Azelastine + fluticason

Stofnaam
Azelastine + fluticason
Merknaam
Dymista
ATC code
R01AD58

Azelastine + fluticason


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Allergische rhinitis: 
> 12 jaar: 2 dd 1 verstuiving per neusgat

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per do neusspray: Azelastinehydrochloride 137 µg Fluticasonpropionaat 50 µg

Eigenschappen

Combinatie van een antihistaminicum en een lokaal werkzaam glucocorticoïd. Azelastine is een ftalazinonderivaat, met een sterke H1-antagonistische werking. Het remt de effecten van de mediatoren leukotriënen, histamine, plaatjesactiverende factor (PAF) en serotonine. Werking: binnen 15 minuten, werkingsduur: minimaal 12 uur. Fluticasonpropionaat heeft lokaal een krachtig ontstekingsremmende werking.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Allergische rhinitis
 • Nasaal
  • ≥ 6 jaar
   [1]
   •  2 dd eén verstuiving ( 137 microg azelastinehydrochloride + en 50 microgram fluticasonpropionaat) per neusgat

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Groeiachterstand; psychische en gedragseffecten

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): neusbloeding.

Vaak (1-10%): smaak- en reukstoornis. Hoofdpijn.

Soms (0,1-1%): neusklachten (jeuk, irritatie, prikkend gevoel, droogheid), niezen, hoesten, keelklachten (irritatie, droogheid).

Zelden (0,01-0,1%): droge mond.

Zeer zelden (< 0,01%): neusseptumperforatie, erosie van neusslijmvlies. Glaucoom, cataract. Duizeligheid, slaperigheid. Misselijkheid. Huiduitslag, urticaria, jeuk. Overgevoeligheid, waaronder angio-oedeem, bronchospasmen, anafylaxie. Vermoeidheid, zwakte.

Verder zijn gemeld:  osteoporose bij langdurig gebruik.

Met name bij langdurig gebruik van nasale corticosteroïden in hoge doseringen kunnen systemische bijwerkingen optreden, zoals Cushingsyndroom-achtige verschijnselen, bijniersuppressie, afname botdichtheid, cataract, glaucoom.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij gebruik van hoge doses wordt aanbevolen tijdens perioden van stress of bij electieve ingrepen additionele systemische corticosteroïden te overwegen. Wees voorzichtig bij overschakeling van systemisch naar nasaal gebruik bij een gestoorde bijnierfunctie. Bij langdurig gebruik bij kinderen de groei controleren en bij groeiremming de dosering trachten te verlagen. Wees voorzichtig bij onbehandelde infecties, tuberculose en recent letsel en/of ingrepen van het mond-neusgebied. Wees voorzichtig bij een gestoorde leverfunctie, vanwege de toegenomen kans op systemische bijwerkingen. Bij langdurige behandeling het neusslijmvlies regelmatig controleren. Bij een verandering in het gezichtsvermogen en bij glaucoom of cataract in de anamnese is regelmatige nauwgezette oogcontrole geadviseerd. Azelastine/fluticason bevat benzalkoniumchloride, dit kan irritatie van het neusslijmvlies en bronchospasmen veroorzaken. Vermijd contact met de ogen.

Interacties

Interacties fluticason:

Fluticason wordt gemetaboliseerd door CYP3A4.

Relevant: de plasmaconcentratie stijgt door cobicistat, darunavir, itraconazol, ritonavir, tipranavir en Viekirax® in combinatie met dasabuvir. Bij combinatie met itraconazol of ritonavir is een aanzienlijk verlaagde cortisolconcentratie en het syndroom van Cushing waargenomen.

Niet relevant: claritromycine, ertromycine, ketoconazol en voriconazol kunnen het metabolisme remmen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met fluconazol of posaconazol.

Referenties

 1. Meda Pharma B.V., SmPC Dymista (RVG 114215) 07-02-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 10 april 2018
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10 april 2018

Wijzigingen

 • 05 juli 2018 15:04: Leeftijdsondergrens aangepast obv de leeftijdsondergrens van de afzonderlijke werkzame stoffen
 • 10 april 2018 09:57: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering