Acetylcysteine

Stofnaam
Acetylcysteine
Merknaam
Fluimucil, Bisolbruis
ATC code
R05CB01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Hoesten: On-label
Paracetamol intoxicatie: > 20 kg: On-label.
Inhalatie: On-label
Instillatie in blaas: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Inhalatie 100 mg/ml: kinderen 300-600 mg 2-3 dd

Verlagen van viscositeit van bronchus secreet bij aandoeningen van de luchtwegen
2-7 jaar: 2 dd 200 mg
->7jr: 3 dd 200 mg

Injectievloeistof: Paracetamol intoxicatie: vanaf lichaamsgewicht 20 kg: start 150 mg/kg, vervolg 50 mg/kg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Bruistablet 200 mg, 600 mg,
Poeder 200 mg, 600 mg
Granulaat 200 mg
Capsule 200 mg
Tablet 600 mg
Conc. voor infusieopl. 200 mg/ml
Drank "junior" 20 mg/ml
Drank "forte" 40 mg/ml
Vernevelvlst. 100 mg/ml
Zuigtablet 200 mg

Eigenschappen

Acetylcysteïne is een mucolyticum en een precursor van glutathion. Het kan de viscositeit van het bronchiaalslijm verminderen door depolymerisatie, waarbij de in het slijm aanwezige disulfidebruggen tussen de macromoleculen worden geopend. Daarnaast is acetylcysteïne een derivaat van het natuurlijke aminozuur cysteïne, dat in het lichaam als substraat dient voor de synthese van glutathion. Naast het normaliseren van glutathiondepletie kan acetylcysteïne conjugeren met verschillende toxische verbindingen. Toxische paracetamolmetabolieten worden geïnactiveerd door gereduceerd glutathion; bij paracetamoloverdosering ontstaat in de lever een hepatische glutathiondepletie.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Ga snel naar:

Paracetamol intoxicatie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • Startdosering: 150 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 75 mg/kg/dosis elke 4 uur. De onderhoudsdosering dient te worden voortgezet tot de plasmaconcentratiespiegel lager is dan 10 mg/L, maar tenminste 24 uur.
   • Bij voorkeur intraveneuze toediening. Alleen oraal indien intraveneuze toediening niet mogelijk is.

 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [4] [8]
   • Startdosering 150 mg/kg/dosis, éénmalig in 60 minuten.   Onderhoudsdosering: 75 mg/kg/dosis, elke 4 uur. De onderhoudsdosering dient te worden voortgezet tot de plasmaconcentratiespiegel lager is dan 10 mg/L, maar tenminste 24 uur..
Productieve hoest
 • Oraal
  • 2 jaar tot 7 jaar
   [1]
   • 100 - 200 mg/dosis, zo nodig 1-3 x maal daags, max: 400 mg/dag.
  • 7 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 200 mg/dosis, zo nodig 1-3 maal daags, max: 600 mg/dag.
Cystic Fibrosis
 • Inhalatie
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 400 mg/dosis, zo nodig max 4 dd.
   • 400 mg wil zeggen: 4 ml + 4 ml fysiologisch zout vernevelen

Slijmvermindering na operatieve blaasvergroting
 • Intravesicaal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 50 - 100 ml/dosis 3 dd.
   • Ad-hoc receptuur. Oplossing 8% in fysiologisch zout

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

EXPECTORANTIA, EXCL COMB.PREP. MET HOESTPRIKKELDEMP.MIDD.

EXPECTORANTIA
R05CA
MUCOLYTICA

Broomhexine

Bisolvon
R05CB02

Dornase alfa

Pulmozyme
R05CB13
R05CB

Tiopronine

Captimer
R05CB12

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1-1%): Overgevoeligheidsreacties zoals bronchospasmen, dyspneu, jeuk, urticaria, huiduitslag, angio-oedeem en tachycardie. Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, stomatitis. Hoofdpijn, oorsuizen, koorts en verlaagde bloeddruk. Zelden (0,01-0,1%): dyspepsie. Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische/anafylactoïde reacties, bloedingen en ernstige huidreacties zoals het Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse. Verder zijn gemeld: gezichtsoedeem, afname bloedplaatjesaggregatie. Hoge doses kunnen vasodilatatie en blozen veroorzaken.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Als mucolyticum bij kinderen jonger dan 2 jaar. Het gebruik van aspartaambevattende toedieningsvormen bij kinderen met fenylketonurie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Het gebruik van acetylcysteine als mucolyticum wordt niet aangeraden bij kinderen jonger 2 jaar in verband met het optreden van paradoxale reacties ("vol lopen") Mucolytica kunnen de luchtwegen van kinderen onder 2 jaar obstrueren als gevolg van de fysiologische kenmerken van de luchtwegen in deze leeftijdsgroep. Het vermogen om slijm op te hoesten kan beperkt zijn.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Acetylcysteïne kan de zwavelbruggen van de mucopolysacchariden van de maagmucosa verbreken, waardoor de consistentie wordt aangetast. Voorzichtig bij (een anamnese van) ulcus pepticum vanwege mogelijke irritatie van het slijmvlies in het maag-darmkanaal (vooral bij gelijktijdig gebruik van andere maag-darmslijmvlies irriterende middelen), en bij patiënten met astma/COPD vanwege het risico op bronchusspasme. Bij optreden van bronchospasmen de behandeling staken.  Bij veranderingen aan huid en/of slijmvliezen de behandeling staken. Bij overdosering met paracetamol dient, voordat acetylcysteïne wordt toegediend, eerst de maag te worden geledigd. Voor orale behandeling komen coöperatieve patiënten in aanmerking die niet misselijk zijn of braken en bij wie nog geen geactiveerde kool is toegediend. Acetylcysteïne kan rubber en metaal aantasten; aanbevolen wordt bij i.v. toediening gebruik te maken van glazen en/of plastic toedieningssystemen. Bij het openen van de verpakking van de bruistabletten is soms een lichte zwavelgeur waarneembaar (zonder verdere consequenties). Een aantal van de suikervrije producten bevat aspartaam; homozygote patiënten met fenylketonurie dienen in verband met hun voedingsvoorschrift hiermee rekening te houden.

Interacties

Niet beoordeeld: acetylcysteïne mag voorafgaand aan intraveneuze toediening niet worden gemengd met antibiotica (voornamelijk betalactam-antibiotica) in verband met mogelijke inactivering van het antibioticum in vitro.

Acetylcysteïne kan het vasodilatoire effect van nitroglycerine versterken met hypotensie als gevolg

Referenties

 1. Zambon Nederland BV, SmPC Fluimucil (RVG 09988/20870/10903) 10-11-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 26 sept 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 26 sept 2014
 4. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM, NVZA, Monografie Paracetamol, www.toxicologie.org, Versie 4 maart 2013, Geraadpleegd 17/09/13, http://toxicologie.org/monografieen/frametox.asp?ID=34
 5. Bisschops LA, et al, Intentional paracetamol intoxication in children, Ned Tijdschr Geneeskd, 2011, 155, A2132
 6. Mallet P, et al , Respiratory paradoxical adverse drug reactions associated with acetylcysteine and carbocysteine systemic use in paediatric patients: a national survey, PLoS One, 2011, 6(7), e22792
 7. Duijvestijn YC et al, Acetylcysteine and carbocysteine for acute upper and lower respiratory tract infections in paediatric patients without chronic broncho-pulmonary disease, Cochrane Database Syst Rev, 2009 , Jan 21;(1), CD003124
 8. Zambon GmbH, SmPC Fluimucil Antidot 20 % Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (8709.00.00), 03/2017, https://portal.dimdi.de/amispb/doc/2017/06/10/2108709/Oceddaae4f6144588afdc25ccbb42b9b0.pdf

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering