Ezetimib

Stofnaam
Ezetimib
Merknaam
Ezetrol
ATC code
C10AX09
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Remt selectief de opname via de dunne darm van cholesterol en aanverwante plantsterolen afkomstig van de voeding of uit de gal, waardoor de darm minder cholesterol aan de lever geeft. Het verlaagt de totale cholesterol en LDL-cholesterol spiegel in het plasma. Tevens wordt het triglyceridengehalte enigszins verlaagd en de HDL-cholesterolspiegel enigszins verhoogd. De werking treedt in binnen een week en is maximaal na 2–4 weken.

Farmacokinetiek bij kinderen

De farmacokinetiek van ezetimibe is bij kinderen en volwassenen vergelijkbaar:
Resorptie: snel. Tmax = 1–2 uur (actieve metaboliet), 4–12 uur (ezetimibe). Plasma-eiwitbinding: 88–92% (actieve metaboliet), 99,7% (ezetimibe). Metabolisering: wordt in de darmwand en in de lever geglucuronideerd tot het actieve ezetimibeglucuronide. Ezetimibe en zijn actieve metaboliet ondergaan een enterohepatische kringloop. Eliminatie: ca. 78% met de feces, vooral als ezetimibe en ca. 11% met de urine, vooral als actieve metaboliet. T1/2el = ca. 22 uur (ezetimibe, actieve metaboliet).

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Aanvulling op het dieet bij primaire (heterozygote familiaire en niet-familiaire) hypercholesterolemie, indien een cholesterolsyntheseremmer alleen onvoldoende is of niet in aanmerking komt. In combinatie met een cholesterolsyntheseremmer als aanvulling op het dieet bij homozygote familiaire hypercholesterolemie. Aanvulling op het dieet bij homozygote familiaire sitosterolemie:
Geen doseeradvies voor kinderen opgenomen in rubriek 4.2  in de laatste versie van de SmPC (05-02-2016) In een eerdere versie was een doseeradvies voor kinderen >10 jaar opgenomen: 10 mg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 10 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Primaire hypercholesterolemie, Homozygote familiaire hypercholesterolemie, Homozygote sitosterolemie (Fytosterolemie)
 • Oraal
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • 10 mg/dag in 1 dosis
   • Als aanvulling op dieet

     

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

In een onderzoek bij kinderen (6 tot 10 jaar) met heterozygote familiaire of niet-familiaire hypercholesterolaemie (n = 138) werden verhogingen van ALT en/of AST (≥ driemaal de hoogste normale waarde achtereenvolgens) waargenomen bij 1,1% (1 patiënt) van de patiënten die ezetimibe gebruikten, vergeleken met 0% van de patiënten in de placebogroep. Er deden zich geen CPK-verhogingen (≥ tienmaal de hoogste normale waarde) voor. Er werden geen gevallen van myopathie gemeld. [SmPC Ezetrol]

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Als monotherapie en vooral in combinatie met een statine zijn er gevallen van rabdomyolyse gemeld.

Als monotherapie: Vaak (1-10%): buikpijn, diarree, winderigheid. Vermoeidheid. Soms (0,1-1%): Hoest. Dyspepsie, reflux, misselijkheid, verminderde eetlust. Artralgie, spierspasmen, nekpijn. Opvliegers, hypertensie, pijn op de borst. Verhoogd ALAT en/of ASAT, bloed-CPK en gamma-GT.

Additionele bijwerkingen in combinatie met een statine: Vaak (1-10%): hoofdpijn, spierpijn. Soms (0,1-1%): paresthesie. Droge mond, gastritis. Pruritus, uitslag, urticaria. Rugpijn, pijn in extremiteiten, spierzwakte, asthenie. Perifeer oedeem.

Verder zijn gemeld: trombocytopenie, constipatie, duizeligheid, dyspneu, erythema multiforme, overgevoeligheid (waaronder anafylaxie, angio-oedeem), hepatitis, cholelithiasis, cholecystitis, pancreatitis, depressie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

De klinische ervaring bij kinderen en adolescenten (6–17 j.) is beperkt tot (homozygote en heterozygote) familiaire hypercholesterolemie en sitosterolemie. Behandeling bij kinderen dient ingesteld te worden door een gespecialiseerde arts. De lange termijn effecten bij gebruik > 33 weken bij kinderen tussen de 10–18 jaar en > 12 weken bij kinderen van 6–10 jaar zijn niet vastgesteld.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij combinatie met een statine volgens de aanbevelingen van dat toegepaste middel de leverfunctie controleren. De patiënt dient het advies te krijgen bij onverklaarde spierpijn of -zwakte onmiddellijk de arts te waarschuwen. De behandeling staken bij duidelijk verhoogde CPK-spiegels (CPK ≥ 10× ULN) òf bij het vaststellen van myopathie. Vanwege het ontbreken van onderzoeksgegevens wordt het gebruik bij een matige (Child-Pughscore 7–9) of ernstige (Child-Pughscore > 9) leverinsufficiëntie niet aanbevolen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: colestyramine verlaagt de AUC met ong. 55%; gescheiden innemen (ten minste 4 uur tussentijd) met colestyramine verlaagt het risico op een absorptiestoornis.

Niet relevant: de plasmaconcentratie kan stijgen door fibraten.

De AUC van ezetimib kan stijgen door ciclosporine; ook is stijging van de AUC van ciclosporine gemeld.

De plasmaconcentratie kan dalen door colesevelam.

Niet beoordeeld: de werking van cumarinederivaten kan worden versterkt.

ANTILIPAEMICA, ENKELVOUDIG

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

CHOLESTEROLSYNTHESEREMMERS

Atorvastatine

Lipitor
C10AA05
C10AA03

Rosuvastatine

Crestor
C10AA07

Simvastatine

Zocor
C10AA01
GALZUURBINDENDE HARSEN

Colestyramine

Questran, Questran A
C10AC01

Referenties

 1. MSD, SPC Ezetrol (RVG 28626) 05-02-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Kusters D et al, Efficacy and Safety of Ezetimibe Monotherapy in Children with Heterozygous Familial or Nonfamilial Hypercholesterolemia, J Pediatr., 2015, Jun;166(6), 1377-84
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 21 okt 2014
 4. InformatoriumMedicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 21 okt 2014, Geraadpleegd 28-11-13

Wijzigingen

 • 07 februari 2023 12:55: Aanpassing advies bij nierfunctiestoornissen obv SmPC. Info bijwerkingen bij kinderen toegevoegd (bron SmPC)
 • 29 april 2016 16:14: De leeftijudscategorie is uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar op basis van de studie van Kusters

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering