Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Feneticilline

Stofnaam
Feneticilline
Merknaam
Broxil
ATC code
J01CE05

Label dosisadvies Kinderformularium

Niet ernstige tot matig ernstige infecties: On-label
Ernstige infecties: On-label
Profylaxe: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Infecties:
0-2 jaar: 187,5 mg/dag in 3 doses
2-10 jaar: 375 mg/dag in 3 doses
>10 jaar: 750 mg/dag in 3 doses
Bij ernstige infecties dosis verdubbelen en max om de 4 uur toedienen.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (als K-zout) 250 mg, 500 mg
Stroop "poeder voor" (als K-zout) 25 mg/ml

Eigenschappen

Bactericide bèta–lactam antibioticum. Remt één of meerdere enzymen (penicillinebindende eiwitten (PBE's)) in de biosynthese van bacterioglycanen wat leidt tot verzwakking van de celwand van de bacterie, vaak gevolgd door cellysis en celdood. Het werkingsspectrum is smal. Doorgaans gevoelig zijn: sommige Staphylococcus spp. (niet bèta–lactamase producerend), Enterococcus spp. en Streptococcus spp. (anders dan S. pneumoniae). Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Enterobacteriaceae, sommige Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Haemophilus spp. en Streptococcus spp. (anders dan S. pneumoniae). Ongevoelig zijn: bèta–lactamase producerende bacteriën.

Kinetische gegevens

Er zijn geen farmacokinetische studies bij kinderen uitgevoerd.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Niet ernstige infecties
 • Oraal
  • 0 jaar tot 2 jaar
   [5]
   • 62,5 mg/dosis, 3 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 2 jaar tot 10 jaar
   [5]
   • 125 mg/dosis, 3 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • ≥ 10 jaar
   [5]
   • 250 mg/dosis, 3 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Indicatie: Matig ernstige infecties
 • Oraal
  • 0 jaar tot 2 jaar
   [5]
   • 125 mg/dosis, 3-6 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 2 jaar tot 10 jaar
   [5]
   • 250 mg/dosis, 3-6 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • ≥ 10 jaar
   [5]
   • 500 mg/dosis, 3-6 dd.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Indicatie: Primaire preventie groep A streptokokken bij patienten met acuut reuma
 • Oraal
  • < 28 kg
   [6]
   • 375 mg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur: 10 dagen
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • ≥ 28 kg
   [6]
   • 750 mg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur: 10 dagen
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Indicatie: Secundaire profylaxe groep A streptokokken bij patienten met acuut reuma
 • Oraal
  • < 28 kg
   [6]
   • 250 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • ≥ 28 kg
   [6]
   • 500 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Indicatie: Profylaxe infectie bij sikkelcelziekte/asplenie
 • Oraal
  • 4 maanden tot 12 maanden
   [4]
   • 15 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 1 jaar tot 5 jaar
   [4]
   • 250 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 5 jaar tot 12 jaar
   [4]
   • Alleen profylaxe bij relevante comorbiditeit of wanneer on-demand antibiotische behandeling niet mogelijk is: 500 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • Alleen profylaxe bij relevante comorbiditeit of wanneer on-demand antibiotische behandeling niet haalbaar is. 500 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Indicatie: Profylaxe Streptococcus viridans infectie bij behandeling van AML met hoge doses cytarabine
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [7]
   • 50 mg/kg/dag in 3 doses , max: 1.500 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    Bij voorkeur 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

PENICILLINES MET BREED SPECTRUM
J01CA04
BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES
J01CE08

Benzylpenicilline

Penicilline G
J01CE01
J01CE02
BETALACTAMASE-RESISTENTE PENICILLINES

Flucloxacilline

Floxapen
J01CF05
COMBINATIEPREPARATEN
J01CR02
J01CR05

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Overgevoeligheidsreacties zoals exantheem, purpura en urticaria. Misselijkheid, braken, diarree, hyperkaliëmie.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer zelden (< 0,01%): ernstige allergische verschijnselen met onder andere benauwdheid, zwelling van mond, keel of strottenhoofd, anafylactische shock. Leukopenie (neutropenie). Verder zijn gemeld: pijnlijke mond of tong, zwarte haartong, misselijkheid, braken, diarree, pseudomembraneuze colitis. Huiduitslag, urticaria, jeuk en roodheid. Hyperkaliëmie

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

De stroop niet gebruiken bij kinderen met fenylketonurie, omdat deze aspartaam bevat. Hoge doses penicilline kunnen afwijkingen geven aan het bloedbeeld.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Er bestaat kruisovergevoeligheid met andere bèta–lactam-antibiotica. Voorzichtig bij een historie van geneesmiddelallergie. In verband met de kans op hyperkaliëmie voorzichtig zijn met het gebruik van hoge doseringen feneticilline bij patiënten met een verminderde nierfunctie of met een hartziekte. Bij zeer hoge doses is er bij een slechte nierfunctie kans op neurotoxiciteit. Bij langdurig gebruik de nierfunctie, leverfunctie en het aantal leukocyten controleren. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen komt voor. Bij ernstige, aanhoudende diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen. Bij homozygote patiënten met fenylketonurie dient (bij gebruik van producten die aspartaam bevatten) de overeenkomende hoeveelheid fenylalanine te worden doorberekend in het voedingsvoorschrift. Hoge doses penicillinen kunnen bij de Benedict-suikerreactie op glucose in de urine fout-positieve reacties veroorzaken.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij kinderen

De suspensie niet gebruiken bij kinderen met fenylketonurie, omdat deze aspartaam bevat en niet bij fructose–intolerantie vanwege de aanwezigheid van sorbitol.

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid voor penicillinen. Kruisovergevoeligheid met cefalosporinen in de anamnese.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. RIVM, Richtlijn Asplenie , www.lci.rivm.nl, 2018
 2. SKION, Werkboek Supportive care. H2, www.skion.nl, December 2017
 3. NVK, Werkboek Kinderreumatologie, 2014
 4. ACE Pharmaceuticals BV, SmPC Broxil (RVG 04959) 18-14-2013, www.cbg-meb.nl
 5. Heijboer H, et al, NVK Tweede herziene leidraad Acute en chronische behandeling van kinderen met sikkelcelziekte., www.nvk.nl, mei 2014, https://www.nvk.nl/Portals/0/richtlijnen/sikkelziekte/leidraad%20sikkelcelziekte%20definitief%20mei%202014.pdf
 6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 21 okt 2014
 7. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 21 okt 2014
 8. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 13 oktober 2016 12:55: De dosering voor profylaxe bij acuut reuma zijn aangepst obv het werkboek kinderreumatologie
 • 01 februari 2016 14:08: Indicatie geharmoniseerd met SmPC
 • 21 december 2015 15:29: Maximale dosering geconformeerd naar SmPC
 • 19 februari 2015 10:48: Het doseeradvies in het Kinderformularium beschreef uitsluitend ernstige infecties (zonder dat dit expliciet benoemd werd). Dit is gecorrigeerd door een ondercheid aan te brengen in niet-ernstige infecties en ernstige infecties

Wijzigingen