Emicizumab

Stofnaam
Emicizumab
Merknaam
Hemlibra
ATC code
B02BX06
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Gehumaniseerd monoklonaal antilichaam, IgG4, bereid via DNA-recombinanttechniek in ovariumcellen van de Chinese hamster. Emicizumab vormt een brug tussen geactiveerde factor IX en X om zo de functie van de ontbrekende geactiveerde factor VIII te herstellen. Dit is nodig voor een effectieve hemostase. Emicizumab versterkt of induceert niet de ontwikkeling van directe remmers tegen factor VIII, doordat het geen structurele relatie of sequentiehomologie met factor VIII heeft.

Farmacokinetiek bij kinderen

De farmacokinetische parameters bij kinderen verschillen niet van volwassenen. 

Vd 0,15 l/kg
T1/2 Circa 28 dagen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Profylaxe van bloedingen bij hemofilie A
0-18 jaar: Oplaaddosis 3 mg/kg éénmaal per week gedurende 4 weken. Vanaf week 5: Onderhoudsdosering 1,5 mg/kg/dosis elke week OF 3 mg/kg/dosis elke 2 weken OF 6 mg/kg/dosis elke 4 weken

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. 30 mg/ml, 150 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Profylaxe van bloedingen bij hemofilie A
 • Subcutaan
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • Startdosering: Gedurende de eerste 4 weken:  3 mg/kg/dosis 1 x per week.
   • Onderhoudsdosering: 1,5 mg/kg/dosis 1 x per week.
    Alternatief: 3 mg/kg/ dosis elke 2 weken OF 6 mg/kg/dosis elke 4 weken.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Het veiligheidsprofiel bij kinderen (babies, kinderen en adolescenten) verschilt niet van dat van volwassenen. 

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Artralgie. Reactie op de injectieplaats (erytheem, pijn, jeuk).

Vaak (1-10%): diarree. Myalgie. Koorts. Huiduitslag, urticaria.

Soms (0,1-1%): trombotische microangiopathie (bij combinatie met geactiveerd protrombinecomplex in een dosering > 100 E/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 24 uur of langer) met als symptomen trombocytopenie, microangiopathische hemolytische anemie en acute nierschade zonder ernstige deficiëntie van de ADAMTS13-activiteit. Sinus cavernosus-trombose. Oppervlakkige tromboflebitis. Huidnecrose, angio-oedeem. Verminderde werkzaamheid door ontwikkeling van remmers (antilichamen) tegen emicizumab.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorzichtigheid is geboden bij kinderen < 1 jaar, omdat het hemostatische system zich nog verder ontwikkeld op deze leeftijd. Houdt rekening met relatieve concentraties pro-en antistolingseiwitten en het potentiele risico op trombose in deze leeftijdscategorie. 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Trombotische microangiopathie en trombo-embolie: Indien toepassing van geactiveerd protrombinecomplex (aPCC) noodzakelijk is (dit wordt bij voorkeur vermeden, zie rubriek interacties) de patiënt controleren op symptomen van trombotische microangiopathie (TMA) en trombo-embolie. Bij combinatie met aPCC in een hoeveelheid van meer dan 100 E/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 24 uur of langer zijn veelal reversibele ernstige trombotische aandoeningen en TMA gemeld; bij toepassing van geactiveerd eptacog α is dit nog niet gemeld. Bij optreden van TMA of trombo-embolie de toediening van aPCC direct staken en de behandeling met emicizumab onderbreken; deze eventueel hervatten na volledig herstel. Houd er rekening mee dat vanwege de lange halfwaardetijd van emicizumab het onderbreken ervan mogelijk niet direct effect heeft. Wees extra voorzichtig bij een verhoogd risico op TMA (zoals een voorgeschiedenis of familie-anamnese van TMA) of gebruik van geneesmiddelen met een hoger risico op TMA. Zie ook de rubriek Interacties.

Neutraliserende antistoffen: Bij klinische tekenen van verlies van werkzaamheid de oorzaak hiervan direct onderzoeken; overweeg andere behandelopties bij vermoeden van antistoffen tegen emicizumab.

Emicizumab beïnvloedt stollingstesten (sterk verkorte stollingstijd) op basis van de intrinsieke stollingsroute (zoals geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT), Bethesda-assays (stollingsgebaseerd) voor FVIII-remmertiters, 'one stage', aPTT-gebaseerde, enkelvoudige factortesten, aPTT-gebaseerde geactiveerde proteïne C-resistentie (APC-R) of geactiveerde stollingstijd (ACT)). De uitslagen van deze testen mogen daarom niet worden gebruikt om bijvoorbeeld de activiteit van emicizumab te monitoren of de titer van factor VIII-remmers te meten. Gezien de lange halfwaardetijd kunnen de effecten op genoemde stollingstesten tot een half jaar na de laatste dosis aanhouden. Stollingstesten die niet door emicizumab worden beïnvloed: Bethesda assays (bovien chromogeen) voor FVIII-remmertiters, trombinetijd (TT), 'one stage', protrombinetijd-gebaseerde, enkelvoudige factortesten, chromogeen gebaseerde enkelvoudige factortesten anders dan FVIII, immuungebaseerde testen (zoals ELISA, turbidimetrische methoden), genetische testen van stollingsfactoren (zoals factor V Leiden, Protrombine 20210).

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld:
Bij combinatie met 'bypassing agents' (geactiveerd eptacog alfa of geactiveerd protrombinecomplex) moet de dosering van deze middelen veelal worden verlaagd tijdens en gedurende 6 maanden na staken van emicizumab.

Bij combinatie met geactiveerd protrombinecomplex in een hoeveelheid van meer dan 100 E/kg lich.gewicht per 24 uur gedurende 24 uur of langer zijn veelal reversibele ernstige trombotische voorvallen en TMA gemeld. Controle op symptomen van trombo-embolie en TMA wordt geadviseerd bij combinatie met geactiveerd protrombinecomplex; bij trombo-embolie of TMA moet de toediening worden gestaakt. De richtlijn Hemofilie ontraadt zo mogelijk combinatie met geactiveerd protrombinecomplex. Zie ook de SmPC van Hemlibra®, ook voor informatie als combinatie met geactiveerd protrombinecomplex toch nodig is.

Bij combinatie met geactiveerd eptacog alfa zijn ernstige trombotische voorvallen en TMA (nog) niet waargenomen. Volgens de richtlijn Hemofilie kan geactiveerd eptacog alfa worden toegediend bij bloedingen bij hemofilie A met antistoffen onder emicizumab.

Voorzichtigheid is geboden bij combinatie met middelen die het risico op trombotische microangiopathie (TMA) verhogen, zoals ciclosporine of tacrolimus.

VITAMINE K EN OVERIGE HAEMOSTATICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

VITAMINE K

Fytomenadion (Vitamine K)

Vitamine K, Davitamon K, Konakion mixed micelles
B02BA01
FIBRINOGEEN

Fibrinogeen

Heamocomplettan P, Fibryga
B02BB01
LOKALE HAEMOSTATICA
B02BC30
BLOEDSTOLLINGSFACTOREN

Factor IX

Plasmaproducten: Immunine, Mononine,Nonafact; Recombinant DNA producten: Albutrepenonacog alfa (Idelvion), eftrenonacog alfa (Alprolix), nonacog gamma (Rixubis) en nonacog beta pegol (Refixia).
B02BD04

Factor VIII

Plasmaproducten: Octanate, Wilate, Haemate P. Recombinant DNA producten: Advate, Kogenate, Helixate, Nex Gen, Refacto AF, Novo Eight, Adynovi, Elocta
B02BD02

Protrombinecomplex

Cofact, Octaplex, Beriplex
B02BD01
OVERIGE SYSTEMISCHE HAEMOSTATICA

Eltrombopag

Revolade
B02BX05

Romiplostim

Nplate
B02BX04

Referenties

 1. Roche Registration GmbH, SmPC Hemlibra (EU/1/18/1271/001-004) 05-06-2019, www.ema.europa.eu/en/medicines/human
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, verminderde nierfunctie, Geraadpleegd 24-11-2023
 3. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen, contra-indicaties), Geraadpleegd 24-11-2023

Wijzigingen

 • 13 april 2022 15:15: Nieuw toegevoegd op basis van SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering