Suxamethonium

Stofnaam
Suxamethonium
Merknaam
Curalest
ATC code
M03AB01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Is een zeer kortwerkend, depolariserend spierrelaxans. Heeft geen vagolytische werking en vrijkomen van histamine is zelden waargenomen.

Suxamethonium bindt zich aan acetylcholinereceptoren op de neuromusculaire eindplaat en activeert deze, waardoor depolarisatie en een korte spiercontractie optreden. De contracties verlopen ongecoördineerd en uiten zich als spiertrekkingen (fasciculaties of 'twitches'). Suxamethonium blijft relatief lang aan de receptor gebonden, zodat geen repolarisatie kan optreden en spierparalyse het gevolg is. Dit fase 1-block kan na herhaalde of langdurige toediening overgaan in een fase 2-block. Dit vertoont kenmerken van een niet-depolariserend block.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Verslapping van skeletspieren
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Bij intubatie: 1 - 2 mg/kg/dosis, éénmalig.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (dichloride als 2-water) 20 mg/ml, 50 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

PERIFEER WERKENDE SPIERRELAXANTIA

OVERIGE KWATERNAIRE AMMONIUMVERBINDINGEN

Atracurium

Tracrium
M03AC04

Cisatracurium

Nimbex
M03AC11

Mivacurium

Mivacron
M03AC10

Pancuronium

Pavulon
M03AC01

Rocuronium

Esmeron
M03AC09
OVERIGE PERIFEER WERKENDE SPIERRELAXANTIA

Botulinetoxine A

Botox, Dysport, Xeomin
M03AX01

Bijwerkingen bij kinderen

Bradycardie.

Bijwerkingen algemeen

Tijdens langdurige depolarisatie verliezen de spiercellen veel kalium, in bepaalde situaties (zie CI.) kan dit levensbedreigend zijn. Een te hoge kaliumconcentratie kan de oorzaak zijn van geleidingsstoornissen in het hart en hartstilstand.

Cardiovasculaire bijwerkingen kunnen optreden door stimulering van muscarinereceptoren (bradycardie) of van sympathische ganglia (hypertensie en tachycardie). Bij kinderen is plotselinge hartstilstand gemeld, voorafgegaan door ernstige bradycardie die snel overgaat in asystole of ventrikelfibrilleren.

Spierzwakte, spierstijfheid en spierpijn kunnen tot enkele dagen na de operatie voorkomen, mogelijk als gevolg van microrupturen van de spiervezels ten gevolge van de fasciculaties.

Verder kunnen optreden speekselvloed, myoglobinurie en stijging van de oogdruk (licht en voorbijgaand).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Verder hyperkaliëmie en familiair voorkomende maligne hyperthermie.

Voorzichtigheid is geboden bij lever- en nierfunctiestoornis en bij openkamerhoekglaucoom in verband met mogelijk verhoging van de oogdruk.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave bijwerkingen. Altijd in combinatie met atropine als premedicatie.

Interacties

Niet relevant: cyclofosfamide kan de werkingsduur verlengen; suxamethonium wordt snel gehydrolyseerd door pseudocholinesterase, de pseudocholinesteraseconcentratie kan dalen door cyclofosfamide.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met irinotecan.
Niet beoordeeld:

Toename effect: de neuromusculaire blokkade kan, in tegenstelling tot bij niet-depolariserende spierrelaxantia, worden verlengd door cholinesteraseremmers, omdat deze de pseudocholinesteraseconcentratie verlagen.

Kinidine en polymyxine B kunnen de neuromusculaire blokkade versterken.

Voorafgaand aan toediening van een niet-depolariserende stof kan suxamethonium de neuromusculaire blokkade versterken. Als suxamethonium na een niet-depolariserende stof wordt toegediend, kan zowel versterking als verzwakking van de neuromusculaire blokkade optreden.

Suxamethonium kan het effect van digoxine versterken.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen,Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 17 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering