Lactitol

Stofnaam
Lactitol
Merknaam
Importal
ATC code
A06AD12
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lactitol, een disaccharide, is een synthetisch analogon van lactulose. Het wordt nauwelijks geresorbeerd maar door de colonflora omgezet in o.a. propion-, boter- en azijnzuur. Door het aantrekken van water via osmose en daling van de pH wordt de peristaltiek van het colon bevorderd en de consistentie van de feces verzacht. De laxerende werking treedt in na enkele uren, maar het kan enkele dagen duren voor het gewenste effect wordt bereikt. Bij (pre)coma hepaticum veroorzaakt lactitol daling van het ammoniakgehalte in het bloed en daardoor een verhoogde eiwittolerantie.

Farmacokinetiek bij kinderen

Laxerende werking treedt na enkele uren in. Het kan echter een paar dagen duren voordat het gewenste effect wordt bereikt.
Lactitol wordt in de dunne darm niet of nauwelijks geabsorbeerd, de werking vindt plaats in het colon.
 

Label dosisadvies Kinderformularium

Obstipatie:
> 0,25 mg/kg/dag:
Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Obstipatie: Aanvangsdosis voor kinderen: 0,25 g/kg/dag. Na enkele dagen kan de dosering worden verlaagd en aangepast aan de behoefte van de patiënt.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (1-water) 667 mg/ml 
Poeder (1-water) 1 g/g

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Obstipatie
 • Oraal
  • 1 jaar tot 6 jaar
   • 0,5 - 1 g/kg/dag in 2 - 3 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur innemen voor de maaltijd.

   • Dosis instellen op behoefte van patiënt.

  • 6 jaar tot 12 jaar
   • 10 - 30 g/dag in 2 - 3 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur innemen voor de maaltijd.

   • Dosis instellen op behoefte van patiënt.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   • 20 - 60 g/dag in 2 - 3 doses.
   • Behandelduur:

    Dosis instellen op behoefte van patiënt.

   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur innemen voor de maaltijd.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer zelden (< 0,01%): braken, buikpijn, diarree, pruritus ani, misselijkheid, flatulentie. Verder zijn gemeld: abnormale maag-darmgeluiden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Baby’s die borstvoeding krijgen en zuigelingen met een autosomaal recessieve hereditaire fructose-intolerantie.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Plotseling optredende buikpijn (appendicitis, ileus). Indien de gastro-intestinale doorgang niet is gegarandeerd (ileostomie, colostomie etc.). Rectale bloeding. Vermoeden van organische laesies in het maag-darmstelsel, niet gediagnosticeerde pijn in de onderbuik. Fecale impactie. Galactosemie. Bestaande vocht- en elektrolytenstoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Flatulentie is soms te verminderen door gelijktijdige inname met 200–400 ml vloeistof, bv. water. Het is aan te bevelen om bij darmstoornissen met excessief meteorisme met een lage dosis te beginnen. Bij oudere en bedlegerige patiënten regelmatig de elektrolytenbalans controleren. Indien elektrocaustiek moet worden ondergaan vóór de colon- of proctoscopie spoelen met een niet-fermenteerbare oplossing vanwege het gevaar van H2-gascumulatie. Niet gebruiken bij zeldzame erfelijke fructose- of galactose-intolerantie of -malabsorptie, of bij lactasedeficiëntie.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: bij toepassing bij hepatische encefalopathie kunnen antacida het effect van lactitol verminderen.

MIDDELEN BIJ OBSTIPATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcopearls, Dulcodrops
A06AB08
A06AB58
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE LAXANTIA

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactulose

Duphalac
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A.. , SPC Importal 23-11-2011, www.cbg-meb.nl
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 29 okt 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 29 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering