Fibrinogeen

Stofnaam
Fibrinogeen
Merknaam
Heamocomplettan P
ATC code
B02BB01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Bloeding:
Kinderen: De dosering moet bepaald worden aan de hand van het lichaamsgewicht en de klinische noodzaak maar bedraagt gewoonlijk 20-30 mg/kg.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj./infusieopl. 1 g, 2 g
Poeder voor infusieopl. 1 g + 50 ml oplosm.

Eigenschappen

Bereid uit normaal humaan versbevroren plasma. Het wordt onder invloed van trombine, geactiveerde stollingsfactor XIII (F XIIIa) en calciumionen omgezet in een stabiel en elastisch fibrinenetwerk, resulterend in bloedstolling. Normaalwaarde plasmafibrinogeen: 2–4 g/l; bij < 0,5–1 g/l kunnen bloedingen optreden.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Bloeding
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Afhankelijk van klinische noodzaak, gewoonlijk 20 - 30 mg/kg/dosis, zo nodig.
   • Advies inname/toediening:

    Langzaam toedienen, max 5 ml/min.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

VITAMINE K EN OVERIGE HAEMOSTATICA

VITAMINE K

Fytomenadion (Vitamine K)

Vitamine K, Davitamon K, Konakion mixed micelles
B02BA01
LOKALE HAEMOSTATICA

Fibrinelijm

Tissucol duo
B02BC30
BLOEDSTOLLINGSFACTOREN

Factor IX

Plasmaproducten: Immunine, Mononine,Nonafact; Recombinant DNA producten: Albutrepenonacog alfa (Idelvion), eftrenonacog alfa (Alprolix), nonacog gamma (Rixubis) en nonacog beta pegol (Refixia).
B02BD04

Factor VIII

Plasmaproducten: Octanate, Wilate, Aafact. Haemate P. Recombinant DNA producten: Advate, Kogenate, Helixate Nex Gen, Refacto AF, Novo Eight, Adynovi, Elocta
B02BD02

Protrombinecomplex

Cofact, Octaplex, Beriplex
B02BD01
OVERIGE SYSTEMISCHE HAEMOSTATICA

Eltrombopag

Revolade
B02BX05

Emicizumab

Hemlibra
B02BX06

Romiplostim

Nplate
B02BX04

Bijwerkingen algemeen

Zelden verhoging van lichaamstemperatuur en allergische reacties, variërend van lichte reacties tot anafylactische shock. Trombo-embolische aandoeningen, waaronder myocardinfarct en longembolie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Manifeste trombose of hartinfarct, behalve bij levensbedreigende bloedingen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

In verband met het risico van trombose of diffuse intravasale stolling de patiënt na toediening nauwkeurig observeren. Om het risico van trombotische complicaties te verkleinen dient de fibrinogeenspiegel tijdens behandeling niet boven laag normale waarden uit te komen. Wegens het risico van trombo-embolische complicaties is terughoudendheid geboden bij coronaire aandoeningen of hartinfarct in de anamnese, bij leverziekten, postoperatief, bij neonaten, bij vergroot risico van trombo-embolieën of diffuse intravasale stolling. De techniek voor de verwijdering of inactivering van virussen is mogelijk niet afdoende voor hepatitis A-virus en parvovirus B19; voorzichtigheid is daarom geboden bij seronegatieve zwangere vrouwen, patiënten met een gecompromitteerd immuunsysteem en bij verhoogde erytropoëse. Vóór toediening de fibrinogeenspiegel met de methode van Clauss bepalen. Bij bloedingen ten gevolge van een verworven fibrinogeentekort bestaat vaak een deficiëntie aan meerdere stollingsfactoren. Dit geldt met name bij leverziekten. In dat geval zo nodig naast fibrinogeen tevens protrombinecomplex toedienen. Bij verbruikscoagulopathie vóór het begin van de behandeling de antitrombine III-spiegels normaliseren en heparine toedienen alvorens een substitutie behandeling met stollingsfactoren te starten. Het risico van overdracht van met bloed overdraagbare infectieuze agentia kan niet geheel worden uitgesloten. Bij neiging tot overgevoeligheidsreacties (gegeneraliseerde netelroos, huiduitslag, bloeddrukdaling, ademnood) profylactisch antihistaminica en corticosteroïden toedienen. Bij optreden van allergische/ anafylactische reacties de toediening onderbreken.

Interacties

Geen.

Referenties

 1. CSL Behring , SmPC Heamocomplettan (RVG 16996) 02-09-14, Geraadpleegd 14 jan 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 14 jan 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 14 jan 2014

Wijzigingen

 • 14 januari 2015 20:59: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering