Homatropine 2%

Stofnaam
Homatropine 2%
Merknaam
ATC code
S01FA05
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

De mydriatische werking treedt sneller in en duurt korter dan bij atropine. Bij kinderen geeft het geen volledige cycloplegie.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Diagnostiek (pupilverwijding en cycloplegie): On-label
Partiele mediatroebelingen: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Diagnostiek van het oog: Kinderen: 1-2 druppels in de conjuctivaalzak

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (hydrobromide) 20 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Pupilverwijding
 • Oculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2]
   • Voorafgaand aan onderzoek 1 druppel(s)/dosis, zo nodig na 10 min herhalen.
Partiele mediatroebelingen
 • Oculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2]
   • 1 druppel(s)/dosis 1 dd. in de ochtend..

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Systemische bijwerkingen kunnen optreden, vooral bij kinderen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Na oculair gebruik kunnen irritatie, wazig zien, fotofobie, verhoogde oogdruk, allergische reacties en vooral bij langdurige toediening hyperemie, oedeem en conjunctivitis optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij oculaire toediening zijn de contra-indicaties overgevoeligheid en nauwekamerhoekglaucoom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Door beïnvloeding van het gezichtsvermogen kan het gebruik hinderlijke gevolgen hebben voor sommige dagelijkse bezigheden (bv. lezen, deelname aan het verkeer). Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 45 minuten na indruppelen. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1-3 minuten dicht te drukken wordt de kans op systemische reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Oculair toegediende parasympathicolytica kunnen de werking van eveneens oculair toegediende parasympathicomimetica antagoneren.

MYDRIATICA EN CYCLOPLEGICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

PARASYMPATHICOLYTICA
S01FA01

Cyclopentolaat

Cyclogyl, Cyclopentolaat Minims
S01FA04

Tropicamide

Minims tropicamide
S01FA06
SYMPATHICOMIMETICA EXCL GLAUCOOMMIDDELEN

Fenylefrine Oculaire toepassing

Monofree Fenylefrine, Fenylefrine Minims, Visadron
S01FB01

Referenties

 1. Ratiopharm BV, SPC Homatropine (RVG 57666), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 4 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h57666.pdf
 2. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen,Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 26 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering