Natriumpicosulfaat + magnesiumoxide + citroenzuur

Stofnaam
Natriumpicosulfaat + magnesiumoxide + citroenzuur
Merknaam
Picoprep, Citrafleet
ATC code
A06AB58

Natriumpicosulfaat + magnesiumoxide + citroenzuur

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Picozwavelzuur is een contactlaxans dat in het colon door bacteriën wordt omgezet in de werkzame stof difenol, dat het slijmvlies van de dikke darm en het rectum stimuleert. Magnesiumcitraat, dat gevormd wordt uit magnesiumoxide en citroenzuur, is een osmotisch laxans dat in het colon vocht vasthoudt. Het gecombineerde effect is darmlediging.

Farmacokinetiek bij kinderen

Alle actieve bestanddelen zijn lokaal actief in de colon en worden niet in detecteerbare hoeveelheden geabsorbeerd.

Label dosisadvies Kinderformularium

Laxans als voorbereiding op operatie, rontgen of endoscopisch onderzoek van het colon: On-label 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Picoprep:
Laxans als voorbereiding op rontgen of endoscopisch onderzoek:
1 - 2 jaar: ¼ sachet ‘s ochtends, ¼ sachet ‘s middags
2 - 4 jaar: ½ sachet ‘s ochtends, ½ sachet ‘s middags
4 - 9 jaar: 1 sachet ‘s ochtends, ½ sachet ‘s middags
9 jaar en ouder: volwassen dosering

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor drank: Bevat per sachet: natriumpicosulfaat 10 mg, magnesiumoxide 3,5 g, watervrij citroenzuur 10,97-12 g.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Laxans als voorbereiding op operatie of rontgen- of endoscopisch onderzoek van het colon
 • Oraal
  • 1 jaar tot 2 jaar
   • 2,5 mg/dosis 1e dosis: 10-18 uur voor de ingreep
    2e dosis: 4-6 uur voor de ingreep.
  • 2 jaar tot 4 jaar
   • 5 mg/dosis 1e dosis: 10-18 uur voor de ingreep
    2e dosis: 4-6 uur voor de ingreep.
  • 4 jaar tot 9 jaar
   • 10-18 uur voor de ingreep 10 mg/dosis en 4-6 uur voor de ingreep 5
    mg/dosis.

  • 9 jaar tot 18 jaar
   • 10 mg/dosis 1e dosis: 10-18 uur voor de ingreep
    2e dosis: 4-6 uur voor de ingreep.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): buikpijn.

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Slaapstoornis. Vermoeidheid. Droge mond, dorst, misselijkheid, braken, proctalgie, anale klachten.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheid, anafylactische reacties. Duizeligheid, syncope, orthostatische hypotensie. Epileptisch insult, (gegeneraliseerde tonisch-klonische) convulsies, gestoord bewustzijn. verwardheid, desoriëntatie. Aftoïde zweren in het ileum (mild en reversibel), fecale incontinentie, (ernstige) diarree. Huiduitslag (incl. erythemateuze en maculopapuleuze huiduitslag, urticaria, purpura). Hyponatriëmie, hypokaliëmie.

Zelden (0,01-0,1%): presyncope.

Verder is gemeld: flatulentie. Jeuk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • misselijkheid en braken;
 • rabdomyolyse;
 • ernstig verminderde nierfunctie, hypermagnesiëmie, ernstige dehydratie;
 • congestief hartfalen;
 • maagretentie, gastro-intestinale ulceratie, actieve inflammatoire darmaandoening, toxische colitis, toxisch megacolon, ileus, ascites, acute buikaandoeningen die operatief ingrijpen vergen (zoals appendicitis en gastro-intestinale obstructie of perforatie).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij een ingreep vroeg op de dag kan het noodzakelijk zijn de tweede dosis 's nachts in te nemen; dit kan de slaap verstoren.

Elektrolytenbalans: Bij onvoldoende of overmatige inname van water en elektrolyten kunnen deficiënties ontstaan, met name bij kinderen, oudere en minder fitte patiënten en patiënten met een laag lichaamsgewicht. Bij een BMI < 18 is extra controle op de vochtbalans aangewezen. Bij deze patiënten de elektrolytenconcentraties in het serum nauwkeurig controleren en indien nodig maatregelen nemen om de vocht-/elektrolytenbalans te herstellen.

Comorbiditeit: Wees voorzichtig bij recente maag-darmoperatie, verminderde nierfunctie, een hartaandoening of inflammatoire darmaandoening.

Hulpstoffen: Picozwavelzuur/magnesiumoxide/citroenzuur bevat 5 mmol (= 195 mg) kalium per sachet; bij een kaliumbeperkt dieet hiermee rekening houden.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld:  de laxerende werking kan afnemen bij gelijktijdig gebruik van breedspectrum antibiotica.

Bij langdurig gebruik kan door kaliumverlies de toxiciteit van digoxine toenemen.

Interacties magnesiumzouten (ivm magnesiumoxide in produkt)

Relevant: oraal toegediende magnesiumzouten verminderen de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten: het bisfosfonaat moet ten minste 2 uur vóór het magnesiumzout worden ingenomen;
 • chinolonen: toedieningsinterval ten minste 4 uur;
 • tetracyclines: het tetracycline moet ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout worden ingenomen;
 • eltrombopag: eltrombopag moet ten minste 4 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout worden ingenomen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met lage doses fluor bij cariësprofylaxe.

Niet beoordeeld: bij parenterale toediening kan het effect van suxamethonium en mogelijk dat van andere perifeer werkende spierrelaxantia worden versterkt.

MIDDELEN BIJ OBSTIPATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcopearls, Dulcodrops
A06AB08
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE LAXANTIA

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Referenties

 1. Pinfield A. et al, Randomised trial of two pharmacological methods of bowel preparation for day case colonoscopy., Arch Dis Child, 1999, 80(2), 181-3
 2. Ferring BV, SPC Picoprep (RVG 106616) 17-06-2016, www.cbg-meb.nl
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 09 nov 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 09 nov 2014

Wijzigingen

 • 10 december 2021 11:32: Leeftijdsondergrens geharmoniseerd naar SmPC ( 1 jaar ipv 2 jaar)
 • 11 december 2018 13:24: behandelduur gewijzigd op advies expert. Advies druppels en pearls gecombineerd
 • 11 december 2018 13:24: 1 doseeradvies voor kinderen vanaf 4 jaar
 • 16 november 2017 12:07: Doseeradvies bij kinderen < 4 jaar verwijderd: Bij kinderen jonger dan 4 jaar is natriumpicosulfaat minder effectief, aangezien bij deze kinderen de darm-microflora nog niet voldoende is ontwikkeld om natriumpicosulfaat in zijn werkzame metaboliet om te kunnen zetten

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering