Meningokokken vaccin

Stofnaam
Meningokokken vaccin
Merknaam
NeisVac-C, Nimenrix, Menveo
ATC code
J07AH07
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

NeisVac-C: Geregistreerd voor actieve immunisatie tegen invasieve ziekte veroorzaakt door Neisseria meningitidis type C, voor kinderen vanaf 2 maanden, dosis 0,5 ml.

Nimenrix: Actieve immunisatie tegen invasieve meningokokkenziekten veroorzaakt door Neisseria meningitidis-groep A, C, W-135 en Y.
≥12 maanden: 0,5 ml/dosis éénmalige dosis IM
Zuigelingen van 6 weken-12 weken oud: 2 doses van 0,5 ml IM met een interval van 2 maanden. Boosterdosis van 0,5 ml op leeftijd van 12 maanden.

Menveo: Actieve immunisatie tegen invasieve meningokokkenziekten veroorzaakt door Neisseria meningitidis-groep A, C, W-135 en Y.
≥2 jaar: 0,5 ml/dosis éénmalige dosis IM

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

NeisVac-C: Suspensie voor injectie 20 microg/ml
 

Nimenrix, Menveo: Per poeder voor inj.vlst.: Neisseria meningitidis A polysacch. geconjugeerd 5 µg Neisseria meningitidis C polysacch. geconjugeerd 5 µg Neisseria meningitidis W135 polysac. geconjugeerd 5 µg Neisseria meningitidis Y polysacch. geconjugeerd 5 µg
 

Menveo:Per poeder voor inj.vlst.: Neisseria meningitidis A oligosacch. geconjugeerd 10 µg Neisseria meningitidis C oligosacch. geconjugeerd 5 µg Neisseria meningitidis W135 oligosac. geconjugeerd 5 µg Neisseria meningitidis Y oligosacch. geconjugeerd 5 µg

Eigenschappen

NeisVacC: Groep C meningokokken polysaccharide vaccin geconjugeerd aan tetanustoxoïd. Werkingsduur is onbekend.

Nimenrix, Menveo Quadrivalent meningokokkenvaccin, geconjugeerd aan dragereiwit. Induceert de productie van bactericide antilichamen tegen capsulaire polysacchariden van groep A, C, W–135 en Y.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Ga snel naar:

Indicatie: RIJKSVACCINATIE PROGRAMMA Meningokokken ACWY
 • Intramusculair
  • 14 maanden
   [6]
   • Nimenrix: 0,5 ml/dosis éénmalig
Indicatie: Vaccinatie meningokokken C
 • Intramusculair
  • 2 maanden tot 4 maanden
   [3]
   • 0,5 ml/dosis Vaccinatieschema als volgt: 1 vaccinatie: willekeurig tijdstip, onafhankelijk van leeftijd
    2e vaccinatie: tenminste 2 maanden na 1e vaccinatie
    Aanbevolen wordt een boosterdosis toe te dienen in kader van rijksvaccinatieprogramma op 14 maanden.

   • Bij zuigelingen bij voorkeur toedienen aan de anterolaterale zijde van de dij.

  • 4 maanden tot 18 jaar
   [3]
   • 0,5 ml/dosis éénmalig
Indicatie: Nimenrix: Vaccinatie tegen invasieve meningokokkenziekten veroorzaakt door Neisseria meningitidis-groepen A, C, W135 en Y.
 • Intramusculair
  • 6 weken tot 12 weken
   [4]
   • 0,5 ml/dosis/dosis Vaccinatieschema als volgt: 1e vaccinatie: op leeftijd vanaf 6 weken
    2e vaccinatie: 2 maanden na de 1e dosis.
    3e vaccinatie: boosterdosis op leeftijd van 12 maanden
  • 12 weken tot 1 jaar
   [7]
   • 0,5 ml/dosis Vaccinatieschema als volgt: voor kinderen van 12 weken tot 1 jaar oud is er geen geregistreerd vaccinatieschema; volgens het LCI kinderen van 12  weken tot 1 jaar oud: 2 doses met 2 maanden tussentijd, indien beide doses voor de leeftijd van 1 jaar zijn gegeven nog een derde dosis op de leeftijd van 14 maanden
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 0,5 ml/dosis éénmalig
Indicatie: Menveo:Vaccinatie tegen invasieve meningokokkenziekten veroorzaakt door Neisseria meningitidis-groepen A, C, W135 en Y.
 • Intramusculair
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [5]
   • 0,5 ml/dosis éénmalig

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

BACTERIELE VACCINS

HAEMOPHILUS INFLUENZAE B-VACCINS
J07AG01
BUIKTYFUSVACCINS
J07AP01
PNEUMOKOKKENVACCINS

Pneumokokken vaccin

Synflorix, Prevenar 13, Pneumo 23
J07AL02
TUBERCULOSEVACCINS
J07AN01

Bijwerkingen bij volwassenen

NeisVacC: Zeer vaak (> 10%): roodheid, lokale pijn en oedeem op de injectieplaats. Hoofdpijn. Bij zuigelingen en peuters tevens: koorts, braken, verlies van eetlust, prikkelbaarheid, sufheid, somnolentie en slaapstoornissen. Vaak (1-10%): koorts, malaise, vermoeidheid. Hoesten, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree. Duizeligheid, spierpijn. Jeuk. Soms (0,1-1%): lymfadenopathie. Overgevoeligheidsreacties zoals bronchospasme. Hypesthesie, paresthesie, convulsies, syncope. Griepachtige verschijnselen. Huiduitslag, overmatig zweten, overmatig blozen. Gewrichtspijn. Zelden (0,1-0,01%): bij zuigelingen: ooglidoedeem, ecchymose. Verder zijn gemeld: angio-oedeem. Petechiën, purpura. Apneu, dyspneu. Recidief van nefrotisch syndroom. Stevens-johnsonsyndroom, erythema multiforme.

Menveo: zeer vaak (> 10%): reactie op de injectieplaats (pijn, jeuk, roodheid, induratie. Malaise. Hoofdpijn. Misselijkheid. Vaak (1–10%): huiduitslag. Koorts, rillingen. Artralgie. Soms (0,1–1%): duizeligheid. Zelden: draaiduizeligheid, syncope. Overgevoeligheidsreactie. Verder zijn gemeld: tonische convulsies.

Nimenrix:
zeer vaak (> 10%): reactie op de injectieplaats (pijn, roodheid, zwelling). Koorts, vermoeidheid. Prikkelbaarheid. Sufheid, hoofdpijn. Verlies van eetlust. Vaak (1–10%): misselijkheid, braken, diarree. Soms (0,1–1%): slapeloosheid, huilen. Myalgie, pijn in de ledematen. Jeuk, huiduitslag. Duizeligheid, hypo–esthesie. Malaise. Overige reacties op de injectieplaats (jeuk, warmte, gevoelloosheid, induratie).
 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Acute infectieziekte. Overgevoeligheid tetanustoxoïd en difterietoxine.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Patiënten met een immunodeficiëntie (door immunosuppressiva of genetisch defect) vertonen een verminderde immunologische respons. Voorzichtigheid is geboden bij trombocytopenie of bloedstollingsstoornissen. Immunisatie met dit vaccin vervangt niet de standaard immunisatie tegen tetanus of difterie.

NeisVacC:  Het vaccin biedt uitsluitend bescherming tegen meningitis veroorzaakt door Neisseria meningitidis type C, niet tegen meningitis of septikemie veroorzaakt door andere typen Neisseria meningitidis. Verder kan het vaccin het optreden van meningokokkengroep C-ziekte niet volledig voorkomen. Patiënten met een immunodeficiëntie (door immunosuppressiva of genetisch defect) vertonen een verminderde immunologische respons. Immunisatie met dit vaccin vervangt niet de standaard immunisatie tegen tetanus. Bij de toediening aan zeer premature kinderen (geboren ≤ week 28 van de zwangerschap) ademhalingscontrole gedurende 48–72 uur overwegen vanwege het potentiële risico van apneu, vooral bij kinderen met een voorgeschiedenis van onvoldoende rijping van de longen; aangezien het voordeel van vaccinatie groot is bij deze groep kinderen, de vaccinatie niet onthouden of uitstellen.

Nimenrix, Menveo: Het vaccin biedt geen bescherming tegen andere Neisseria meningitidis-groepen dan A, C, W135 en Y. Patiënten met een immunodeficiëntie (door immunosuppressiva, HIV-infectie, functionele of anatomische asplenie of genetisch defect) vertonen een verminderde immunologische respons. Immunisatie met dit vaccin vervangt niet de standaard immunisatie tegen difterie of tetanus. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan 1 jaar (Nimenrix) en personen ouder dan 55 jaar zijn niet vastgesteld.

Interacties

Interacties vaccins algemeen:

Gelijktijdig geven van vaccins

 • dode (geïnactiveerde) vaccins mogen in dezelfde zitting worden toegediend met andere dode vaccins. Er hoeft geen interval te worden aangehouden tussen het toedienen van deze vaccins;
 • dode (geïnactiveerde) vaccins mogen in dezelfde zitting worden toegediend met levende vaccins. Er hoeft geen interval te worden aangehouden tussen het toedienen van deze vaccins;
 • parenteraal toegediende levende vaccins mogen in dezelfde zitting worden toegediend met oraal toegediende levende vaccins. Er hoeft geen interval te worden aangehouden tussen het toedienen van deze vaccins;
 • twee parenteraal toegediende levende vaccins worden bij voorkeur met een interval van ten minste 4 weken toegediend. Reden hiervoor is het induceren van de productie van interferonen gedurende 1-2 weken door het ene vaccin, die kunnen interfereren met de immuunrespons op het andere vaccin. Indien dit niet mogelijk is, kunnen ze ook tegelijkertijd worden toegediend.

Immunoglobulinen, bloed en bloedproducten

Deze kunnen specifieke antistoffen bevatten tegen het virus in het toegediende levende virusvaccin, waardoor de immuunrespons kan worden verzwakt. Het levende virusvaccin dient ten minste 14 dagen voor (bij varicellavaccin wordt aangegeven 1 maand) of ten minste 6 weken na (bij voorkeur 3 maanden, bij varicellavaccin wordt aangegeven 5 maanden) toediening van immunoglobulinen, bloed of bloedproducten te worden gegeven.

Van zostervaccin is niet bekend of het een interactie geeft met bloedproducten; er hoeft geen interval te worden aangehouden.

Immunoglobulinen, bloed en bloedproducten van Nederlandse donoren bevatten geen antistoffen tegen het gelekoortsvirus; deze mogen gelijktijdig worden gegeven met het gelekoortsvaccin.

Relevant:

Levende vaccins: tijdens het gebruik van middelen die immunosuppressief werken (immunosuppressiva, corticosteroïden, bepaalde DMARD's, veel oncolytica (inclusief een aantal tyrosinekinaseremmers en monoklonale antilichamen met immunosuppressieve werking, zie aldaar)) kan vaccinatie met levende micro-organismen een gegeneraliseerde infectieziekte veroorzaken. Deze combinaties moeten worden vermeden. Combinatie met corticosteroïden is in het algemeen gecontraïndiceerd zolang het corticosteroïd immunosuppressie veroorzaakt, met name bij systemisch gebruik langer dan 2 weken, echter niet bij suppletie en niet bij lokale toepassing (behalve bij grote oppervlakken onder occlusie).

Tijdens het gebruik van monoklonale antilichamen die immunomodulerend werken (zie aldaar) kan vaccinatie met levende micro-organismen een gegeneraliseerde infectie veroorzaken, en kan vaccinatie sowieso niet of minder effectief zijn gezien het ontbreken van een adequate immuunrespons. De combinatie moet worden vermeden.

Niet-levende vaccins: tijdens het gebruik van middelen die immunosuppressief werken (immunosuppressiva, corticosteroïden, bepaalde DMARD's, veel oncolytica (inclusief een aantal tyrosinekinaseremmers en monoklonale antilichamen met immunosuppressieve werking, zie aldaar)) kunnen vaccinaties met gedode verwekker of afgeleid antigeen minder effectief zijn door een verminderde immuunrespons. In sommige gevallen kan het vaccin herhaald worden toegediend of kan een titerbepaling worden gedaan. Griepvaccinatie wordt sowieso aanbevolen bij personen met verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld door immunosuppressieve medicatie of chemotherapie).

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met lokaal toegediend pimecrolimus of tacrolimus.

 

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 04 nov 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 29 juni 2017
 3. Baxter Healthcare Ltd, SPC NeisVac-C RVG 26343, www.cbg-meb.nl, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h26343.pdf (geraadpleegd 30 okt 2009)
 4. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., SmPC Nimenrix (EU/1/12/767/005-007) 19-04-2018
 5. Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., SmPC Menveo (EU/1/10/614/002-003) 20-06-2013
 6. RIVM, Richtlijn Rijksvaccinatieprogramma , www.rivm.nl, 2014
 7. Landelijk Centrum Infectieziekten, Richtlijn Meningokokken ACWY-vaccinatie, www.lci.rivm.nl, Geraadpleegd 26 sept 2018

Wijzigingen

 • 10 juli 2018 12:01: Wijziging Rijksvaccinatie programma: Men ACWY ipv MenC
 • 22 juni 2018 07:18: Doseeradvies nimenrix voor neonaten toegevoegd obv SmPC Nimenrix
 • 24 augustus 2015 13:56: Leeftijdscategorie aangepast op basis van wijziging in SmpC