Fluticasonfuroaat neusspray

Stofnaam
Fluticasonfuroaat neusspray
Merknaam
Avamys
ATC code
R01AD12

Fluticasonfuroaat neusspray

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Corticosteroïd met een lokaal anti-inflammatoire en anti-allergische werking op het neusslijmvlies. Door een snelle klaring is na lokale toediening in het plasma geen fluticason aantoonbaar. Therapeutisch effect merkbaar na 8 uur met een verdere verbetering in de dagen erna.

Farmacokinetiek bij kinderen

Bij de meerderheid van de patiënten is fluticasonfuroaat na intranasale dosering van eenmaal daags 110 microgram niet meetbaar (< 10 pg/ml). Na intranasale dosering van eenmaal daags 110 microgram werden meetbare spiegels waargenomen in 15,1% van de kinderen en na eenmaal daags 55 microgram slechts 6,8% van kinderen. Er was geen bewijs voor hogere meetbare spiegels van fluticasonfuroaat bij jongere kinderen (jonger dan 6 jaar).

De volgende mediane fluticasonfuroaatconcentraties werden gevonden bij personen met meetbare spiegels:

Leeftijd (jaar) Dosis (microgram) Concentratie (pg/ml)
2 tot 6 55 18,4
  110 14,3
6 tot 12 55 18,9
  110 14,4

Label dosisadvies Kinderformularium

< 6 jaar: Off-label
> 6 jaar: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Allergische rhinitis
6 tot 12 jaar: 1 dd 1- 2 verstuivingingen (27,5 microgram fluticasonfuroaat per verstuiving) in elk neusgat,
>12jr: 1 dd 2 verstuivingen (27,5 microgramfluticasonfuroaat per verstuiving) in elk neusgat , indien mogelijk verlagen tot 1 dd 1 verstuiving in elk neusgat.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Neusspray (furoaat) 27.5 µg/do

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Allergische rhinitis
 • Nasaal
  • 2 jaar tot 12 jaar
   [1] [2]
   • In ieder neusgat 1 - 2 pufje(s)/dosis 1dd.. Starten met 1 dd 1 pufje in ieder neusgat, bij onvoldoende controle van symptomen dosering ophogen naar 1 dd 2 pufjes. Indien voldoende controle is bereikt, de dosering weer verlagen naar 1 dd 1 pufje..
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • In ieder neusgat 2 pufje(s)/dosis 1dd.. Bij voldoende effect verlagen tot 1 pufje in elk neusgat 1 dd..

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Groeivertraging

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): bloedneus.

Vaak (1-10%): neusulceratie. Hoofdpijn.

Soms (0,1-1 %): droogheid, irritatie, branderigheid en pijn in de neus.

Zelden (0,01-0,1 %): overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, urticaria, angio-oedeem en anafylactische reacties.

Zeer zelden (< 0,01%): neusseptumperforatie; het risico op neusseptum-perforatie kan worden verminderd door van het neusseptum àf te sprayen.

Verder is gemeld: Voorbijgaande verandering in gezichtsvermogen bij langdurig gebruik, wazig zien. Bronchospasmen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Groeivertraging: Geef als langdurig chronisch gebruik van nasale corticosteroïden bij kinderen noodzakelijk is, een zo laag mogelijke dosis. Groeivertraging bij kinderen is gemeld bij gebruik van therapeutische doseringen intranasale corticosteroïden; controleer bij langdurig gebruik regelmatig de lengte, vooral bij gecombineerde inhalatietherapie voor astma. Bij groeiremming trachten de dosering te verminderen en verwijzen naar de kinderarts.

De volgende systemische effecten kunnen optreden, vooral bij kinderen na langdurig gebruik van hoge doses: mentale of gedragsmatige veranderingen, waaronder psychomotorische hyperactiviteit, slapeloosheid, angst, depressie of agressie (SmPC).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij overschakeling van systemische naar nasale toepassing, vooral bij aanwijzingen van een gestoorde bijnierfunctie.

Systemische bijwerkingen en bijniersuppressie: Bij vooral langdurig gebruik van hoge doseringen of bij patiënten die extra gevoelig zijn voor corticosteroïden kunnen systemische bijwerkingen (o.a. klinisch significante bijniersuppressie) optreden. Overweeg het gebruik van een additioneel oraal corticosteroïd gedurende perioden van stress of in geval van electieve chirurgie indien gedurende langere tijd hogere doses nasale corticosteroïden dan aanbevolen zijn gebruikt of bij patiënten die extra gevoelig zijn voor corticosteroïden.

Bij verandering in het gezichtsvermogen en een voorgeschiedenis van toegenomen intra-oculaire druk, glaucoom en/of cataract is nauwkeurige controle aangewezen. Overweeg bij het optreden van visusstoornissen door te verwijzen naar een oogarts.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Na nasale toediening zouden interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties.
Fluticason wordt gemetaboliseerd door CYP3A4.

DECONGESTIVA EN ANDERE LOKALE MIDDELEN VOOR NASAAL GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SYMPATHICOMIMETICA

Oxymetazoline

Vicks Sinex, Nasivin
R01AA05

Tramazoline

Bisolnasal
R01AA09

Xylometazoline

Otrivin
R01AA07
SYMPATHICOMIMETICA, COMB.PREPARATEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN
R01AB01
ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN

Azelastine

Allergodil, Carelastin, Pollispray
R01AC03
R01AC01
R01AC02
CORTICOSTEROIDEN
R01AD58
R01AD01
R01AD05
R01AD08
R01AD09
R01AD11
OVERIGE MIDDELEN VOOR NASAAL GEBRUIK
R01AX10

Referenties

 1. Glaxo Group Ltd,, SmPC Avamys (EU/1/07/434/001-3) 11 jan 2008, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. GlaxoSmithKline, Product Information Veramyst (USA), www.accessdata.fda.gov
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20-07-2021
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2015

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering