Natriumpicosulfaat

Stofnaam
Natriumpicosulfaat
Merknaam
Dulcodruppels, Dulcopearls, Picoprep
ATC code
A06AB08

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Obstipatie
> 4 jaar: On-label
< 4 jaar: Off-label

Laxans als voorbereiding op rontgen of endoscopisch onderzoek van het colon: On-label 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Chronische of habituele obstipatie:
Dulcodruppels
>6 jaar: 8 tot 12 druppels per keer.
4 tot 6 jaar: 6 druppels per keer.
Indien nodig het aantal druppels vergroten of verkleinen, zodat de dosis gevonden wordt die het meest geschikt is.
Dulcopearls
>  10 jaar:
2 tot 4 capsules (5 – 10 mg) per keer, 1 dd
4 tot 10 jaar: 1 tot 2 capsules (2,5 – 5 mg) 1 dd
Bij kinderen jonger dan 4 jaar is natriumpicosulfaat minder effectief, aangezien bij deze kinderen de darm-microflora nog niet voldoende is ontwikkeld om natriumpicosulfaat in zijn werkzame metaboliet om te kunnen zetten.
Picoprep:
Laxans als voorbereiding op rontgen of endoscopisch onderzoek:
1 - 2 jaar: ¼ sachet ‘s ochtends, ¼ sachet ‘s middags
2 - 4 jaar: ½ sachet ‘s ochtends, ½ sachet ‘s middags
4 - 9 jaar: 1 sachet ‘s ochtends, ½ sachet ‘s middags
9 jaar en ouder: volwassen dosering

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Druppels, oraal (di-Na-zout) 7.5 mg/ml
( 1 druppel = 0,5 mg picosulfaatdinatrium)
Capsule (di-Na-zout als 1-water) 2.5 mg
Poeder voor drank 10 mg/sachet

Eigenschappen

Contactlaxans, chemisch nauw verwant aan bisacodyl. Natriumpicosulfaat wordt door colonbacteriën omgezet in de actieve verbinding difenol, die het slijmvlies van de dikke darm prikkelt. Dit leidt tot een toegenomen peristaltiek van het colon en accumulatie van water en elektrolyten in het colonlumen. In de capsules is natriumpicosulfaat verwerkt in een vloeistof

Kinetische gegevens

Beide actieve bestanddelen zijn lokaal actief in de colon en worden niet in detecteerbare hoeveelheden geabsorbeerd.

Doseringen

Laxans als voorbereiding op operatie of rontgen- of endoscopisch onderzoek van het colon
 • Oraal
  • < 2 jaar
   • Picoprep: 2,5 mg/dosis 1e dosis: 10-18 uur voor de ingreep
    2e dosis: 4-6 uur voor de ingreep.
  • 2 jaar tot 4 jaar
   • Picoprep: 5 mg/dosis 1e dosis: 10-18 uur voor de ingreep
    2e dosis: 4-6 uur voor de ingreep.
  • 4 jaar tot 9 jaar
   • Picoprep: 10-18 uur voor de ingreep 10 mg/dosis en 4-6 uur voor de ingreep 5
    mg/dosis.

  • 9 jaar tot 18 jaar
   • Picoprep: 10 mg/dosis 1e dosis: 10-18 uur voor de ingreep
    2e dosis: 4-6 uur voor de ingreep.
Obstipatie
 • Oraal
  • ≥ 4 jaar
   [4] [6] [8]
   • 5 mg/dosis/dag in 1 dosis . 's Avonds innemen.
    • Bij onvoldoende effect kan de dosering op proef worden verhoogd, dosering gemiddeld 1 mg per 5 kg lichaamsgewicht.
    • Bij functionele obstipatie en impactie: in combinatie met macrogol gedurende 3 dagen.
    • Niet langer dan 2 weken gebruiken. Effect neemt bij dagelijks gebruik af, daarom bij voorkeur intermitterend gebruiken.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

LAXANTIA

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Senna

X-praep
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE MIDDELEN

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): diarree. Vaak (1-10%): onaangenaam gevoel in de buik, buikkrampen, buikpijn. Soms (0,1-1%): braken, misselijkheid. Overgevoeligheid inclusief angio-oedeem. Duizeligheid, syncope. Huidreacties. Langdurig gebruik kan leiden tot verstoring van de vocht -en elektrolytenbalans, met als gevolg hypokaliëmie, dehydratie en diarree. .

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Obstructie in het maag-darmkanaal, incl. ileus, condities van het abdomen die acuut ingrijpen vereisen (bv. appendicitis), acute ontstekingen van de ingewanden. Plotseling optredende heftige buikpijn. Ernstige dehydratie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen alleen toepassen op advies van een arts. Bij kinderen < 4 jaar is natriumpicosulfaat minder effectief, aangezien bij deze kinderen de darm-microflora nog niet voldoende is ontwikkeld.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Niet langdurig gebruiken zonder dat de oorzaak van de obstipatie is onderzocht. Het gebruik niet voortzetten als er geen ontlasting volgt.

Interacties

Niet beoordeeld:  de laxerende werking kan afnemen bij gelijktijdig gebruik van breedspectrum antibiotica.

Bij langdurig gebruik kan door kaliumverlies de toxiciteit van digoxine toenemen.

Interacties magnesiumzouten (ivm magnesiumoxide in produkt)

Relevant: oraal toegediende magnesiumzouten verminderen de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten: het bisfosfonaat moet ten minste 2 uur vóór het magnesiumzout worden ingenomen;
 • chinolonen: toedieningsinterval ten minste 4 uur;
 • tetracyclines: het tetracycline moet ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout worden ingenomen;
 • eltrombopag: eltrombopag moet ten minste 4 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout worden ingenomen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met lage doses fluor bij cariësprofylaxe.

Niet beoordeeld: bij parenterale toediening kan het effect van suxamethonium en mogelijk dat van andere perifeer werkende spierrelaxantia worden versterkt.

Referenties

 1. Pinfield A. et al, Randomised trial of two pharmacological methods of bowel preparation for day case colonoscopy., Arch Dis Child, 1999, 80(2), 181-3
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 09 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 09 nov 2014
 4. Boehringer Ingelheim BV, SPC Dulcopearls en druppels, RVG 22394 en 06319, www.cbg-meb.nl, 2009, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h22394.pdf (geraadpleegd 12 nov 2009)
 5. Kneepkens CMF et al, NVK werkboek gastroenterologie, Tweede druk 2002, 325
 6. CBO, Richtlijn Obstipatie bij kinderen (concept), www.cbo.nl, 2009
 7. Ferring BV, SPC Picoprep (RVG 106616) 17-06-2016, www.cbg-meb.nl
 8. M. Groeneweg- kinder MDL arts, Expert opinie , Correspondentie 08-07-2018

Wijzigingen

 • 09 juli 2018 08:33: 1 doseeradvies voor kinderen vanaf 4 jaar
 • 09 juli 2018 08:33: behandelduur gewijzigd op advies expert. Advies druppels en pearls gecombineerd
 • 14 november 2017 09:05: Doseeradvies bij kinderen < 4 jaar verwijderd: Bij kinderen jonger dan 4 jaar is natriumpicosulfaat minder effectief, aangezien bij deze kinderen de darm-microflora nog niet voldoende is ontwikkeld om natriumpicosulfaat in zijn werkzame metaboliet om te kunnen zetten

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering