Conestat alfa

Stofnaam
Conestat alfa
Merknaam
Ruconest
ATC code
B06AC04
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Acute aanval erfelijk angio-oedeem als gevolg van C1-esteraseremmerdeficiëntie:
> 12 jaar: 50 E/kg enkele dosis. ZN eenmaal herhalen.

Eigenschappen

Recombinante humane complementcomponent-1-esteraseremmer (rhC1INH), analoog van humaan C1INH. Verkregen uit melk van transgene konijnen. C1INH remt verschillende proteasen van het contact- en complementsysteem. Bij HAE-patiënten kan dit systeem ongecontroleerd geactiveerd zijn door een deficiëntie van C1INH, met als gevolg acute aanvallen van angio-oedeem.

Farmacokinetiek

Geen specifieke gegevens bij kinderen (adolescenten) bekend.

Doseringen

Acute aanval erfelijk angio-oedeem agv C1-esteraseremmerdeficientie
 • Intraveneus
  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • 50 E/kg/dosis, éénmalig. Max: 4.200 E/dosis. Bij onvoldoende respons kan de dosis één keer herhaald worden. Maximaal 2 doses binnen 24 uur..

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. 2100 E

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE HEMATOLOGISCHE MIDDELEN

ENZYMEN

Hyaluronidase

Hyason
B06AA03
MIDDELEN BIJ HEREDITAIR ANGIO-OEDEEM

Icatibant

Firazyr
B06AC02

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): misselijkheid.

Soms (0,1-1%): hoofdpijn, (draai-)duizeligheid, hypo-esthesie. (Orale) paresthesie. Keelirritatie. Diarree, onaangenaam gevoel in de buik. Zwelling van/rondom het oor. Urticaria.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • allergie voor konijnen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bevat sporen van konijneneiwit. Voorafgaand aan de behandeling informeren naar eerdere blootstelling aan konijnen en eventuele klachten die wijzen op een konijnenallergie. Tijdens de toedieningsperiode de patiënt zorgvuldig controleren op overgevoeligheidsverschijnselen. Waarschuw de patiënt voor symptomen zoals urticaria, een drukkend gevoel op de borst, piepende ademhaling, hypotensie en anafylaxie.

Kruisovergevoeligheid bij patiënten met koemelkallergie is niet uitgesloten.

Interacties

Niet beoordeeld: combinatie met weefselplasminogeenactivator (tPA) wordt ontraden. Er is echter geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Referenties

 1. Pharming Groep N.V., SmPC Ruconest (EU/1/10/641/001) 18-5-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 27-10-2022
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 27-10-2022

Wijzigingen

 • 05 juli 2016 15:09: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering