al, Werkboek Kindergastro-enterologie, 2002, Tweede druk
 2. Meda Pharma BV. , SPC Volcolon (RVG 07716 en 09171) juni 2009, www.cbg-meb.nl
 3. Proctor & Gamble Nederland BV. , SPC Metamucil (RVG 13960-63) 01-02-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 15 nov 2014
 5. Informatorium Medicamentorum., (Interacties), Geraadpleegd 15 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering