Mometason neusspray

Stofnaam
Mometason neusspray
Merknaam
Nasonex
ATC code
R01AD09
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Glucocorticoïd, dat via verstuiving in de neus lokaal werkzaam is. Anti-allergische werking: na 3–4 dagen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Seizoengebonden allergische of niet-seizoengebonden allergische rhinitis:
3 -11 jaar:  één verstuiving (50 microgram/verstuiving) in elk neusgat eenmaal per dag (totale dosis 100 microgram).
>12 jr: 2 verstuivingen in elk neusgat eenmaal per dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Neusspray (furoaat) 50 µg/do

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Allergische rhinitis
 • Nasaal
  • 3 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • In elk neusgat: 50 microg./dosis 1 dd.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • In elk neusgat: 50 - 200 microg./dosis 1 dd.
   • Startdosering 100 mcg/dosis in elk neusgat. BIj voldoende controle dosis verlagen, bij onvoldoende controle kan de dosering opgehoogd worden. 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Groeivertraging, psychologische (gedrags)effecten.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): neusbloeding, faryngitis, nasale irritatie of ulceratie. Hoofdpijn. Infectie van bovenste luchtwegen. Keelirritatie. Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties (bronchospasmen, dyspneu, anafylaxie), angioneurotisch oedeem. Zeer zelden (< 0,01%): verandering van reuk en smaak. Gemeld zijn: systemische effecten vooral bij langdurig gebruik van hoge doses: Cushingsyndroom-achtige verschijnselen, onderdrukking van de bijnieren, cataract, glaucoom,

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokale infecties van de neusmucosa. Recente neusoperatie of trauma. Overgevoeligheid voor corticosteroïden of benzalkoniumchloride.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen de lengte regelmatig controleren. Wanneer groei wordt geremd behandeling opnieuw overwegen/dosis verlagen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij latente of actieve tuberculeuze infecties (respiratoir), onbehandelde mycotische, bacteriële of systemische virale infecties of bij oculaire herpes simplexinfectie. Bij een potentiële kans op immunosuppressie bestaat een risico bij blootstelling aan infecties zoals waterpokken en mazelen. Indien naast nasaal toegediend mometason ook systemische corticosteroïden worden toegepast, dient dosisverlaging of beëindiging van de orale steroïden geleidelijk en onder strenge controle te geschieden vanwege de kans op bijnierschorsinsufficiëntie. Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kunnen systemische bijwerkingen optreden. Bij onderhoudstherapie dient het neusslijmvlies regelmatig te worden gecontroleerd.  Mometason is niet bestudeerd bij eenzijdige poliepen, poliepen geassocieerd met cystische fibrose of poliepen die de neusholtes volledig verstoppen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Na nasale toediening zouden interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties.

Mometason is substraat voor CYP3A4.

Niet relevant: de concentratie stijgt door krachtige CYP3A4-remmers.

DECONGESTIVA EN ANDERE LOKALE MIDDELEN VOOR NASAAL GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SYMPATHICOMIMETICA

Oxymetazoline

Vicks Sinex, Nasivin
R01AA05

Tramazoline

Bisolnasal
R01AA09

Xylometazoline

Otrivin
R01AA07
SYMPATHICOMIMETICA, COMB.PREPARATEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN
R01AB01
ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN

Azelastine

Allergodil, Carelastin, Pollispray
R01AC03
R01AC01
R01AC02
CORTICOSTEROIDEN
R01AD58
R01AD01
R01AD05
R01AD12
R01AD08
R01AD11
OVERIGE MIDDELEN VOOR NASAAL GEBRUIK
R01AX10

Referenties

 1. Schering Plough BV, SPC Nasonex (RVG 21613) 13-03-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 06 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 16 aug 2018

Wijzigingen

 • 29 oktober 2015 09:24: Aanpassing leeftijdscategorie obv herziene SmPC Nasonex

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering