Fluticason neusspray

Stofnaam
Fluticason neusspray
Merknaam
Flixonase, Avamys
ATC code
R01AD08

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

< 4 jaar: Off-label
> 4 jaar: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Allergische rhinitis
Flixonase:
4-11jaar: 1 dd 50 mcg in ieder neusgat, max 100 mcg in ieder neusgat.
>12jr: 1 dd 100 mcg in ieder neusgat, max 200 mcg in ieder neusgat.
Neuspoliepen
Neusdruppels:
vanaf 16 jr,
dosis 1-2 dd 400 mcg.(= 1 nasule), verdelen over beide neusgaten.

Avamys
6 tot 12 jaar: 1 dd 1- 2 verstuivingingen (27,5 microgram fluticasonfuroaat per verstuiving) in elk neusgat,
>12jr: 1 dd 2 verstuivingen (27,5 microgramfluticasonfuroaat per verstuiving) in elk neusgat , indien mogelijk verlagen tot 1 dd 1 verstuiving in elk neusgat.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Neusdr. "nasule" (propionaat) 1 mg/ml
Neusspray (propionaat) 50 µg/do
Neusspray (furoaat) 27.5 µg/do

Eigenschappen

Corticosteroïd, dat na toediening in de neus lokaal werkzaam is. Door een snelle klaring is na lokale toediening in het plasma geen fluticason aantoonbaar. Werking: fluticason neusspray max. na 3–4 dagen, bij fluticasonfuroaat therapeutisch effect merkbaar na 8 uur met een verdere verbetering in de dagen erna, neusdruppels max. na enkele weken.

Kinetische gegevens

Fluticasonfuroaat:
Bij de meerderheid van de patiënten is fluticasonfuroaat na intranasale dosering van eenmaal daags 110 microgram niet meetbaar (< 10 pg/ml). Na intranasale dosering van eenmaal daags 110 microgram werden meetbare spiegels waargenomen in 15,1% van de kinderen en na eenmaal daags 55 microgram slechts 6,8% van kinderen. Er was geen bewijs voor hogere meetbare spiegels van fluticasonfuroaat bij jongere kinderen (jonger dan 6 jaar). De mediane fluticasonfuroaatconcentraties bij deze personen met meetbare spiegels na 55 microgram waren 18,4 pg/ml en 18,9 pg/ml bij respectievelijk 2 tot 6 jarige en 6 tot 12 jarigen. Bij 110 microgram, waren mediane concentraties in personen met meetbare concentraties 14,3 pg/ml en 14,4 pg/ml voor respectievelijk 2 tot 6 jarigen en 6 tot 12 jarigen.

Doseringen

Allergische rhinitis: propionaat
 • Nasaal
  • 4 jaar tot 12 jaar
   [3]
   • In ieder neusgat 1 pufje(s)/dosis 1-2 dd.. Starten met 1 dd, bij onvoldoende controle van symptomen ophogen naar 2 dd..
   • 's ochtends toedienen

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • In ieder neusgat 2 pufje(s)/dosis 1-2 dd.. Starten met 1 dd, bij onvoldoende controle van symptomen ophogen naar 2 dd..
   • 's ochtends toedienen

Allergische rhinitis: furoaat
 • Nasaal
  • 2 jaar tot 12 jaar
   • In ieder neusgat 1 - 2 pufje(s)/dosis 1 dd.. Starten met 1 dd 1 pufje in ieder neusgat, bij onvoldoende controle van symptomen dosering ophogen naar 1 dd 2 pufjes. Indien voldoende controle is bereikt, de dosering weer verlagen naar 1 dd 1 pufje..
  • 12 jaar tot 18 jaar
   • In ieder neusgat 2 pufje(s)/dag 1 dd.. Bij voldoende effect verlagen tot 1 pufje in elk neusgat 1 dd..

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

DECONGESTIVA EN ANDERE LOKALE MIDDELEN VOOR NASAAL GEBRUIK

SYMPATHICOMIMETICA
R01AA08

Oxymetazoline

Vicks Sinex, Nasivin
R01AA05

Tramazoline

Bisolnasal
R01AA09

Xylometazoline

Otrivin
R01AA07
SYMPATHICOMIMETICA, COMB.PREPARATEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN
R01AB01
ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN

Azelastine

Allergodil
R01AC03
R01AC01
R01AC02
CORTICOSTEROIDEN
R01AD58
R01AD01
R01AD05
R01AD09
R01AD11
OVERIGE MIDDELEN VOOR NASAAL GEBRUIK
R01AX10

Bijwerkingen bij kinderen

Groeivertraging

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): bloedneus. Vaak (1-10%): irritatie van neus en keel, droge neus en keel, neus-ulceratie, hoofdpijn, onaangename smaak of geur. Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, anafylactische reacties, oedeemvorming in het gezicht en de mond, bronchospasmen. Neusseptumperforatie. Glaucoom, verhoogde intra-oculaire druk, cataract.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Groeivertraging bij kinderen is gemeld bij gebruik van therapeutische doseringen, bij langdurig gebruik de groei controleren en bij groeiremming trachten de dosering te verminderen en verwijzen naar de kinderarts. Bij kinderen de laagst mogelijk effectieve dosis toepassen.

De volgende systemische effecten kunnen optreden, vooral bij kinderen na langdurig gebruik van hoge doses: mentale of gedragsmatige veranderingen, waaronder psychomotorische hyperactiviteit, slapeloosheid, angst, depressie of agressie (SmPC).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij overschakeling van systemische naar nasale toepassing bij patiënten met gestoorde bijnierfunctie. Voorzichtigheid is geboden bij ernstig verminderde leverfunctie omdat de kans op systemische bijwerkingen toeneemt. Met name bij langdurig gebruik van nasale corticosteroïden in hoge doseringen kunnen systemische bijwerkingen optreden, zoals Cushingsyndroom-achtige verschijnselen, onderdrukking van de bijnieren, cataract en glaucoom en psychologische (gedrags)effecten (vooral bij kinderen). Contact met de ogen vermijden. Bij verandering in het gezichtsvermogen en een voorgeschiedenis van toegenomen intra-oculaire druk, glaucoom en/of cataract is nauwkeurige controle aangewezen. Bij onderhoudstherapie het neusslijmvlies regelmatig controleren. Er dient op te worden gewezen dat het effect van de neusspray pas na enige dagen merkbaar is; allergische rinitis is bij veel patiënten een seizoenverschijnsel. Bij de behandeling van neuspoliepen kan het enkele weken duren voordat maximale verlichting van de klachten wordt bereikt.

Interacties

Na nasale toediening zouden interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties.

Fluticason wordt gemetaboliseerd door CYP3A4.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 23 okt 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2015
 3. GlaxoSmithKline BV, SPC Flixonase (RVG 14424), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h14424.pdf

Wijzigingen

 • 24 maart 2021 11:31: BIjwerkingen toegevoegd obv SmPC
 • 31 maart 2017 11:28: Leeftijdsondergrens voor toepassing van furoaat aangepast naar 2 jaar.
 • 30 juni 2015 21:49: In het doseeradvies is het onderscheid tussen proprionaat (Flixonase) en furoaat (Avamys) opgenomen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering