Pivmecillinam

Stofnaam
Pivmecillinam
Merknaam
Selexid
ATC code
J01CA08
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Selexid is een oraal actief antibioticum dat de prodrug pivmecillinam bevat. Bij orale toediening wordt pivmecillinam goed opgenomen en daarna in het lichaam gehydrolyseerd tot mecillinam. Mecillinam is een beta-lactam met een nauw werkingsspectrum. Mecillinam is voornamelijk actief tegen gramnegatieve bacteriën en werkt door de biosynthese van de bacteriële celwand te belemmeren.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Niet beschikbaar in Nederland.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Urineweginfectie
 • Oraal
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • 20 - 40 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 1.200 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Frequentie, aard en ernst van bijwerkingen bij kinderen zijn naar verwachting dezelfde als bij volwassenen, gebaseerd op beperkte gegevens.[SmPC]

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): vulvovaginale schimmelinfectie, diarree, misselijkheid

Soms (0,1-1%): trombocytopenie, anafylactische reactie, verminderde carnitine, hoofdpijn, duizeligheid, vertigo, braken, abdominale pijn, dyspepsie, slokdarmzweer, oesofagitis, mondzweer, abnormale hepatische functie,  huiduitslag, urticaria, pruritus, vermoeidheid.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • Alle aandoeningen die resulteren in een verminderde passage via de slokdarm.
 • Genetische metabolische afwijkingen waarvan bekend is dat zij leiden tot ernstige carnitinedeficiëntie, zoals een stoornis van het transport van carnitine, methylmalonacidurie en propionacidemie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Pseudomembraneuze colitis veroorzaakt door Clostridium difficile kan voorkomen. In geval van diarree na gebruik moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van pseudomembraneuze colitis en dienen passende voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

Carnitinedepletie: gebruik van pivmecillinam kan bij langdurig of herhaald gebruik leiden tot carnitinedepletie. Symptomen van carnitinedepletie omvatten spierpijn, vermoeidheid en verwardheid. Gelijktijdige behandeling met geneesmiddelen die pivallinezuur vrijlaten vermijden. 

Niet gebruiken bij porfyrie. 

Interacties Bron: KNMP Kennisbank

Niet beoordeeld

BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

PENICILLINES MET BREED SPECTRUM
J01CA04
BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES
J01CE08

Benzylpenicilline

Penicilline G
J01CE01

Feneticilline

Broxil
J01CE05
J01CE02
BETALACTAMASE-RESISTENTE PENICILLINES

Flucloxacilline

Floxapen
J01CF05
COMBINATIEPREPARATEN
J01CR02
J01CR05

Referenties

 1. Karo Pharma AB, SPC Selexid tabletter (7157, 09-6849). Oppdateringsdato: 05.10.2021., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-07157.pdf
 2. Karo Pharma AB, SmPC Selexid (1-17644), 01/2022

Wijzigingen

 • 14 december 2021 12:57: NIEUW

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering