Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Sucralfaat

Stofnaam
Sucralfaat
Merknaam
Ulcogant
ATC code
A02BX02

Eigenschappen

Basisch aluminiumsaccharosesulfaat. In maag en darm vormt het met weefseleiwitten een complex aan het oppervlak van ulcera en laesies en met het maagslijmvlies. Dit complex biedt bescherming tegen de inwerking van pepsine en maagzuur. Sucralfaat stimuleert ook de fysiologische bescherming van het slijmvlies tegen onder andere galzuur, alcohol en NSAID's.

Farmacokinetiek

Sucralfaat wordt minimaal geabsorbeerd vanuit het maag-darmkanaal (SmPC)

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

Reflux oesofagitis, profylaxe van stressulcera en recidiverende ulcera
≤ 14 jaar:
Off-label
> 14 jaar 4 dd: on-label; > 4 dd: Off-label
 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

> 14 jaar
Ulcus duodeni en ulcus ventriculi
2 x daags 2 of 4 x daags 1 tablet(ten), sachet(s) granulaat, sachet(s) of
maatdop(pen) suspensie.
Reflux oesophagitis
4 x daags 1 tablet, sachet granulaat, sachet of maatdop suspensie.
Ter preventie van recidiverende ulcera
2 x daags 1 tablet, sachet granulaat, sachet of maatdop suspensie.
Ter preventie van stressbloedingen
6 x daags 5 ml suspensie (= 1 g sucralfaat om de 4 uur). 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Granulaat 1 g
Susp. oraal 1 g
Tablet 1 g

Ulcogant preparaten bevatten geen suiker.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Reflux oesofagitis, profylaxe van stress- en recidiverende ulcera
 • Oraal
  • 1 jaar tot 3 jaar
   [1]
   • 0,25 g/dosis, zo nodig max 6 dd.
  • 3 jaar tot 10 jaar
   [1]
   • 0,5 g/dosis, zo nodig max 6 dd.
  • 10 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 1 g/dosis, zo nodig max 6 dd.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Langdurig gebruik vermijden, vanwege het risico op encefalopathie door stapeling van geabsorbeerd aluminium.
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Bezoar-vorming is gemeld bij pasgeborenen na toediening van sucralfaat. Bij premature pasgeborenen werd aluminiumophoping in de botten waargenomen [SmPC].

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): obstipatie. Soms (0,1-1%): misselijkheid, droge mond. Zelden (0,01-0,1%): duizeligheid, vol gevoel, bezoar, huiduitslag, jeuk, bij de suspensie overgevoeligheidsreacties inclusief late reacties. Gemeld zijn anafylactische reacties en, bij patiënten met een beperkte nierfunctie, verhoogde aluminiumspiegels en encefalopathie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

Ernstige nierfunctiestoornissen (ook dialyse). Supragastro-intestinale operaties.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

De ervaring bij kinderen < 14 jaar is beperkt. Slechts toepassen na zorgvuldige afweging van eventuele voor- en nadelen. Aangeraden wordt dit geneesmiddel bij kinderen slechts gedurende korte tijd toe te passen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Symptomen van een maligniteit kunnen worden gemaskeerd. Bij gestoorde nierfunctie kunnen de plasma-aluminiumspiegels stijgen. Patiënten met een ulcus controleren op de aanwezigheid van Helicobacter pylori.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Relevant: sucralfaat vermindert de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

- thyreomimetica: het thyreomimeticum moet ten minste 2 uur vóór sucralfaat worden ingenomen;

- chinolonen: het chinolon moet ten minste 4 uur vóór sucralfaat worden toegediend, of de therapie moet worden aangepast;

- integraseremmers: de integraseremmer moet ten minste 2 uur vóór of 2 uur na sucralfaat worden ingenomen.

Niet beoordeeld: de absorptie van de volgende stoffen kan afnemen: cheno- en ursodeoxycholzuur, cumarines, fenytoïne, ketoconazol en sulpiride; gescheiden inname wordt aanbevolen, bijvoorbeeld door het geneesmiddel ten minste 2 uur vóór sucralfaat in te nemen. De fabrikant adviseert bij combinatie met een cumarine nauwkeurige controle bij initiatie en beëindiging van sucralfaat.

In vitro gegevens suggereren dat het effect van amfotericine B, colistine en tobramycine kan afnemen door binding van sucralfaat aan deze stoffen; de klinische relevantie is echter onbekend.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

H2-ANTAGONISTEN
A02BA01
A02BA02
PROTONPOMPREMMERS

Esomeprazol

Nexium
A02BC05

Omeprazol

Losec, Losec MUPS, Pedippi
A02BC01

Pantoprazol

Pantozol
A02BC02
OVERIGE MIDDELEN BIJ ULCUS PEPTICUM EN OESOFAGEALE REFLUX

Alginezuur (combinatie preparaat)

Gaviscon, Rennie Duo
A02BX13

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2018

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 13 maart 2020 12:41: Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC

Wijzigingen