Macrogol 3350/electrolyten

Stofnaam
Macrogol 3350/electrolyten
Merknaam
Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
ATC code
A06AD65

Macrogol 3350/electrolyten


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Chronische of habituele obstipatie en preventie van re-impactie (Movicolon Junior, macrogol/elektrolyten Junior):
<2 jaar: Off-label
2-6 jaar: On-label (6,9-27,6 g/dag)
7-11 jaar: On-label (13,8-27,6 g/dag)
Chronische of habituele obstipatie (Movicolon, Movicolon Liquid, Laxtra, Molaxole, macrogol/elektrolyten):
≥12 jaar: On-label (13,8-41,4 g/dag)

Faecale impactie (Movicolon Junior, macrogol/elektrolyten Junior):
<2 jaar: Off-label
2-4 jaar: On-label (13,8-55,2 g/dag)
5-11 jaar: On-label (27,6-82,8 g/dag)
(Movicolon, Laxtra, Molaxole, macrogol/elektrolyten)
≥12 jaar: On-label (110,4 g/dag)

Symptomatische behandeling van obstipatie (Transipeg):
<1 jaar: Off-label
1-16 jaar: On-label (2,95-8,85 g/dag)
>16 jaar: On-label (2,95-11,8 g/dag)
Colonlavage (Klean-prep): On-label

DIOS bij CF patienten: Off-label

LET OP: Movicolon Liquid bevat ethanol en benzylalcohol en is derhalve alleen geregistreerd voor kinderen vanaf 12 jaar voor de toepassing bij obstipatie (niet voor de behandeling van faecale impactie).

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Chronische of habituele obstipatie en preventie van re-impactie (Movicolon Junior, macrogol/elektrolyten Junior)
2-6 jr: 1 sachet per dag, max. 4 sachets per dag.
7-11 jr: 2 sachets per dag, max. 4 sachets per dag.
Chronische of habituele obstipatie (Movicolon, Movicolon Liquid, Laxtra, Molaxole, macrogol/elektrolyten)
≥12 jr: 1-2 sachets eventueel 3 sachets of 1-2x eventueel 3x 25 mL Movicolon Liquid

Faecale impactie (Movicolon Junior, macrogol/elektrolyten Junior):
2-4 jr: dag1: 2 sachets; dag 2 en 3: 4 sachets; dag 4 en 5: 6 sachets; dag 6 en 7: 8 sachets;
5-11 jr: dag1: 4 sachets; dag 2: 6 sachets; dag 3: 8 sachets; dag 4: 10 sachets; dag 5-7: 12 sachets;
(Movicolon, Laxtra, Molaxole, macrogol/elektrolyten)
≥12 jr: 8 sachets per dag binnen een periode van 6 uur

Obstipatie (Transipeg):
1-6 jr: beginnen met 1 sachet per dag, daarna 1-3 sachets per dag
7-16: beginnen met 2 sachet per dag, daarna 1-3 sachets per dag
>16 jr: beginnen met 2 sachets per dag, daarna 1-4 sachets peg dag

Colonlavage, voorafgaand aan diagnostisch onderzoek (Klean-prep):
<5 jr: 90 ml/kg;
5-9 jr: 80 ml/kg;
≥10 jr: 70 ml/kg.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Movicolon / Laxtra / Maloxole / macrogol/elektrolyten (generiek)
Per ml conc. voor drank "orange": Macrogol 3350 525 mg, Natriumwaterstofcarbonaat 7.14 mg, Natriumchloride 14.028 mg, Kaliumchloride 1.864 mg. LET OP: conc. voor drank "orange" (movicolon liquid) bevat per 25 ml 74,5 mg ethanol en 45,6 mg benzylalcohol.
Per poeder voor drank "junior naturel”/“junior chocolate"/”kind”: Macrogol 3350 6.563 g, Natriumwaterstofcarbonaat 89.3 mg, Natriumchloride 175.4 mg, Kaliumchloride 25.1/15.9/23.3 mg
Per poeder voor drank/”neutraal”/”naturel”/”chocolate”/”orange”: Macrogol 3350 13.125 g, Natriumwaterstofcarbonaat 178.5/178.6 mg, Natriumchloride 350.7/350.8 mg, Kaliumchloride 46.6/50.2/31.7 mg

Transipeg
Per poeder voor drank: Macrogol 3350 2.95 g, Natriumsulfaat-0-water 284 mg, Natriumwaterstofcarbonaat 84 mg, Natriumchloride 73 mg, Kaliumchloride 37.5 mg

Klean-prep
Per poeder voor drank: Macrogol 3350 59 g, Natriumsulfaat-0-water 5.685 g, Natriumwaterstofcarbonaat 1.685 g, Natriumchloride 1.465 g, Kaliumchloride 742.5 mg

Eigenschappen

Combinatie van macrogol en elektrolyten in een wateroplossing die darmledigend werkt. Het (niet-resorbeerbare) macrogol en het natriumsulfaat (indien aanwezig) fungeren als osmotisch laxans. Door binding van water nemen het volume van de feces en de colonmotiliteit toe, met zachtere feces en facilitatie van de defecatie als gevolg. De overige elektrolyten zorgen ervoor dat tijdens de passage van de oplossing door het maag-darmkanaal er nauwelijks een uitwisseling van elektrolyten is tussen de ingewanden en het bloed. Hierdoor wordt de water- en elektrolytenbalans nauwelijks verstoord, waardoor het ook bij mensen met een nierfunctiestoornis, levercirrose of matig hartfalen kan worden gebruikt.

Kinetische gegevens

Macrogol 3350 wordt niet gemetaboliseerd in het maag-darmkanaal. Vanwege het hoge molecuulgewicht wordt ≤ 0,1% geabsorbeerd uit het maag-darmkanaal wat dan via de urine wordt uitgescheiden. Na reconstitutie voorkomen de elektrolyten in de oplossing dat de elektrolytenbalans tussen darmkanaal en plasma verstoord wordt.

Algemene opmerkingen

Verschil in effectiviteit is niet onderzocht tussen de verschillende PEG vormen.

Ten minste 2 uur vóór de toediening van Klean-Prep mag de patiënt geen vast voedsel meer gebruiken. Klean-Prep bevat aspartaam: 0,049 g per sachet.

Doseringen

Ga snel naar:

Obstipatie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [4] [5] [6] [7] [8] [11] [12] [13] [15]
   • 0,3 - 0,8 g/kg/dag in 1 dosis De onderhoudsdosering dient afhankelijk van de individuele respons te worden ingesteld, streef naar een Bristol Stool Score 4. Zo nodig kunnen hogere onderhoudsdoseringen nodig zijn..
   • Zuigelingen en peuters kunnen hogere doses nodig hebben in vergelijking met oudere kinderen.

Faecale impactie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3] [15]
   • 1 - 1,5 g/kg/dag in 1 dosis
   • Behandeling van faecale impactie gedurende maximaal 7 dagen. Na het opheffen van de faecale impactie is het nodig om de behandeling voort te zetten om herhaling te voorkomen. Dosering volgens indicatie obstipatie.

Colonlavage (Klean-prep)
 • Oraal
  • < 5 jaar
   [14]
   • 90 ml/kg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:
    • Niet sneller toedienen dan 30 ml/kg/uur.
    • Innemen de avond vóór het onderzoek in 2 halve doses met een tussenpoos van ten minste 2 uur.
    • De inhoud van 1 sachet poeder wordt opgelost in 1 liter water.
  • 5 jaar tot 9 jaar
   [14]
   • 80 ml/kg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:
    • Niet sneller toedienen dan 30 ml/kg/uur.
    • Innemen de avond vóór het onderzoek in 2 halve doses met een tussenpoos van ten minste 2 uur.
    • De inhoud van 1 sachet poeder wordt opgelost in 1 liter water.
  • ≥ 10 jaar
   [14]
   • 70 ml/kg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:
    • Niet sneller toedienen dan 30 ml/kg/uur.
    • Innemen de avond vóór het onderzoek in 2 halve doses met een tussenpoos van ten minste 2 uur.
    • De inhoud van 1 sachet poeder wordt opgelost in 1 liter water.
Distaal intestinaal obstructie syndroom (DIOS) bij CF patienten
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [16]
   • 2 g/kg/dag in 1 dosis, max: 100 g/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

LAXANTIA

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcodruppels, Dulcopearls, Picoprep
A06AB08

Senna

X-praep
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE MIDDELEN

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Bijwerkingen bij kinderen

Gastro-intestinale bijwerkingen zoals diarree, pijn in de onderbuik/buikkrampen, misselijkheid, braken, opgeblazen gevoel, winderigheid. Faecale incontinentie bij faecale impactie. Perianale pijn bij colonlavage. Verder worden hoofdpijn, pruritus ani, anale irritatie en overgevoeligheidsreacties gemeld.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): als gevolg van het uitzetten van de darminhoud abdominale distensie, maagpijn, maagkrampen, misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, borborygmi.

Vaak (1–10%): hoofdpijn. Jeuk. Perifeer oedeem. Anaal ongemak en irritatie.

Soms (0,1–1%): verstoring van de elektrolytenbalans (vooral hyper– of hypokaliëmie). Dyspepsie. Huiduitslag.

Zeer zelden (< 0,01%): allergische reacties (incl. anafylaxie), angio-oedeem, dyspneu, erytheem, urticaria, rinitis.

Verder zijn gemeld: neurologische effecten zoals desoriëntatie en convulsies (geassocieerd met ernstige hyponatriëmie), hartaritmie, tachycardie, longoedeem, rillingen, slapeloosheid, malaise, Mallory-Weisssyndroom na toediening van macrogol voor darmreiniging.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Acute buikpijn en obstructie of perforatie van de darm. Inflammatoire darmziekten zoals Crohn of colitis ulcerosa. Ileus. Toxisch megacolon.

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor polyethyleenglycolen. (Vermoeden van) ileus of subileus. Obstructie of perforatie van de darm. Ernstige inflammatoire darmziekte, zoals de ziekte van Crohn. Maagledigingsstoornissen. Acute buik. Toxische colitis en toxisch megacolon. Maag-darmulcera. Ernstige ontstekingen van het darmkanaal of gevorderd carcinoma. Het gebruik van aspartaambevattende toedieningsvormen bij zwangere vrouwen met fenylketonurie of kinderen met fenylketonurie.

Voor de colonlavage middelen tevens: Hartfalen klasse III en IV. Ernstige dehydratie, ernstige lichaamszwakte.

Voor Laxtra en Movicolon tevens: verminderde darmmotiliteit of chronische bedlegerigheid (indicatie: fecale impactie).

Voor Moviprep tevens: G6PD-deficiëntie vanwege de aanwezigheid van ascorbinezuur.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Movicolon Liquid bevat 74.5 mg ethanol en 45.6 mg benzylalcohol per 25 ml. Movicolon Liquid is derhalve alleen geregistreerd voor kinderen vanaf 12 jaar voor de toepassing bij obstipatie (niet voor de behandeling van faecale impactie). Movicolon Liquid niet onverdund gebruiken en alleen verdunnen in water.
Indien een kind symptomen heeft als gevolg van een verstoring van de elektrolytenbalans dient het gebruik direct te worden beëindigd. De elektrolytspiegels dienen te worden bepaald en verstoringen dienen adequaat te worden behandeld.
Kinderen van 2 tot 4 jaar, met een verminderde cardiovasculaire functie dienen niet meer dan 2 sachets macrogol/elektrolyten Junior per uur in te nemen. Kinderen van 5 tot 11 jaar, met een verminderde cardiovasculaire functie dienen niet meer dan 3 sachets macrogol/elektrolyten Junior per uur in te nemen[16]. Voor de behandeling van fecaele impactie bij kinderen ≥12 jaar, moet bij een verminderde hartfunctie de doses verdeeld worden, zodat er max. 2 sachets per uur worden ingenomen.
Macrogol/elektrolyten (Junior) mag niet worden gebruikt door patiënten met faecale impactie die chronisch bedlegerig zijn of een mogelijk verminderde darmmotiliteit hebben. Klean-Prep dient onder medisch toezicht toegediend te worden bij oudere patiënten, kwetsbare of verzwakte patiënten en bij kleine kinderen.

Bij kinderen kan het toedienen van een oplossing met polyethyleenglycol en elektrolyten voor darmlavage bezwaarlijk zijn. Een goede reiniging vereist namelijk de inname van een relatief grote hoeveelheid vloeistof; de toediening moet over een aantal uren worden gespreid om misselijkheid en braken te voorkomen. Als kinderen niet in staat zijn om de vloeistof te drinken, moeten deze onder medisch toezicht per nasogastrische sonde toegediend krijgen. Hiervoor is klinische opname nodig. Echter worden in de praktijk ook lagere doses met voldoende effectiviteit toegepast, aangezien een hogere dosering (groot volume) vaak niet wordt verdragen.
Bewusteloze of semi-bewusteloze patiënten of patiënten met neiging tot aspiratie of regurgitatie moeten geobserveerd worden tijdens de toediening van Klean-prep, in het bijzonder wanneer dit gebeurt via nasogastrische weg. Er zijn gevallen gerapporteerd van pulmonair oedeem ten gevolge van aspiratie van macrogol lavage-oplossingen welke directe behandeling vereisten.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De diagnose fecale impactie door fysiek of radiologisch onderzoek bevestigen. Gastro-intestinale bijwerkingen treden op door uitzetten van de darminhoud, milde diarree reageert meestal op dosisverlaging.

Bij homozygote patiënten met fenylketonurie moet de hoeveelheid fenylalanine, die in sommige producten vóórkomt, worden doorberekend in het voedingsvoorschrift. Het gehalte aan elektrolyten in de colonlavagemiddelen is zodanig dat in principe geen verstoring van de elektrolytenbalans is te verwachten tussen darm en plasma, toch is voorzichtigheid geboden bij patiënten met een risico op elektrolytverstoringen (licht tot matig hartfalen, verminderde nierfunctie, gelijktijdige behandeling met diuretica, kwetsbare ouderen, kleine kinderen). Bij verstoring van de elektrolytenbalans (bv. bij optreden van oedeem, kortademigheid, toegenomen vermoeidheid, dehydratie, hartfalen) het gebruik direct staken.

Wees voorzichtig bij een slechte hoestreflex, reflux-oesofagitis, ouderen met een zwakke algemene toestand en bij verminderd bewustzijn. Toediening via een sonde wordt aanbevolen bij problemen met de ademhaling, slikproblemen en bij bewusteloze patiënten. Bij pijn of zwelling de toediening vertragen of tijdelijk stopzetten totdat deze symptomen verdwijnen.

Bij ouderen met een slechte algemene gezondheidstoestand, mensen met bestaande hartritmestoornissen en kleine kinderen dient gebruik alleen te geschieden onder medisch toezicht. Vanwege het ontbreken van gegevens is voorzichtigheid geboden bij leverziekten. Indien 2–3 uur na de eerste inname geen stoelgang heeft plaatsgevonden, de behandeling staken in afwachting van verder onderzoek.

Wanneer bij gebruik bij chronische obstipatie na twee weken geen verbetering is opgetreden, (opnieuw) de arts raadplegen.

Interacties

Niet beoordeeld: de AUC en Cmax van digoxine kunnen afnemen.

Het adsorberend vermogen van geactiveerde kool kan afnemen.

Referenties

 1. Arora R, et al., Is polyethylene glycol safe and effective for chronic constipation in children?, Arch Dis Child, 2005, 90, 643-6
 2. Bell EA, et al, Pediatric constipation therapy using guidelines and polyethylene glycol 3350., Ann Pharmacother, 2004, 38, 686-93
 3. Candy DC, et al, Treatment of faecal impaction with polyethelene glycol plus electrolytes (PGE + E) followed by a double-blind comparison of PEG + E versus lactulose as maintenance therapy, J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2006, 43, 65-70
 4. Kinservik MA, et al., The efficacy and safety of polyethylene glycol 3350 in the treatment of constipation in children., Pediatr Nurs, 2004, 30, 232-7
 5. Pashankar DS, et al, Long-term efficacy of polyethylene glycol 3350 for the treatment of chronic constipation in children with and without encopresis., Clin Pediatr (Phila), 2003, 42, 815-9
 6. Pashankar DS, et al., Safety of polyethylene glycol 3350 for the treatment of chronic constipation in children., Arch Pediatr Adolesc Med, 2003, 157, 661-4
 7. Norgine B.V., SPC Movicolon Junior., 2 juni 2004., h29318.pdf. CBG webiste Geraadpleegd 6 mei 2008.
 8. Thomson MA, et al., Polyethylene glycol 3350 plus electrolytes for chronic constipation in children: a double blind, placebo controlled, crossover study, Arch Dis Child, 2007, 92, 996-1000
 9. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2015
 10. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-indicaties, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 12 okt 2015
 11. Loening-Baucke V, et al., Pashankar DS. Polyethylene glycol 3350 without electrolytes for the treatment of functional constipation in infants and toddlers.., J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2004, 536-9
 12. Michail S, et al., Polyethylene glycol for constipation in children younger than eighteen months old., J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2004, 197-9
 13. Alper A et al., Polyethylene glycol: a game-changer laxative for children. , J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2013, Aug;57(2), 134-40
 14. Norgine BV., SPC Klean-Prep (RVG 15354) 05-09-2014, www.cbg-meb.nl
 15. Norgine B.V., Movicol Junior aromafrei 6,9 g Plv. z. Herst. e. Lsg. z. Einn. (1-26436), 04/2019
 16. Colombo C, et al, Guidelines for the diagnosis and management of distal intestinal obstruction syndrome in cystic fibrosis patients, Journal of Cystic Fibrosis, 2011, 10 Suppl 2, S24–S28

Wijzigingen

 • 13 maart 2020 12:01: Contra-indicaties bij kinderen toegevoegd obv SmPC; Aanbeveling om behandeling voort te zetten na opheffen van faecale impactie.
 • 14 augustus 2018 13:15: waarschuwing tav hulpstoffen in movicolon liquid toegevoegd
 • 12 oktober 2015 12:12: Bij de herbeoordeling van de wetenschappelijke literatuur over toepassing van macrogol + electrolyten bij kinderen is besloten om de diverse monografien samen te voegen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering