Fenylefrine Oculaire toepassing

Stofnaam
Fenylefrine Oculaire toepassing
Merknaam
Monofree Fenylefrine, Fenylefrine Minims, Visadron
ATC code
S01FB01

Fenylefrine Oculaire toepassing

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Fenylefrine is een sympathicomimeticum met voornamelijk een α1-effect; toegediend in het oog veroorzaakt het vasoconstrictie en mydriase. Er treedt in principe geen verhoging van de intra-oculaire druk en geen accommodatieverlies op. Het mydriatisch effect zou bij concentraties boven 2,5% niet merkbaar toenemen.

Mydriatische werking: na 20 min, max. na 1–1½ uur. Werkingsduur: ca. 5–7 uur.

Bij uveïtis (anterior) worden verklevingen van de iris met de lens voorkomen en treedt verlichting van pijn op.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (hydrochloride) 25 mg/ml (2,5%) ; 50 mg/ml (5%) ; 100 mg/ml (10%). Bevat natriumpyrosulfiet.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Uveitis
 • Oculair
  • 1 maand tot 12 jaar
   [11]
   • Oplossing 2,5% 1 druppel(s)/dosis 2 dd.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [11]
   • Oplossing 5%: 1 druppel(s)/dosis 2 dd.
Mydriasis bij oogfundus-onderzoek
 • Oculair
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 32 weken en < 1500 gr
   [3] [5] [7] [9]
   • Screening Retinopathie of Prematurity (ROP):
    Oplossing 2,5 %: Voorschrift volgens oogarts

    • Aanbevelingen 1e screening: 5 weken (35 -<42 dagen) na de geboorte maar niet voor 31 weken PMA
    • Cave bradycardie (zie waarschuwingen en voorzorgen)
  • 1 maand tot 12 jaar
   [2] [6]
   • Oplossing 2,5%: Volgens voorschrift oogarts

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • Oplossing 5%: Volgens voorschrift oogarts

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

De concentratie 10% (en bij zuigelingen al bij concentraties van 2,5%) kunnen systemische effecten veroorzaken zoals hevige hoofdpijn, hartkloppingen, ernstige hypertensie, subarachnoïdale bloeding en soms fataal myocardinfarct (vooral bij een bestaande cardiovasculaire aandoening)

Bij kinderen zijn longoedeem en peri-orbitale bleekheid bij premature zuigelingen gemeld.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal: Zelden (< 0,01%): allergische conjunctivitis.

Verder zijn gemeld: conjunctivale hyperemie, tranenvloed, (peri-oculaire) pijn en brandend gevoel in het oog, wazig zicht, fotofobie, gesloten-kamerhoekglaucoom.

Systemisch: Verder zijn gemeld: hypertensie, tachycardie, extrasystolen, aritmie, palpitaties, spasme van de coronaire arteriën, myocardinfarct. Hoofdpijn, subarachnoïdale bloeding. Overgevoeligheidsreactie door sulfiet in de minims (vooral bij astma bronchiale).

Ernstige cardiovasculaire reacties en myocardinfarcten, soms fataal, zijn voorgekomen vooral bij de hogere concentratie fenylefrine (100 mg/ml) en bij reeds bestaande cardiovasculaire aandoeningen.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Nauwe-kamerhoekglaucoom. Ernstige hyperthyroïdie. Rhinitis sicca.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij zuigelingen de noodzaak afwegen tegen de risico's.
Cave ernstige systemische bijwerkingen: hypertensie, subarachnoidale bloeding, aritmieen, myocardinfarct. Traanbuis dichtdrukken om systemische effecten te minimaliseren.

Tijdens een ROP screening kan zowel tachycardie als bradycardie optreden. Vanwege de kwetsbaarheid en complexe problematiek bij te vroeg geboren kinderen, dient men hierop bedacht te zijn.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees vanwege mogelijke systemische bijwerkingen voorzichtig bij lang bestaande insuline-afhankelijke diabetes mellitus, alcoholische neuropathie, cardiovasculaire aandoeningen en bij ouderen.

Om de kans op een plotselinge aanval van nauwe-kamerhoekglaucoom te verminderen, de voorste oogkamerhoek evalueren vóór elk gebruik.

Fenylefrine oogdruppels kunnen wazig zicht veroorzaken. Adviseer patiënten niet aan het verkeer deel te nemen of anderszins gevaarlijke activiteiten te ondernemen totdat het zicht weer helder is.

Gebruik van de sterkte 10% kan vertroebeling van het hoornvlies geven indien het wordt toegepast op een beschadigd hoornvlies.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant:
Bij combinatie van systemisch fenylefrine met een MAO-remmer (fenelzine, tranylcypromine, moclobemide, rasagiline, selegiline) of moclobemide kan sterke stijging van de bloeddruk optreden, als gevolg van vrijzetting van extra grote hoeveelheden noradrenaline uit de zenuwuiteinden door fenylefrine. Noradrenaline is in extra grote hoeveelheden aanwezig in de zenuwuiteinden, omdat de MAO-remmer de afbraak van noradrenaline remt.

Niet beoordeeld:
In theorie kan ook bij combinatie van oculair toegediend fenylefrine met een MAO-remmer of moclobemide sterke stijging van de bloeddruk optreden.

MYDRIATICA EN CYCLOPLEGICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

PARASYMPATHICOLYTICA
S01FA01

Cyclopentolaat

Cyclogyl, Cyclopentolaat Minims
S01FA04
S01FA05

Tropicamide

Minims tropicamide
S01FA06

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2008
 2. Anderson HA, et al, Comparison of two drug combinations for dilating dark irides, Optom Vis Sci, 2010, Feb;87(2), 120-4
 3. Bolt B, et al, A mydriatic eye-drop combination without systemic effects for premature infants: a prospective double-blind study, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 1992 , May-Jun;29(3), 157-62
 4. Caputo AR, et al, Systemic response to mydriatic eyedrops in neonates: mydriatics in neonates, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 1978, Mar-Apr;15(2), 109-22
 5. Chew C, et al, Comparison of mydriatic regimens used in screening for retinopathy of prematurity in preterm infants with dark irides, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 2005, May-Jun;42(3), 166-73
 6. Fan DS, et al, Comparative study on the safety and efficacy of different cycloplegic agents in children with darkly pigmented irides, Clin Experiment Ophthalmol, 2004, Oct;32(5), 462-7
 7. Khoo BK, et al, Combination cyclopentolate and phenylephrine for mydriasis in premature infants with heavily pigmented irides, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 2000, Jan-Feb;37(1), 15-20
 8. Borromeo-McGrail V et al, Systemic hypertension following ocular administration of 10 per cent phenylephrine in the neonate, Pediatrics, 1973, Jun;51(6), 1032-6
 9. Nederlands Oogheelkunde Gezelschap, Guideline Prematuren retinopathie 31-12-2011
 10. LAREB, Signal Fenylefrine oogdruppels en bradycardie bij neonaten
 11. Redactie Kinderformularium, Expert opinie
 12. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 14 juli 2023
 13. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 14 juli 2023

Wijzigingen

 • 25 maart 2022 13:23: De indicatie screening op retinopathie in prematuren is toegevoegd , alsmede veiligheidsinformatie over het optreden van bradycardie in deze populatie

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering