Alginezuur (combinatie preparaat)

Stofnaam
Alginezuur (combinatie preparaat)
Merknaam
Gaviscon, Rennie Duo
ATC code
A02BX13

Alginezuur (combinatie preparaat)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vormt een beschermende gel met hogere pH, die op de maaginhoud drijft. Deze gel vormt een fysische barrière tussen maagzuur en oesofagus en onderdrukt reflux. Het effect (van de suspensie) treedt binnen 3 minuten in en houdt tot 4 uur aan.

Farmacokinetiek bij kinderen

Het werkingsmechanisme van het geneesmiddel is fysisch en is dus niet afhankelijk van absorptie in de systemische circulatie.

Label dosisadvies Kinderformularium

Gastro-oesofagale reflux: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Symptomatische behandeling van klachten als gevolg van gastro-oesophagale reflux.
< 10 jaar:
10 ml suspensie  4 dd ( 500 mg natrium alginaat)
> 10 jaar: zo nodig 10-20 ml suspensie of 2 kauwtabletten (500 -1000 mg natriumalginaat)

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per kauwtablet "250": Alginaatnatrium 250 mg Natriumwaterstofcarbonaat 133.5 mg Calciumcarbonaat 80 mg
Per sachet "500": Alginaatnatrium 500 mg Natriumwaterstofcarbonaat 267 mg Calciumcarbonaat 160 mg
Per ml susp. oraal (anijs/pepermunt): Alginaatnatrium 50 mg Natriumwaterstofcarbonaat 26.7 mg, 200 ml
Per kauwtablet: Alginezuur 150 mg Calciumcarbonaat 625 mg Magnesiumsubcarbonaat, zwaar 73.5 mg
 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Gastro-oesofageale reflux
 • Oraal
  • Suspensie voor oraal gebruik
   • 1 jaar tot 10 jaar
    [2]
    • 10 ml/dosis, zo nodig max 4 dd.
    • Advies inname/toediening:

     Innemen na de maaltijd en voor het slapen gaan.

   • 10 jaar tot 18 jaar
    [2]
    • 10 - 20 ml/dosis, zo nodig max 4 dd.
    • Advies inname/toediening:

     Innemen na de maaltijd en voor het slapen gaan.

  • Kauwtablet
   • 10 jaar tot 18 jaar
    [2] [3]
    • 350 - 1.050 mg/dosis, zo nodig max 4 dd.
    • Advies inname/toediening:

     Innemen na de maaltijd en voor het slapen gaan.

  • Poeder voor oraal gebruik
   • a terme neonaat en < 4,5 kg
    [4]
    • 1 sachet per dosis ( bevat 225 mg natrium alginaat en 87.5 mg magnesium alginaat), max 6 sachets per 24 uur

     Alleen gebruiken onder medisch toezicht

   • 1 maand tot 2 jaar en ≥ 4,5 kg
    [4]
    • 2 sachets per dosis ( bevat 225 mg natrium alginaat en 87.5 mg magnesium alginaat), max 12 sachets per 24 uur.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties, zoals urticaria, bronchospasmen en anafylactische reacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Gaviscon suspensie bevat veel natrium (6,3 mmol/10ml) en wordt daarom in het eerste levensjaar niet gebruikt. 

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • Ernstige nierinsufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kinderen met gastro/enteritis of nierinsufficiëntie hebben een verhoogd risico op hypernatriëmie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Langdurig gebruik vermijden. De symptomen van maagcarcinoom kunnen worden gemaskeerd. Als de symptomen na 7 dagen gebruik niet verbeteren de situatie opnieuw beoordelen.

Calcium: Wees voorzichtig met de calciumbevattende preparaten bij behandeling van patiënten met hypercalciëmie, nefrocalcinose of terugkerende calciumhoudende nierstenen.

Fosfaat: Gaviscon duo niet gebruiken bij hypofosfatemie.

Natrium: Bij kinderen met gastro–enteritis of nierinsufficiëntie is er meer kans op hypernatriëmie.

Maagzuur: Bij patienten met zeer weinig maagzuur kan de werkzaamheid verminderd zijn.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

De kauwtabletten en de sachets bevatten calciumcarbonaat welke voor de onderstaande interacties kan zorgen 

Interacties van antacida:
Antacida kunnen de absorptie van diverse geneesmiddelen verminderen door verandering van de darmpassagesnelheid, door pH-verhoging van de maag of door een reactie met of adsorptie aan de antacida. Gescheiden toediening wordt aanbevolen.

Relevant: de absorptie van de volgende middelen wordt verminderd (met aanbevolen gebruiksadvies):
•bisfosfonaten ten minste 2 uur vóór een antacidum;
•cefuroxim, itraconazol capsule, ketoconazol, penicillamine, tetracyclines en thyreomimetica ten minste 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum;
•chinolonen ten minste 4 uur vóór of 4 uur na een antacidum, of de therapie moet worden aangepast; het antacidum wordt tijdelijk gestaakt of bij zuurgerelateerde klachten vervangen door een secretieremmer, óf het chinolon wordt vervangen;
•atazanavir, indinavir, nelfinavir of tipranavir ten minste 2 uur vóór of na een antacidum;
•bosutinib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, lapatinib of pazopanib ten minste 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum;
•elvitegravir of raltegravir ten minste 2 uur vóór of na een antacidum;
•ijzerzouten (gewoon preparaat) ten minste 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte moet worden vervangen door een gewoon preparaat;
•eltrombopag ten minste 4 uur vóór of 4 uur na een antacidum.

De biologische beschikbaarheid van ulipristal als noodanticonceptie (Ellaone®) kan afnemen.

Niet relevant: de absorptie van digoxine, febuxostat, mycofenolzuur, strontiumranelaat en ulipristal bij vleesbomen (Esmya®) kan afnemen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met bismutoxide of met lage doses fluor bij cariësprofylaxe.

Niet beoordeeld: de absorptie van allopurinol, atenolol, ciclosporine, isoniazide en thiamine kan afnemen.

De absorptie van glibenclamide kan toenemen.

Door verhoging van de pH van de urine kan de eliminatie van hoge doses salicylaten toenemen en de plasmaconcentratie dalen.

Bij combinatie met polystyreensulfonaatcalcium of -natrium kan een metabole alkalose ontstaan.

Bij combinatie van aluminiumbevattende antacida met ascorbinezuur of citraten kan de absorptie van aluminium toenemen.

MIDDELEN BIJ ULCUS PEPTICUM EN GASTRO-OESOFAGEALE REFLUX

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

H2-ANTAGONISTEN
A02BA01
A02BA02
PROTONPOMPREMMERS

Esomeprazol

Nexium
A02BC05

Omeprazol

Losec, Losec MUPS, Pedippi
A02BC01

Pantoprazol

Pantozol
A02BC02
OVERIGE MIDDELEN BIJ ULCUS PEPTICUM EN OESOFAGEALE REFLUX

Sucralfaat

Ulcogant
A02BX02

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, SmPC Gaviscon (RVG 08401, 106364, 106116) 12-07-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Nordic Drugs AB, SmPC Gaviscon (MARKEDSFØRINGSTILLATELSENUMMER 65359) 26.09.2016, www.legemiddelsok.no
 4. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,, SmPC Gaviscon Infant (PL 00063/0099) 14-02-2020 (UK), www.medicines.org.uk/emc
 5. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 21-5-2021
 6. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 06 okt 2014

Wijzigingen

 • 02 juni 2021 11:34: PK data toegevoegd obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering