MIDDELEN BIJ ZUURGERELATEERDE AFWIJKINGEN

ANTACIDA
A02AB02
MIDDELEN BIJ ULCUS PEPTICUM EN GASTRO-OESOFAGEALE REFLUX

Alginezuur (combinatie preparaat)

Gaviscon, Rennie Duo
A02BX13
A02BA01

Esomeprazol

Nexium
A02BC05

Omeprazol

Losec, Losec MUPS, Pedippi
A02BC01

Pantoprazol

Pantozol
A02BC02
A02BA02

Sucralfaat

Ulcogant
A02BX02