Sennosiden A + B

Stofnaam
Sennosiden A + B
Merknaam
X-praep
ATC code
A06AB06
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Antrachinonderivaat, contactlaxans. Complex van glycosiden in senna(blaadjes); bacteriën in de dikke darm zetten dit complex om in het actieve reïne-anthron. Dit stimuleert de motiliteit van de dikke darm, onderdrukt de absorptie en stimuleert de afgifte van water en elektrolyten in de dikke darm.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

 Obstipatie:
< 12 jr:
Off-label
> 12 jaar: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Obstipatie:
> 12 jaar: De maximale dagelijkse dosis hydroxyanthracene glycoside is 30 mg. Dit komt overeen met
15 ml X-praep.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Stroop 2 mg/ml  LET OP de siroop bevat ethanol 96 % 60 mg/ml
Per tablet: Sennea extractum aquosum siccum 185 mg
 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Obstipatie

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Buikpijn, buikkrampen. Indien kleine kinderen zodanige hoeveelheden binnen krijgen dat diarree optreedt, kunnen in het perianale gebied ernstige uitslag en blaren ontstaan. Het risico tot het ontstaan van deze bijwerking is groter bij kinderen die nog niet zindelijk zijn..

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms (0,1-1%): erythemateuze of maculopapuleuze huiduitslag.

Verder zijn gemeld: jeuk, urticaria, anafylactische of anafylactoïde reactie, overgevoeligheidsreacties. Buikpijn, spasmen, misselijkheid, braken, diarree, verkleuring van de ontlasting. Chromaturie. Bij chronisch gebruik: overmatig verlies van water en elektrolyten, albuminurie, hematurie, spierzwakte, gewichtsverlies, pigmentatie van het darmslijmvlies, beschadiging van de plexus myentericus (dit laatste kan leiden tot blijvende stoornissen in de peristaltiek).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • acute buikoperatie;
 • darmobstructies;
 • stenose;
 • atonie;
 • blindedarmontsteking (appendicitis);
 • inflammatoire darmziekten;
 • onverklaarde buikpijn;
 • ernstige dehydratie met elektrolytverstoringen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Langdurig gebruik wordt afgeraden i.v.m. blijvende schade aan colonmucosa, zoals melanosis coli. Een ander risico is het optreden van irreversibele beschadiging van de plexus myentericus van de darm, die de motiliteit negatief kan beïnvloeden. Dit risico ontstaat vooral bij langdurig gebruik, zodoende wordt aangeraden om het gebruik te beperken tot maximaal 5 dagen.
Er zijn weinig studies verricht naar de effectiviteit en bijwerkingen van de ‘overige laxantia’, waaronder ook senna. Daar ze in de praktijk weinig gebruikt worden en door het ontbreken van evidence worden deze middelen niet als eerste keus aanbevolen.

X-Praep stroop bevat alcohol.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Staken: bij rectale bloedingen of het uitblijven van ontlasting.

Bijwerkingen: Gebruik > 2 weken vermijden vanwege de kans op een overmatig verlies van water en elektrolyten (met name kalium), spierzwakte, gewichtsverlies, albuminurie, hematurie en beschadiging van de plexus myentericus (dit laatste kan leiden tot blijvende stoornissen in de peristaltiek).

Comorbiditeit: Voorzichtig toepassen bij fecale impactie, buikpijn, misselijkheid, braken, hartfalen of nierinsufficiëntie en bij ouderen.

Verkleuring van de feces of urine: Een pH-afhankelijke, niet-pathologische verkleuring van urine of feces kan optreden; bij urine met lage zuurgraad is dit geel tot bruin en bij urine met hoge zuurgraad is dit rood tot violet. Eventuele urineverkleuring kan interfereren met laboratoriumtesten.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Senna:
Niet beoordeeld:
de plasmaconcentratie van kinidine kan dalen.

Sennosiden:
Niet beoordeeld: er zijn aanwijzingen dat het laxerende effect van sennosiden kan afnemen door NSAID's.

MIDDELEN BIJ OBSTIPATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcopearls, Dulcodrops
A06AB08
A06AB58
VOLUMEVERGROTENDE LAXANTIA

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Referenties

 1. NVK, Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0-18 jaar, www.nvk.nl, 2015
 2. Spiller HA et al, Skin breakdown and blisters from senna-containing laxatives in young children, Ann Pharmacother, 2003, May;37(5), 636-9
 3. Mylan Healthcare B.V, SmPc X-praep (RVG 07207) 20 mrt 2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Mylan Healthcare B.V, SmPC Sennocol (RVG 03184) 14 okt 2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 15 juni 2020
 6. Informatorium Medicamentorum, ( Interacties), Geraadpleegd 15 juni 2020

Wijzigingen

 • 04 april 2024 16:53: Sennocol niet meer beschikbaar in NL. Uit doseeradvies verwijderd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering