Androstanolon (dihydrotestosteron, DHT)

Stofnaam
Androstanolon (dihydrotestosteron, DHT)
Merknaam
Andractim
ATC code
G03BA

Androstanolon (dihydrotestosteron, DHT)

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd in Nederland

Eigenschappen

Androgeen. heeft tevens sterke invloed op de celgroei en veroorzaakt anabole effecten.  Androgenen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de mannelijke geslachtsorganen en geslachtskenmerken.
De testosteronproductie staat hoofdzakelijk onder invloed van LH en er vindt negatieve terugkoppeling plaats op het systeem van hypothalamus en hypofyse. De belangrijkste werking van FSH bij mannen is bevordering van de spermatogenese. Bij hoge doses androgenen wordt ook de afgifte van FSH geremd.
Androgenen hebben in meer of mindere mate een anabole (eiwitsparende) werking, waardoor de spiermassa en spierkracht en het vetvrije lichaamsgewicht toenemen. Deze anabole werking is bij vrouwen en jongens meer uitgesproken. Androgenen waarbij de eiwitsparende werking sterker is dan de androgene werking, worden anabole steroïden genoemd (nandrolon).
Androgenen remmen tevens de botresorptie.
 

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Pre-operatief bij hypospadie
 • Transdermaal
  • 0 jaar tot 12 jaar
   [1] [2] [3]
   •  2 dd gel aanbrengen op de penis

   • Behandelduur:

    Gedurende 4 weken pre-operatief

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Gel 2,5 % (25 mg/g)
(Verkrijgbaar via internationale apotheek)

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

GESLACHTSHORMONEN EN MODULATOREN VAN HET GENITALE STELSEL

HORMONALE ANTICONCEPTIVA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Medroxyprogesteron (parenteraal)

Depo-provera, SAYANA
G03AC06
ANDROGENEN

Testosteron

Andriol, Sustanon, Androgel, Testim
G03BA03
OESTROGENEN

Estradiol

Zumenon, Estrofem, Systen, Cetura, Progynova
G03CA03

Estriol

Synapause
G03CA04
G03CA01
G03CA57
PROGESTAGENEN

Lynestrenol

Orgametril
G03DC03
G03DA02

Norethisteron

Primolut-N
G03DC02
GONADOTROFINEN EN ANDERE OVULATIESTIMULERENDE MIDDELEN
G03GA01

Bijwerkingen algemeen

Vooral jongens kan virilisatie optreden: acne, hirsutisme, baardgroei, versterkte lichaamsbeharing, stemverlaging, menstruatiestoornissen, libidoversterking, mamma-atrofie en bij langdurig gebruik ook alopecia, sterke spierontwikkeling, spierpijn en hypertrofie van de clitoris. Stemverlaging, alopecia en clitorisvergroting kunnen irreversibel zijn.
Vooral bij jongens kunnen voortijdige sluiting van de epifysaire schijven en beëindiging van de lengtegroei, voortijdige geslachtelijke rijping, frequenter optredende erecties en vergroting van de penis optreden.
Vooral bij mannen en jongens - en in het bijzonder bij leverziekten - kan door omzetting in oestrogenen via aromatase, feminisatie optreden, vooral gynaecomastie.
Verder kunnen bij mannen optreden: vooral aan het begin van de behandeling en bij hoge doses aanhoudende en soms pijnlijke erecties (priapismus), vooral bij langdurig gebruik van hoge doses gestoorde spermatogenese door remming van de gonadotrofinesecretie en omzetting van androgenen in oestrogenen, verminderd ejaculatievolume, impotentie, libidoversterking, verkleining van de testes, soms leidend tot al dan niet tijdelijke subfertiliteit, epididymitis, blaasirritatie, urineretentie en verergering van prostaathypertrofie.
Natrium- en waterretentie met gewichtstoename of oedeem kan optreden, vooral bij langdurig gebruik van hoge doses en bij aanwezigheid van andere risicofactoren hiervoor.
Verder kunnen optreden hypertensie, toename van het LDL-gehalte, afname van het HDL-gehalte, retentie van calcium, verstoring van de glucosetolerantie leidend tot hyperglykemie, overgevoeligheidsreacties, polycytemie door stimulering van de erytropoëse, maagdarmstoornissen, jeuk, huiduitslag, malaise, depressie, hoofdpijn, angst, slapeloosheid, paresthesie en leverfunctiestoornis.
Vooral bij 17α-alkyl-gesubstitueerde verbindingen zijn bij langdurig gebruik van hoge doses cholestatische hepatitis (na 2-5 maanden behandeling), peliosis hepatitis, hepatisch adenoom en hepatocellulair carcinoom gemeld.
Hoge doses, bijvoorbeeld van anabole steroïden in de topsport, kunnen ook effecten op het gedrag hebben: agressiviteit, verhoging trainingsmotivatie en stemmingsstoornissen.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Prostaatcarcinoom, mannelijk mammacarcinoom.
Vrouwelijk mammacarcinoom met hypercalciëmie; dit kan worden verergerd.
Levertumoren, bestaand of in de anamnese.
Overgevoeligheid.
 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Ouders worden geadviseerd handschoenen te dragen bij het aanbrengen van de gel.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij kinderen jonger dan 16 jaar vanwege het risico op voortijdige sluiting van de epifysaire schijven en virilisatie. Verder is voorzichtigheid geboden bij leverfunctiestoornis, nierfunctiestoornis, prostaathypertrofie en bij aandoeningen die door natrium- en waterretentie kunnen worden verergerd (hypertensie, hartfalen, epilepsie, migraine).


 

Interacties

Relevant: de werking van VKA's wordt versterkt, mogelijk door onderdrukking van stollingsfactoren; er zijn aanwijzingen dat 17α-alkyl-gesubstitueerde verbindingen sterker potentiëren.

Interacties androgenen algemeen
Relevant:
androgenen en anti-androgenen kunnen elkaars werking tegengaan.

Referenties

 1. Besins Healthcare, Bijsluiter Andractim 2,5%
 2. Kaya C, et al, The efficacy of dihydrotestosterone transdermal gel before primary hypospadias surgery: a prospective, controlled, randomized study, J Urol, 2008, Feb;179(2), 684-8
 3. Kinderurologen ErasmusMC, Expert opinie
 4. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 05 juli 2019

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering