Vecuronium

Stofnaam
Vecuronium
Merknaam
ATC code
M03AC03
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Is een middellangwerkend spierrelaxans. Heeft geen vagolytische werking en vrijkomen van histamine is niet waargenomen.
Neuromusculair werkende spierrelaxantia grijpen aan op de motorische eindplaat. Zij veroorzaken een verminderde respons van acetylcholine. Niet-depolariserende stoffen hebben hoge affiniteit voor de receptor, maar veroorzaken geen polarisatie. Er ontstaat direct een verlamming van de spieren. Effect binnen 1-2 minuten. Werkingsduur 20-30 minuten. Kinderen jonger dan 1 jaar zijn gevoeliger voor de neuromusculaire blokkade, de werkingsduur is gewoonlijk verlengd.

Farmacokinetiek bij kinderen

Vd:0,29- 0,43 l/kg (zuigelingen en volwassen) en 0,13-0,32 l/kg (kinderen)
Cl: 2,8-9,0 ml/kg/min (neonaten, zuigelingen, kinderen en volwassenen)

 

Label dosisadvies Kinderformularium

Verslapping van de skeletspieren: on-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Verslapping van spieren tijdens ingrepen
0-5 maanden: initieel testdosis 0,01-0,02 mg/kg, vervolgens aanvullende doses tot 90-95% depressie van spierrespons, max 0,1 mg/kg
≥ 5 maanden: 0,08-0,1 mg/kg voor intubatie en 0,02-0,03 mg/kg voor onderhoudsdoseringen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Niet beschikbaar in Nederland

 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Verslapping van skeletspieren
 • Intraveneus
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken
   [1] [2]
   • Startdosering: Bij intubatie: 0,1 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 0,025 - 0,05 mg/kg/uur, continu infuus.
  • A terme neonaten en zuigelingen 0 maanden tot 5 maanden
   [2]
   • Startdosering: 0,01 - 0,02 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: Geleidellijk aan de startdosering ophogen tot 90 -95% depressie van de spierspasmerespons wordt verkregen:  0,02 - 0,1 mg/kg/dosis, zo nodig aanvullende doseringen obv spierspasmerespons. Max: 0,1 mg/kg/dosis.
  • 5 maanden tot 18 jaar
   [2]
   • Startdosering: Bij intubatie: 0,08 - 0,1 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 0,05 - 0,1 mg/kg/uur, continu infuus.  .
    • Bij kinderen vanaf 5 maanden tot 2 jaar zijn meestal geen hoge intubatiedoses vereist omdat de werking in deze leeftijdsgroep sneller intreedt.
    • Omdat de werkingsduur bij kinderen van 2 jaar tot 11 jaar korter is, zijn onderhoudsdoseringen vaker nodig (korter doseerinterval)
    • ALTERNATIEF: 0.02-0.03 mg/kg/dosis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Verlengd neuromusculair blok, anafylactische reacties, histamineafgifte en histaminoïde reacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid. Er bestaat bovendien kruisovergevoeligheid tussen verschillende perifeer werkende spierrelaxantia.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij aandoeningen van de lever en/of de galwegen en nierinsufficiëntie, verlengde circulatietijd, neuromusculaire aandoeningen, hypothermie, obesitas, brandwonden

Overige aandoeningen die het effect van vecuronium kunnen versterken, zijn:
Hypokaliëmie (bijvoorbeeld na ernstig braken, diarree, behandeling met diuretica),
hypermagnesiëmie, hypocalciëmie (na omvangrijke transfusies), hypoproteïnemie, dehydratie, acidosis, hypercapnie, cachexie.

Op basis van preklinische bevindingen kan vecuronium een afname van de partiële tromboplastinetijd en de protrombinetijd teweegbrengen, net als pancuroniumbromide, d-tubocurarine of andere nietdepolariserende neuromusculair blokkerende stoffen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties perifeer werkende spierrelaxantia algemeen:

Niet-depolariserende stoffen

Niet beoordeeld:

Afname effect: de neuromusculaire blokkade kan worden geantagoneerd door cholinesteraseremmers als neostigmine; een dergelijke werking wordt ook verwacht van centraal werkende cholinesteraseremmers als rivastigmine. De blokkade kan ook worden verminderd door carbamazepine, fenytoïne en calciumzouten (intraveneus).

Toename effect: aminoglycosiden, colistine en polymyxine B hebben zelf een neuromusculair blokkerende werking en kunnen de neuromusculaire blokkade versterken. Ook kunnen inhalatie-anaesthetica (desfluraan en isofluraan het meest), esketamine, kinine, kinidine, chloroquine, corticosteroïden (hoge doseringen), magnesiumzouten (parenteraal) en voorafgaande toediening van suxamethonium de neuromusculaire blokkade versterken.

Als suxamethonium na een niet-depolariserende stof wordt toegediend, kan zowel versterking als verzwakking van de neuromusculaire blokkade optreden.

PERIFEER WERKENDE SPIERRELAXANTIA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

CHOLINEDERIVATEN

Suxamethonium

Curalest
M03AB01
OVERIGE KWATERNAIRE AMMONIUMVERBINDINGEN

Atracurium

Tracrium
M03AC04

Cisatracurium

Nimbex
M03AC11

Mivacurium

Mivacron
M03AC10

Rocuronium

Esmeron
M03AC09
OVERIGE PERIFEER WERKENDE SPIERRELAXANTIA

Botulinetoxine A

Botox, Dysport, Xeomin
M03AX01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., SmPC Vecuronium (RVG 118278) 09-01-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Informatorium Medicamentorum, (Bijwerkingen, Interacties), Geraadpleegd 28 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering