Flucloxacilline

Stofnaam
Flucloxacilline
Merknaam
Floxapen
ATC code
J01CF05

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Therapeutic Drug Monitoring
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Niet ernstige tot matig ernstige infecties (eerste lijn): On-label
Infecties bij CF:
Oraal: On-label
Intraveneus: Off-label
Infecties veroorzaakt door penicillasevormende stafylococcen:
Oraal: On-label
Intraveneus: On-label
dosering > 100 mg/kg/dag Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Milde tot matig ernstige infecties:
<12 jaar: 25-50 mg/kg/dag PO/IV in 3-4 doses. Bij ernstige infecties: tot 100 mg/kg /dag
>12 jaar: 1500 mg/dag in 3 doses PO en 1000 mg/dag in 4 doses IV. Bij ernstige infecties: tot 3000 mg/dag PO en 6000 mg/dag IV

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. (als Na-zout-1-water) 250 mg, 500 mg, 1000 mg, 2000 mg

Susp. oraal "poeder voor" (als Mg-zout-8-water) 25 mg/ml
Capsule (als Na-zout-1-water) 250 mg, 500 mg

Eigenschappen

Bactericide β–lactam antibioticum. Remt de crosslinking van peptidoglycanen in de celwand, wat uiteindelijk leidt tot lysis en celdood. Het werkingsspectrum is smal. Doorgaans gevoelig zijn: Staphylococcus aureus (meticilline gevoelig, MSSA), Staphylococcus epidermidis, β–hemolytische streptokokken Groep A en B, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae. Ongevoelig zijn: meticilline resistente stafylokokken (MRSA en MRSE), Pseudomonas aeruginosa, Serratia maltophilia, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae en Proteus mirabilis.

Kinetische gegevens

De volgende farmacokinetische parameters zijn gevonden (Adrianzén Vargas 2004, Pullen 2006):

Leeftijd t½ (uur) Cl (l/kg/uur) V (l/kg)
Neonaten/zuigelingen 2,6 ± 1,6 0,12-0,18 0,45

Flucloxacilline wordt na orale toediening slecht geresorbeerd. De orale absorptie bij volwassenen bedaagt ca. 55 % (nuchter). De absorptie van flucloxacilline wordt significant verminderd door het tegelijkertijd innemen van voedsel.

Doseringen

Ernstige bacteriele infecties
 • Intraveneus
  • < 1 week en geboortegewicht < 2000 gr
   • 50 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij neonaten kan men bij infecties veroorzaakt door S.aureus de dosering ophogen tot 150 mg/kg/dag in 6 doses

  • < 1 week en geboortegewicht ≥ 2000 gr
   • 75 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Bij neonaten kan men bij infecties veroorzaakt door S.aureus de dosering ophogen tot 150 mg/kg/dag in 6 doses

  • 1 week tot 4 weken en geboortegewicht < 2000 gr
   • 75 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Bij neonaten kan men bij infecties veroorzaakt door S.aureus de dosering ophogen tot 150 mg/kg/dag in 6 doses

  • 1 week tot 4 weken en geboortegewicht ≥ 2000 gr
   • 100 mg/kg/dag in 4 doses.
   • Bij neonaten kan men bij infecties veroorzaakt door S.aureus de dosering ophogen tot 150 mg/kg/dag in 6 doses

  • 1 maand tot 12 jaar
   • 100 mg/kg/dag in 4 - 6 doses, max: 200mg/kg/dag, maar niet hoger dan 12 g/dag. Maximale dosering per gift: 2 g/dosis.  .
   • Maximale dosering in 6 doses.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   • 1 - 6 g/dag in 4 - 6 doses, max: 12 g/dag. Maximale dosering per gift: 2 g/dosis.
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar en < 30 kg
   [9]
   • 100 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd

  • 0 jaar tot 18 jaar en ≥ 30 kg
   • 3.000 mg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur: 5-10 dagen
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd

Bacteriele infecties
 • Oraal
  • 0 maanden tot 12 jaar
   • 25 - 50 mg/kg/dag in 3 doses, max: 1.500 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd.

   • Bij impetigo (krentenbaard) volgens NHG standaard 40 mg/kg/dag.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   • 1.500 mg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur: 5-10 dagen
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd

Infecties bij Cystic Fibrosis
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 50 - 100 mg/kg/dag in 3 - 4 doses, max: 6 g/dag.
   • Advies inname/toediening:

    1 uur voor of 2 uur na de maaltijd

 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 150 - 200 mg/kg/dag in 4 - 6 doses, max: 12 g/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES

PENICILLINES MET BREED SPECTRUM
J01CA04
BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES
J01CE08

Benzylpenicilline

Penicilline G
J01CE01

Feneticilline

Broxil
J01CE05
J01CE02
COMBINATIEPREPARATEN
J01CR02
J01CR05

Bijwerkingen bij kinderen

Tromboflebitis, misselijkheid, braken, diarree.  Ten gevolge van hoge doseringen: neutropenie, leukopenie.

Bijwerkingen algemeen

Soms (> 0,1%): gastro-intestinale bijwerkingen zoals misselijkheid, braken en diarree (in het algemeen van niet-ernstige en voorbijgaande aard). Huiduitslag, purpura en urticaria. Zeer zelden (< 0,01%): koorts en gewrichtspijn/ spierpijn (soms > 48 uur na de start van de behandeling). Erythema multiforme, Stevens–Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Pseudomembraneuze colitis. Hepatitis, cholestatische icterus (dodelijke afloop is gemeld). Angio-oedeem, vooral bij parenterale toediening anafylactische shock. Neutropenie (incl. agranulocytose), trombocytopenie, eosinofilie, hemolytische anemie. Interstitiële nefritis. Bij hoge i.v. dosering bij nierinsufficiëntie: neurologische afwijkingen zoals convulsies.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor andere β-lactam antimicrobiële middelen zoals penicillinen, cefalosporinen en carbapenems. Door flucloxacilline geïnduceerde geelzucht of leverfunctiestoornis in de anamnese.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Er kan kruisovergevoeligheid voor en kruisresistentie met andere β-lactam antibiotica zoals cefalosporinen optreden. Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornis en bij porfyrie in de anamnese. Indien zich pseudomembraneuze colitis ontwikkelt, dient de flucloxacilline behandeling gestaakt te worden en een geschikte therapie te worden gestart.

De smaak van de suspensie is zeer slecht, gebruik capsules zodra mogelijk. (Baguley 2012)

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornissen. Bij langdurige behandeling de lever- en nierfunctie regelmatig controleren. Bij patiënten met mononucleosis infectiosa of lymfatische leukemie dient men bedacht te zijn op het frequent voorkomen van exanthemen. Dit middel is niet geschikt voor subconjunctivale of lokale toediening in het oog en als intrathecale injectie. Er kan kruisovergevoeligheid voor en kruisresistentie met andere β-lactam antibiotica zoals cefalosporinen optreden. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen komt voor.

Interacties

Relevant:
Flucloxacilline verlaagt de concentratie van: kinidine en voriconazol.

Overig effect: tetracyclines (bacteriostatisch effect) kunnen in vitro het bactericide effect van penicillines antagoneren. Zie verder bij amoxicilline.

Niet beoordeeld: probenecide, fenylbutazon, acetylsalicylzuur en indometacine kunnen de halfwaardetijd van flucloxacilline verlengen, doordat ze de tubulaire secretie van flucloxacilline remmen.

Combinatie van penicillines met aminoglycosiden kan een synergistische werking hebben.

Interacties antimicrobiele middelen algemeen

Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.

Het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF-α-antagonisten.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 16 aug 2018
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 23 okt 2014
 4. Adrianzén Vargas MR, et al, Pharmacokinetics of intravenous flucloxacillin and amoxicillin in neonatal and infant cardiopulmonary bypass surgery., Eur J Cardiothorac Surg, 2004, 25, 256-60
 5. Price JD, et al, Flucloxacillin in the treatment of infectious conditions in children., Curr Med Res Opin., 1975, 3, 77-82
 6. Pullen J, et al, Population pharmacokinetics and dosing of flucloxacillin in preterm and term neonates., Ther Drug Monit., 2006, 28, 351-8
 7. Rodriguez-Solares A, et al, A comparative study of the efficacy, safety and tolerance of azithromycin, dicloxacillin and flucloxacillin in the treatment of children with acute skin and skin-structure infections, J Antimicrob Chemother., 1993, 31, 103-9
 8. Steer JA, et al, Teicoplanin versus flucloxacillin in the treatment of infection following burns., J Antimicrob Chemother., 1997, 39, 383-92
 9. Actavis Group PTC ehf, SPC Floxapen (RVG 14314), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 14 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h14314.pdf
 10. Actavis Group PTC ehf, SmPC Floxapen injectie (RVG 05990) 3-8-2012, www.cbg-meb.nl
 11. Baguley D et al, Prescribing for children - taste and palatability affect adherence to antibiotics: a review. , Arch Dis Child, 2012, Mar;97(3), 293-7
 12. Bons SCS et al., NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties (Tweede herziening)

Wijzigingen

 • 04 juni 2018 10:44: Frequentie van 4x daags verwijderd bij orale toediening; er is farmacokinetisch geen reden om 4x per dag te doseren en het is patiëntvriendelijker.
 • 16 april 2018 09:58: Doseerfrequentie aangepast naar in 3 dd ipv in 3-4 obv SmPC
 • 27 november 2015 09:41: Doseerfrequentie maximale dosering toegevoegd
 • 02 september 2015 21:54: Maximale dosering per gift toegevoegd bij IV 1 mnd-12 jaar
 • 21 augustus 2015 11:07: Behandeling van ernstige infecties PO als aparte indicatie opgenomen.
 • 14 juli 2015 12:39: Doseerfrequentie is toegevoegd aan de hogere dosering bij neonaten met S. Aureus infectie op basis van het artikel van Pullen (2006)

Overdosering