Flucloxacilline

Stofnaam
Flucloxacilline
Merknaam
Floxapen
ATC code
J01CF05
Doseringen

Therapeutic Drug Monitoring
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Semisynthetisch bactericide β-lactamantibioticum. Flucloxacilline remt de crosslinking van peptidoglycanen in de celwand, wat uiteindelijk leidt tot lysis en celdood. Het werkingsspectrum is (zeer) smal en omvat Gram-positieve bacteriën, waaronder streptokokken en β-lactamaseproducerende stammen van stafylokokken. De werking van flucloxacilline is afhankelijk van de tijd dat de spiegel boven de minimaal inhiberende concentratie (MIC) van de bacterie voor het antibioticum uitkomt. Combinatie met een aminoglycoside kan synergistisch werken. Kruisresistentie tussen penicillinen onderling en met cefalosporinen komt voor.

Doorgaans gevoelig zijn:

 • Aeroob Gram-positief: Staphylococcus aureus (meticilline gevoelig; 'MSSA'), Staphylococcus epidermidis, β-hemolytische streptokokken Groep A en B, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae en Streptococcus pyogenes.
  Resistentie kan een probleem zijn bij: Haemophilus influenzae.

Resistent zijn:

 • Aeroob Gram-positief: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium en meticilline resistente stafylokokken (MRSA en MRSE).
 • Aeroob Gram-negatief: Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa en Serratia maltophilia.

Deze gegevens zijn gebaseerd op Duitse resistentiedata en kunnen mogelijk licht afwijken van de Nederlandse situatie.

Farmacokinetiek bij kinderen

De volgende gemiddelde ±  SD farmacokinetische parameters zijn gevonden na een of meerdere IV doses van 25-50 mg/kg bij 66 neonaten en zuigelingen (Adrianzén Vargas 2004, Pullen 2006):

Leeftijd t½ (uur) Cl (l/kg/uur) Vd (l/kg)
Neonaten/zuigelingen 2,6 ± 1,6 0,12-0,18 0,45

Flucloxacilline wordt na orale toediening slecht geabsorbeerd. De orale absorptie bij volwassenen bedraagt ca. 55 % (nuchter), bij kinderen is dat ca.48% (Herngren 1987) De absorptie van flucloxacilline wordt significant verminderd door het tegelijkertijd innemen van voedsel.

Label dosisadvies Kinderformularium

Niet ernstige tot matig ernstige infecties (eerste lijn): On-label
Infecties bij CF:
Oraal: On-label
Intraveneus: Off-label
Infecties veroorzaakt door penicillasevormende stafylococcen:
Oraal: On-label
Intraveneus: On-label
dosering > 100 mg/kg/dag Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Milde tot matig ernstige infecties:
<12 jaar: 25-50 mg/kg/dag PO/IV in 3-4 doses. Bij ernstige infecties: tot 100 mg/kg /dag
>12 jaar: 1500 mg/dag in 3 doses PO en 1000 mg/dag in 4 doses IV. Bij ernstige infecties: tot 3000 mg/dag PO en 6000 mg/dag IV

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. (als Na-zout-1-water) 250 mg, 500 mg, 1000 mg, 2000 mg
Susp. oraal "poeder voor" (als Mg-zout-8-water) 25 mg/ml
Capsule (als Na-zout-1-water) 250 mg, 500 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Bacteriele infecties
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [7]
   • 25 - 50 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd.

   • Bij 3 maal daags doseren een doseerinterval van 8 uur aanhouden. 

  • 1 maand tot 12 jaar
   [7]
   • 25 - 50 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 1.500 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd,   innemen met een groot glas water ter voorkoming van slokdarm klachten en niet meteen gaan liggen na inname.

   • Bij 3 maal daags doseren een doseerinterval van 8 uur aanhouden. 

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [7]
   • 1.500 mg/dag in 3 doses.
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd, innemen met een groot glas water ter voorkoming van slokdarm klachten en niet meteen gaan liggen na inname.

Ernstige bacteriele infecties
 • Intraveneus
  • < 1 week en geboortegewicht < 2000 gr
   [13] [16] [17] [18] [19]
   • 50 mg/kg/dag in 2 doses.
    • Bij infecties veroorzaakt door S.aureus moet de dosering opgehoogd worden tot 150 mg/kg/dag in 3 doses.
    • De totale dagdosis kan ook als continu infuus worden toegediend. Een intermitterende dosis dient als oplaaddosis toegediend worden.
  • < 1 week en geboortegewicht ≥ 2000 gr
   [13] [16] [17] [18] [19]
   • 75 mg/kg/dag in 3 doses.
    • Bij  infecties veroorzaakt door S.aureus moet de dosering opgehoogd worden tot 150 mg/kg/dag in 3 doses.
    • De totale dagdosis kan ook als continu infuus worden toegediend. Een intermitterende dosis dient als oplaaddosis toegediend worden.
  • 1 week tot 4 weken en geboortegewicht < 2000 gr
   [13] [16] [17] [18] [19]
   • 75 mg/kg/dag in 3 doses.
    • Bij  infecties veroorzaakt door S.aureus moet de dosering opgehoogd worden tot 150 mg/kg/dag in 3 doses.
    • De totale dagdosis kan ook als continu infuus worden toegediend. Een intermitterende dosis dient als oplaaddosis toegediend worden.
  • 1 week tot 4 weken en geboortegewicht ≥ 2000 gr
   [13] [16] [17] [18] [19]
   • 100 mg/kg/dag in 4 doses.
    • Bij  infecties veroorzaakt door S.aureus moet de dosering opgehoogd tot 150 mg/kg/dag in 3 doses.
    • De totale dagdosis kan ook als continu infuus worden toegediend. Een intermitterende dosis dient als oplaaddosis toegediend worden.
  • 1 maand tot 12 jaar
   [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
   • 100 mg/kg/dag in 4 doses. In het geval van therapie falen of een verhoogde renale klaring, ophogen tot max: 200mg/kg/dag in 6 doses, maar niet hoger dan 12 g/dag. Maximale dosering per gift: 2 g/dosis.
    • In het geval van hypoalbuminemie kan de vrije fractie van flucloxacilline verhoogd zijn, met een verhoogde effectiviteit tot gevolg. Dosisverlaging kan nodig zijn.
    • De totale dagdosis kan ook als continu infuus worden toegediend. Een intermitterende dosis dient als oplaaddosis toegediend worden.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
   • 6 g/dag in 4 doses. Maximale dosering per gift: 2 g/dosis. In het geval van therapie falen of een verhoogde renale klaring, ophogen tot max 12 g/dag in 6 doses.
    • In het geval van hypoalbuminemie kan de vrije fractie van flucloxacilline verhoogd zijn, met een verhoogde effectiviteit tot gevolg. Dosisverlaging kan nodig zijn.
    • De totale dagdosis kan ook als continu infuus worden toegediend.  Een intermitterende dosis dient als oplaaddosis toegediend worden.
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [7]
   • 100 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd

   • Bij 3 maal daags doseren een doseerinterval van 8 uur aanhouden. 

  • 1 maand tot 18 jaar en < 30 kg
   [7]
   • 100 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd, innemen met een groot glas water ter voorkoming van slokdarm klachten en niet meteen gaan liggen na inname.

   • Bij 3 maal daags doseren een doseerinterval van 8 uur aanhouden. 

  • 1 maand tot 18 jaar en ≥ 30 kg
   [7]
   • 3.000 mg/dag in 3 doses.
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd, innemen met een groot glas water ter voorkoming van slokdarm klachten en niet meteen gaan liggen na inname.

Infecties bij Cystic Fibrosis
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 50 - 100 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 6 g/dag.
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd, innemen met een groot glas water ter voorkoming van slokdarm klachten en niet meteen gaan liggen na inname.

 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [13] [16] [17] [18] [19]
   • 150 - 200 mg/kg/dag in 4 - 6 doses. Max: 12 g/dag.
   • De totale dagdosis kan ook als continu infuus worden toegediend. Een intermitterende dosis dient als oplaaddosis toegediend worden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Oraal: aanpassing van de dosering is niet nodig.

Intraveneus gebruik:

 • GFR ≥10: aanpassen van dosering is niet nodig.
 • GFR <10: aanpassen van de dosering is alleen nodig bij gebruik van een hoge IV dosering flucloxacilline (150-200 mg/kg/dag) gedurende een langere periode; na 10 dagen behandeling moet worden overwogen de dosering te verlagen.
Klinische gevolgen

Bij verminderde nierfunctie is de t½ van flucloxacilline en de actieve hydroxymethylmetaboliet verlengd. Aanpassen van de dosering is alleen nodig bij gebruik van hoge dosering flucloxacilline gedurende een langere periode bij patiënten met zeer ernstig verminderde nierfunctie.

Klinische gevolgen:
Onder andere bij hoge intraveneuze doses neurotoxiciteit, bijvoorbeeld convulsies. Flucloxacilline wordt grotendeels uitgescheiden met de urine; ong. 55% van de oraal toegediende dosis in onveranderde vorm, ong. 10% als de actieve metaboliet 5-hydroxymethylflucloxacilline en ong. 5% als inactieve metabolieten. Flucloxacilline is sterk eitwitgebonden. Bij kritiek zieke patiënten kan hypoalbuminemie ontstaan, met als gevolg een verlaagde eiwitbinding en daardoor een hogere vrije fractie terwijl de totale concentratie gelijk kan blijven. Bij flucloxacilline kan de eiwitbinding verlagen van 95% naar 30%. Door de verhoogde vrije concentratie kan toxiciteit eerder optreden, maar neemt ook de klaring toe wat leidt tot een afname van de totale concentratie.

Spiegelbepaling:
Overweeg spiegelbepaling flucloxacilline met name om onderbehandeling te voorkomen. Spiegelbepaling heeft alleen zin indien ook de gevoeligheid (MIC) van het te bestrijden micro-organisme bekend is. Bij flucloxacilline dient er rekening mee te worden gehouden dat bepaalde methoden gebruik maken van oxacilline als referentiestof. Het is de vraag of het resultaat voor oxacilline 1 op 1 te vertalen is naar flucloxacilline.

Bijwerkingen bij kinderen

Tromboflebitis, misselijkheid, braken, diarree.  Ten gevolge van hoge doseringen: neutropenie, leukopenie.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms (> 0,1%): gastro-intestinale bijwerkingen zoals misselijkheid, braken en diarree (in het algemeen van niet-ernstige en voorbijgaande aard, vaker voorkomend bij parenterale toediening). Huiduitslag, purpura en urticaria.

Zeer zelden (< 0,01%): angio-oedeem, vooral bij parenterale toediening: anafylactische shock. Erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN), acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP). Pseudomembraneuze colitis. Interstitiële nefritis. Bij hoge i.v.-dosering bij nierinsufficiëntie: neurologische afwijkingen zoals convulsies. Hepatitis, cholestatische icterus (dodelijke afloop is gemeld), veranderde uitslagen van leverfunctietesten. Koorts en gewrichts- en/of spierpijn (soms > 48 uur na de start van de behandeling). Hemolytische anemie, neutropenie (incl. agranulocytose), eosinofilie, trombocytopenie. HAGMA bij gelijktijdig gebruik van paracetamol en doorgaans bij aanwezigheid van risicofactoren (zie rubriek Interacties).

Verder zijn gemeld: pijnlijk of brandend gevoel in de slokdarm, oesofagitis. Hypokaliëmie (vooral bij aanwezigheid van risicofactoren voor een lage kaliumspiegel).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • overgevoeligheid voor andere β-lactam-antibiotica zoals penicillinen, cefalosporinen en carbapenems;
 • door flucloxacilline geïnduceerde geelzucht of leverfunctiestoornis in de voorgeschiedenis;
 • door flucloxacilline geïnduceerde acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP) in de voorgeschiedenis

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Er kan kruisovergevoeligheid voor en kruisresistentie met andere β-lactam antibiotica zoals cefalosporinen optreden. Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornis en bij porfyrie in de anamnese. Indien zich pseudomembraneuze colitis ontwikkelt, dient de flucloxacilline behandeling gestaakt te worden en een geschikte therapie te worden gestart.

De smaak van de suspensie is zeer slecht, gebruik capsules zodra mogelijk. (Baguley 2012)

Bij kinderen jonger dan 6 maanden kan door een vertraagde renale klaring de serumconcentratie relatief hoger zijn. Speciale aandacht is vereist bij pasgeborenen in verband met het risico van hyperbilirubinemie; na parenterale hoge dosering kan flucloxacilline bij een geelgekleurde baby, kernicterus induceren door verdringing van bilirubine van de eiwitbindingsplaatsen.

Hulpstoffen:

Natriumbenzoaat, in de suspensie, kan geelzucht bij pasgeborenen < 4 weken verergeren;
Wees voorzichtig met sucrose, in de suspensie, bij diabetes mellitus, vanwege het suikergehalte.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ernstige en incidenteel dodelijke gevallen van penicilline-overgevoeligheid komen vaker voor bij een (anamnestisch) doorgemaakte penicilline-overgevoeligheid; dit vóór toediening nagaan. Er kan kruisovergevoeligheid voor en kruisresistentie met andere β-lactamantibiotica (zoals cefalosporinen) optreden. Ernstige anafylactische reacties vereisen onmiddellijke behandeling met o.a. adrenaline.

Bij patiënten met mononucleosis infectiosa of lymfatische leukemie bedacht zijn op het zeer frequent voorkomen van exanthemen.

Bij langdurige behandeling de nierfunctie controleren. Bij een verminderde nierfunctie rekening houden met het magnesiumgehalte van de suspensie.

Hypokaliëmie: Bij intraveneus gebruik, met name van hogere doses, overwegen om periodiek de kaliumspiegel te controleren. Besteed aandacht aan het risico op hypokaliëmie als flucloxacilline wordt toegediend in combinatie met hypokaliëmie-inducerende diuretica, of als er andere risicofactoren voor hypokaliëmie bestaan (bv. ondervoeding, niertubulusstoornis). Door flucloxacilline geïnduceerde hypokaliëmie kan resistent zijn voor kaliumsuppletie, en kan levensbedreigend zijn.

Leverfunctie: wees voorzichtig bij patiënten met een gestoorde leverfunctie, met een ernstige onderliggende ziekte en met een leeftijd > 50 jaar, omdat bij hen de bijwerkingen op de lever ernstig kunnen zijn en fataal kunnen verlopen. Bij langdurige behandeling (bij bv. osteomyelitis, endocarditis) de leverfunctie regelmatig controleren. Bij het optreden van leverfunctiestoornissen de behandeling direct staken. Hepatitis en cholestatische icterus kunnen tot 2 maanden na staken van de behandeling nog optreden en het beloop kan in sommige gevallen een aantal maanden duren. Er zijn aanwijzingen dat er meer kans op leverschade is, bij patiënten met het HLA-8*5701-allel; echter, omdat slechts enkele patiënten (1:500–1:1000 dragers van het allel) hiervan ook echt leverschade ontwikkelen, is routineonderzoek naar dit allel niet aanbevolen.

Overgroei niet-gevoelige micro-organismen: langdurige toepassing kan in sommige gevallen leiden tot overgroei door niet-gevoelige micro-organismen (m.n. bacteriën en schimmels).

Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP): Gegeneraliseerd erytheem met pustulae en koorts na aanvang van de behandeling kan een symptoom zijn van AGEP. AGEP is één van de ernstigere reactiepatronen op geneesmiddelen; het ontstaat vaak enkele dagen na de eerste toediening van een geneesmiddel, óf na enkele weken. Na het staken van het geneesmiddel verdwijnen de klachten doorgaans binnen enkele dagen; soms duurt het echter langer en ontstaan o.a. secundaire huidinfecties, complicaties aan lever, nieren of longen, en verder sepsis. In geval de diagnose AGEP wordt vastgesteld de behandeling staken en flucloxacilline nooit meer toepassen (zie ook de rubriek Contra-indicaties).

Slokdarmklachten zijn gemeld, wisselend van een pijnlijk en/of brandend gevoel in de slokdarm tot oesofagitis. De stof flucloxacilline zelf lijkt irritatie te veroorzaken. Sommige patiënten bij wie dit is opgetreden zijn behandeld met een H2-antagonist of protonpompremmer.

Wees voorzichtig bij porfyrie in de voorgeschiedenis.

 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Flucloxacilline activeert de nucleaire pregnaan X receptor (PXR). Dit eiwit induceert de expressie van onder andere CYP3A4 en CYP2C9.

Relevant:
Flucloxacilline verlaagt de concentratie van: everolimus, isavuconazol, kinidine, posaconazol, tacrolimus en voriconazol.

Interacties penicillines algemeen:

Relevant:
Het effect van VKA's kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode. Een uitzondering hierop is flucloxacilline.

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva, tetracyclines of met TNF-α-antagonisten. Er is aangetoond dat er geen interactie optreedt tussen digoxine en penicillines.

Niet beoordeeld:
Fenylbutazon, acetylsalicylzuur, probenecide en indometacine kunnen de halfwaardetijd van penicillines verlengen, doordat ze de tubulaire secretie remmen.

Combinatie van penicillines en aminoglycosiden kan een synergistische werking hebben.

BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

PENICILLINES MET BREED SPECTRUM
J01CA04

Pivmecillinam

Selexid
J01CA08
BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES
J01CE08

Benzylpenicilline

Penicilline G
J01CE01

Feneticilline

Broxil
J01CE05
J01CE02
COMBINATIEPREPARATEN
J01CR02
J01CR05

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Adrianzén Vargas MR, et al, Pharmacokinetics of intravenous flucloxacillin and amoxicillin in neonatal and infant cardiopulmonary bypass surgery., Eur J Cardiothorac Surg, 2004, 25, 256-60
 3. Price JD, et al, Flucloxacillin in the treatment of infectious conditions in children., Curr Med Res Opin., 1975, 3, 77-82
 4. Pullen J, et al, Population pharmacokinetics and dosing of flucloxacillin in preterm and term neonates., Ther Drug Monit., 2006, 28, 351-8
 5. Rodriguez-Solares A, et al, A comparative study of the efficacy, safety and tolerance of azithromycin, dicloxacillin and flucloxacillin in the treatment of children with acute skin and skin-structure infections, J Antimicrob Chemother., 1993, 31, 103-9
 6. Steer JA, et al, Teicoplanin versus flucloxacillin in the treatment of infection following burns., J Antimicrob Chemother., 1997, 39, 383-92
 7. Aurobindo Pharma B.V., SmPC Floxapen suspensie (RVG 14314) 09-02-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 8. Aurobindo Pharma B.V., SmPC Floxapen injectie (RVG 05990) 19-09-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 9. Baguley D et al, Prescribing for children - taste and palatability affect adherence to antibiotics: a review. , Arch Dis Child, 2012, Mar;97(3), 293-7
 10. Bons SCS et al., NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties (Tweede herziening)
 11. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 12. Herngren, L. et al., Pharmacokinetics of free and total flucloxacillin in newborn infants, Eur J Clin Pharmacol , 1987, 32 (4):, 403-9
 13. Howden, B. P. et al, The efficacy of continuous infusion flucloxacillin in home therapy for serious staphylococcal infections and cellulitis., J Antimicrob Chemother, 2001, 48 (2), 311-4
 14. Ibrahim, L. F.,et al, Evaluating an admission avoidance pathway for children in the emergency department: outpatient intravenous antibiotics for moderate/severe cellulitis., Emerg Med J , 2017, 34 (12, 780-785
 15. Ibrahim, L. F.,et al, Efficacy and safety of intravenous ceftriaxone at home versus intravenous flucloxacillin in hospital for children with cellulitis (CHOICE): a single-centre, open-label, randomised, controlled, non-inferiority trial, Lancet Infect Dis, 2019, 19 (5), 477-486
 16. Landersdorfer, C. B. et al., Population pharmacokinetics at two dose levels and pharmacodynamic profiling of flucloxacillin, Antimicrob Agents Chemother, 2007, 51 (9), 3290-7
 17. Leder, K. et al, The clinical efficacy of continuous-infusion flucloxacillin in serious staphylococcal sepsis, J Antimicrob Chemother, 1999, 43 (1), 113-8
 18. Ulldemolins, M.et al, Flucloxacillin dosing in critically ill patients with hypoalbuminaemia: special emphasis on unbound pharmacokinetics, J Antimicrob Chemother , 2010, 65 (8), 1771-8
 19. Wilkes, S. et al, Population pharmacokinetic modelling of total and unbound flucloxacillin in non-critically ill patients to devise a rational continuous dosing regimen, Int J Antimicrob Agents , 2019, 53 (3), 310-317
 20. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 12-10-2023
 21. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 19 jul 2022

Wijzigingen

 • 17 februari 2023 15:27: Correctie: doseerfrequentie (eerder gewijzigd van 3 dd naar 3-4 dd) is weer teruggezet naar 3 dd, omdat de redactie in 2018 al heeft besloten dat er vanuit PK oofpunt geen reden is om 4 dd te doseren en 3 dd doseren kindvriendelijker is.
 • 31 januari 2023 16:34: Orale doseerfrequentie aangepast van 3 dd naar 3-4 dd op basis van de SmPC
 • 21 juli 2022 15:49: De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van flucloxacilline bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging het toevoegen van toediening als continue infuus, het toevoegen van adviezen in welke gevallen de dosering opgehoogd moet worden. Daarnaast is een advies voor kinderen met nierfunctiestoornissen toegevoegd
 • 13 mei 2022 16:16: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.
 • 05 juni 2018 14:02: Frequentie van 4x daags verwijderd bij orale toediening; er is farmacokinetisch geen reden om 4x per dag te doseren en het is patiëntvriendelijker.
 • 01 mei 2018 14:43: Doseerfrequentie aangepast naar in 3 dd ipv in 3-4 obv SmPC
 • 27 november 2015 11:35: Doseerfrequentie maximale dosering toegevoegd
 • 21 september 2015 15:58: Maximale dosering per gift toegevoegd bij IV 1 mnd-12 jaar
 • 21 augustus 2015 13:10: Behandeling van ernstige infecties PO als aparte indicatie opgenomen.
 • 14 juli 2015 13:48: Doseerfrequentie is toegevoegd aan de hogere dosering bij neonaten met S. Aureus infectie op basis van het artikel van Pullen (2006)

Overdosering