Tropicamide

Stofnaam
Tropicamide
Merknaam
Minims tropicamide
ATC code
S01FA06
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Diagnosticum: On-label
Uveitis: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kortdurende mydriasis:
Kinderen: 2 druppels met 5 minuten tussenpoos. Verder indien nodig 1 of 2 druppels na 30 minuten.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. 5 mg/ml, 10 mg/ml

Eigenschappen

Parasympathicolyticum; toegediend in het oog veroorzaakt het pupilverwijding en een gering cycloplegisch effect.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Eerste keus voor diagnostisch gebruik.

Doseringen

Indicatie: Diagnosticum
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 0,5 %: Volgens voorschrift arts.

Indicatie: Uveitis
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 0.5%: 1 druppel(s)/dosis 2 dd

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

MYDRIATICA EN CYCLOPLEGICA

PARASYMPATHICOLYTICA
S01FA01

Cyclopentolaat

Cyclogyl, Cyclopentolaat Minims
S01FA04
S01FA05
SYMPATHICOMIMETICA EXCL GLAUCOOMMIDDELEN

Fenylefrine Oculaire toepassing

Monofree Fenylefrine, Fenylefrine Minims, Visadron
S01FB01
PARASYMPATHICOLYTICA
S01FA01

Cyclopentolaat

Cyclogyl, Cyclopentolaat Minims
S01FA04
S01FA05
SYMPATHICOMIMETICA EXCL GLAUCOOMMIDDELEN

Fenylefrine Oculaire toepassing

Monofree Fenylefrine, Fenylefrine Minims, Visadron
S01FB01

Bijwerkingen bij kinderen

Psychotische reacties en gedragsstoornissen

Bijwerkingen bij volwassenen

Verhoogde oogdruk. Prikkeling bij het indruppelen, visusstoornissen, lichtschuwheid met of zonder verkleuring van de cornea, droge mond, hoofdpijn, tachycardie en allergische reacties. Psychotische reacties en gedragsstoornissen, vooral bij kinderen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Nauwe-kamerhoek glaucoom. Voorzichtigheid is geboden bij mogelijk verhoogde intra-oculaire druk.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Door beïnvloeding van het gezichtsvermogen kan het gebruik hinderlijke gevolgen hebben voor sommige dagelijkse bezigheden (bv. lezen, deelname aan het verkeer). Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 45 minuten na indruppelen. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis enige tijd dicht te drukken wordt de kans op systemische reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte. Monofree bevat geen conserveermiddel en is bestemd voor eenmalig gebruik; na toepassing weggooien.

Interacties

Oculair toegediende parasympathicolytica kunnen de werking van eveneens oculair toegediende parasympathicomimetica antagoneren.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 28 nov 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 28 nov 2014
 4. Bausch&Lomb Pharma, SPC Minims tropicamide (RVG 10166), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 09 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h10166.pdf

Wijzigingen