Fytomenadion (Vitamine K)

Stofnaam
Fytomenadion (Vitamine K)
Merknaam
Vitamine K, Davitamon K, Konakion mixed micelles
ATC code
B02BA01

Fytomenadion (Vitamine K)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Fytomenadion (vitamine K1) neemt als component van een fermentsysteem deel aan de vorming van de stollingsfactoren II (protrombine), VII, IX en X in de lever. In de mixed-micellesinjectievloeistof is vitamine K1 in oplossing gebracht door een colloïdaal systeem, bestaande uit lecithine en galzuur. Vitamine K1 is dus een antagonist van orale anticoagulantia zoals acenocoumarol of fenprocoumon.

Farmacokinetiek bij kinderen

Effect: na orale toediening na 4-6 uur. Direct na intraveneuze toediening. 

Stöckel et al. (1996) berekende een terminale halfwaardetijd (op basis van 25 neonaten) van 26-193 uur (mediaan: 76 uur) in neonaten na orale en intramusculaire toediening.  

Label dosisadvies Kinderformularium

Deficientie: Off-label
Galgangatresie: Off-label
Profylaxe postpartum: Off-label
Intoxicatie coumarine: Off-label
Onderhoudsbehoefte: davitamon Vitamine K: Niet geregistreerd als geneesmiddel
Gastro-intestinale bloedingen: Off-label
Suppletie bij CF: Off-label

 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Profylaxe en behandeling van hemorragische ziekten van de pasgeborene:
Profylaxe: Neonaten (>36 weken zwangerschapsduur): 2 mg PO bij of vlak na de geboorte, gevolgd door 2 mg wanneer neonaat 4-7 dagen oud is, gevolgd door 2 mg 1 maand na geboorte. Alternatief wanneer orale toediening niet mogelijk is: 1 mg IV of IM bij of vlak na geboorte.
Prematuren geboren na minder dan 36 weken zwangerschap die 2,5 kg of meer wegen, en a terme neonaten die een bijzonder risico lopen (zoals prematuriteit, geboorte-asfyxie, obstructieve geelzucht,onvermogen om te slikken, gebruik van anticoagulantia of anti-epileptica door de moeder)  1 mg i.m. of i.v.bij of kort na de  geboorte. Zowel de hoogte van een vervolgdosis als de frequentie waarmee deze moet
worden gegeven is afhankelijk van de stollingsparameters.

Prematuren geboren na minder dan 36 weken zwangerschap die minder dan 2,5 kg wegen:  0,4 mg/kg (overeenkomend met 0,04 ml/kg), i.m. of i.v. bij of kort na de geboorte.
Deze parenterale dosis mag niet worden overschreden. Zowel de hoogte van een vervolgdosis als de frequentie waarmee deze moet worden gegeven is afhankelijk van de stollingsparameters.


Davitamon K: niet geregistreerd als geneesmiddel
Fytomenadion FNA: Niet geregistreerd als geneesmiddel

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank FNA mg/ml
Inj.vlst. "MM" 10 mg/ml
Inj.vlst. "MM voor kinderen" 10 mg/ml
Druppels 30 mcg/druppel
 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ga snel naar:

Profylaxe vitamine K deficientie bloedingen na geboorte
 • Oraal
  • geboortegewicht < 1500 gr
   • Intraveneuze profylaxe: zie IV doseringen. 

  • geboortegewicht ≥ 1500 gr
   [4] [5]
   • Direct postpartum: 1 mg/dosis, éénmalig.
   • Bij aanwezigheid risicofactoren (indien de orale route niet gebruikt kan worden of bij gebruik van bepaalde medicamenten door moeder tijdens de zwangerschap en lactatie, zoals fenobarbital, fenytoïne, rifampicine, isoniazide, fenylbutazon en vitamine-K-antagonisten): IM of IV toediening.

  • ≥ 8 dagen
   [4] [5]
   • Bij borstvoeding (met of zonder Breast Milk Fortifier) :
    Premature en a terme neonaten:
    150
    microg./dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    A terme neonaten en premature neonaten > 35 weken postmenstrueel : tot 12 weken na geboorte óf tot meer dan 500 ml van de dagelijkse voeding uit flesvoeding bestaat.
    Premature neonaten: vanaf de geboorte tot 35 weken postmenstrueel en aanvullend 12 weken óf tot meer dan 500 ml van de dagelijkse voeding uit flesvoeding bestaat.

 • Intramusculair
  • geboortegewicht ≥ 1500 gr
   [5]
   • Direct postpartum: 1 mg/dosis, éénmalig.
   • Behandelduur:

    Geen verdere profylaxe nodig.

   • Alleen indien de orale route niet gebruikt kan worden of bij gebruik van bepaalde medicamenten door moeder tijdens de zwangerschap en lactatie, zoals fenobarbital, fenytoïne, rifampicine, isoniazide, fenylbutazon en vitamine-K-antagonisten.

 • Intraveneus
  • geboortegewicht < 1500 gr
   [4] [5]
   • Direct postpartum: 0,5 mg/dosis, éénmalig.
   • Behandelduur:

    Bij borstvoeding (met of zonder Breast Milk Fortifier): Vanaf dag 8 orale profylaxe

  • geboortegewicht ≥ 1500 gr
   [4] [5]
   • Direct postpartum: 1 mg/dosis, éénmalig.
   • Behandelduur:

    Bij borstvoeding (met of zonder Breast Milk Fortifier): Vanaf dag 8 orale profylaxe

Galgangatresie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 1 mg/dag in 1 dosis
Overdosering Vitamine K antagonisten
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3]
   • 1 - 10 mg/dosis in 20 minuten. Dosering titreren op geleide protrombinetijd..
Gastro-intestinale bloedingen
 • Intraveneus
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 0,2 mg/kg/dag in 1 dosis Maximale dosering per gift: 10 mg/dosis.
Suppletie bij Cystic Fibrosis
 • Oraal
  • 1 maand tot 2 jaar
   [2] [6]
   • 0,3 - 1 mg/dag in 1 dosis
   • Alleen indien er leverfunctiestoornissen zijn

  • 2 jaar tot 18 jaar
   [2] [6]
   • 1 - 10 mg/dag in 1 dosis
   • Alleen indien er leverfunctiestoornissen zijn.

Correctie vitamine deficiëntie
 • Oraal
  • 1 tot 5 kg
   [2]
   • 1 mg/dosis, éénmalig.
   • Na vaststellen oorzaak deficientie frequentie toediening verder bepalen

  • 5 tot 10 kg
   [2]
   • 2 mg/dosis, éénmalig.
   • Na vaststellen oorzaak deficientie frequentie toediening verder bepalen

  • 10 tot 20 kg
   [2]
   • 4 mg/dosis, éénmalig.
   • Na vaststellen oorzaak deficientie frequentie toediening verder bepalen

  • 20 tot 30 kg
   [2]
   • 5 mg/dosis, éénmalig.
   • Na vaststellen oorzaak deficientie frequentie toediening verder bepalen

 • Intramusculair
  • 1 tot 5 kg
   [2]
   • 1 mg/dosis, éénmalig.
   • Na vaststellen oorzaak deficientie frequentie toediening verder bepalen

  • 5 tot 10 kg
   [2]
   • 2 mg/dosis, éénmalig.
   • Na vaststellen oorzaak deficientie frequentie toediening verder bepalen

  • 10 tot 20 kg
   [2]
   • 4 mg/dosis, éénmalig.
   • Na vaststellen oorzaak deficientie frequentie toediening verder bepalen

  • 20 tot 30 kg
   [2]
   • 5 mg/dosis, éénmalig.
   • Na vaststellen oorzaak deficientie frequentie toediening verder bepalen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Bij parenterale toediening bij prematuren met een lichaamsgewicht < 2,5 kg is er meer kans op kernicterus.
Lokale irritatie op de injectieplaats. Zeer zelden anafylactische reacties na parenterale toediening. 

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Na i.v. toediening zelden anafylactoïde reacties, en incidenteel veneuze irritatie of flebitis. Lokale irritatie op de injectieplaats, zoals ontsteking, atrofie en necrose kunnen optreden. Na te snelle i.v. toediening: rood gelaat, hevig transpireren, verstikkingsgevoel en cyanose.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor arachide-olie (fytomenadion-dranken).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij levensbedreigende bloedingen of indien snelle werking gewenst is (OK) protrombinecomplex (PPBS) geven.
Parenterale toediening van vitanmine K kan gepaard gaan met meer kans op kernicterus bij prematuren en neonaten, omdat het het albumine gebonden bilirubine verdringt. Voorzorg is geboden bij neonaten die lijden aan ernstige infecties of acidose, neonaten met ademhalingsstoornissen en neonaten die andere bilirubinevervangende geneesmiddelen krijgen (bv. sulfonamiden). I.m. of orale toediening verdient de voorkeur.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Tijdens gebruik stollingsparameters controleren. Indien trombose (recidief) optreedt tijdens behandeling moet worden overgegaan op heparine i.v.  Vitamine K1 is niet effectief bij erfelijke hypoprotrombinemie of hypoprotrombinemie door ernstig leverfalen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: de werking van cumarinederivaten wordt in een aantal uren geantagoneerd door fytomenadion. Omgekeerd kunnen cumarinederivaten de werking van fytomenadion antagoneren. Enkelvoudige producten met fytomenadion worden bewust als antidotum toegepast bij overdosering met een cumarinederivaat. Er zijn echter ook producten in de vrije verkoop die, behalve fytomenadion, nog andere vitamines en mineralen bevatten; bij deze producten is voorzichtigheid geboden. Hetzelfde geldt voor enterale voeding.

Niet beoordeeld: vloeibare paraffine kan de fytomenadionabsorptie verminderen.

VITAMINE K EN OVERIGE HAEMOSTATICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

FIBRINOGEEN

Fibrinogeen

Heamocomplettan P, Fibryga
B02BB01
LOKALE HAEMOSTATICA
B02BC30
BLOEDSTOLLINGSFACTOREN

Factor IX

Plasmaproducten: Immunine, Mononine,Nonafact; Recombinant DNA producten: Albutrepenonacog alfa (Idelvion), eftrenonacog alfa (Alprolix), nonacog gamma (Rixubis) en nonacog beta pegol (Refixia).
B02BD04

Factor VIII

Plasmaproducten: Octanate, Wilate, Haemate P. Recombinant DNA producten: Advate, Kogenate, Helixate, Nex Gen, Refacto AF, Novo Eight, Adynovi, Elocta
B02BD02

Protrombinecomplex

Cofact, Octaplex, Beriplex
B02BD01
OVERIGE SYSTEMISCHE HAEMOSTATICA

Eltrombopag

Revolade
B02BX05

Emicizumab

Hemlibra
B02BX06

Romiplostim

Nplate
B02BX04

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. C.F.M. Gijsbers et al, Werkboek Kindergastro-Enterologie, VU Uitgeverij, 2014
 3. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderhematologie, VU Uitgeverij, 2001, 2e druk
 4. Lafeber HN et al, Werkboek Enterale en Parenterale voeding van de pasgeborene. Derde druk, 2012
 5. Gezondheidsraad, Brief advies over Vitamine K-suppletie bij zuigelingen, www.gezondheidsraad.nl, 29 juni 2010
 6. Turck D, et al, ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis., Clin Nutr, 2016, Jun;35(3), 557-77
 7. Stoeckel, K, et al, Elimination half-life of vitamin K: in neonates is longer than is generally assumed: implications for the prophylaxis of haemorrhaghic disease of the newborn, Eur J Clin Pharmacol, 1996, 49, 421-423
 8. AWMF, S2k-Leitlinie" Prophylaxe von Vitamin-K-Mangel-Blutungen (VKMB) bei Neugeborenen", Stand: 03/2016
 9. CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, SmPC Konakion MM 2 mg/ml ( RVG 03809) 22-10-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 10. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 25 okt 2014
 11. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 okt 2014

Wijzigingen

 • 24 maart 2021 08:28: Dosering in CF is aangepast naar de ESPGHAN richtlijn; Bijwerking en waarschuwing toegevoegd.
 • 16 januari 2018 08:50: Het doseeradvies is aangepast naar de laatste herziening van het advies van de Gezondheidsraad.
 • 09 januari 2017 16:09: BIj IV toepassing: opvolging met orale profylaxe alleen van toepassing bij borstvoeding conform werkboek enterale en parenterale voeding
 • 20 december 2016 10:58: De dosering voor premature neonaten is aangepast naar de adviesdosering uit het NVK werkboek enterale en parenterale voeding

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering