Mannitol inhalatie

Stofnaam
Mannitol inhalatie
Merknaam
Bronchitol
ATC code
R05CB16
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Een hyperosmotisch inhalatiegeneesmiddel. Hoewel het precieze werkingsmechanisme onbekend is, kan geïnhaleerd mannitol de visco-elastische eigenschappen van mucus veranderen, de hydratie van de periciliaire vloeistoflaag verbeteren en bijdragen aan een betere mucusklaring van het vastgehouden secreet door mucociliaire activiteit. Een productieve hoest kan bijdragen aan de sputumklaring. 

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie over farmacokinetische parameters van mannitol bij kinderen.

Label dosisadvies Kinderformularium

Cystic Fibrosis: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inhalatiepoeder in capsule 40 mg (Bronchitol, nog niet in NL beschikbaar)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Cystische Fibrose
 • Inhalatie
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4] [5]
   • Starten met een testdosis van 400 mg verdeeld over 4 giften van respectievelijk 40, 80, 120, en 160 mg. Indien geen bronchiale hyperreactiviteit wordt waargenomen overgaan op onderhoudsdosering: 800 mg/dag in 2 doses.
   • Dien een bronchodilator toe 5-15 minuten voorafgaand aan elke dosis.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Op de dag van de screening: Soms: bronchospasme, onaangenaam gevoel/pijn op de borst, braken (na hoesten), odynofagie, kokhalzen.
Zowel tijdens de behandelfase als op de dag van screening: Vaak: hoesten. Soms: duizeligheid, misselijkheid.
Tijdens de behandelfase: Vaak hoofdpijn, verslechterde toestand, hemoptoë, faryngolaryngeale pijn, bacteriën geïdentificeerd in sputum, onaangenaam gevoel op de borst, ‘wheezing’, astma, productieve hoest, braken (na hoesten). Soms inslaapproblemen, oorpijn, bronchitis, bronchopneumonie, dysfonie, hyperventilatie, verkleurd sputum, keelirritatie, faryngitis, bovensteluchtweginfectie, dyspneu, pruritus, pruritische huiduitslag, musculoskeletale pijn op de borst, urine-incontinentie, koorts.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak: hoofdpijn, Hoesten, hemoptoë,orofaryngeale pijn, piepende ademhaling (wheezing), Braken na hoesten, braken, Aandoeningverergerd, onaangenaam gevoel op de borst.

Soms: Bacteriën geïdentificeerd in sputum, bacteriële ziektedrager, bronchitis, bronchopneumonie, longinfectie, orale candidiasis, faryngitis, stafylokokkeninfectie, infectie van de bovenste luchtwegen, Verminderde eetlust,aan CF gerelateerde diabetes,dehydratie, Inslaapproblemen,morbide gedachten, duizeligheid, oorpijn, Productieve hoest, keelirritatie, astma, bronchospasme, geforceerd expiratoir volume afgenomen, rinorroe, dyspnoe,dysfonie, hyperventilatie, obstructieve luchtwegaandoening, verstopping van de luchtwegen, verkleurd sputum, hypoxie, Misselijkheid, diarree, ructus,flatulentie, gastro-oesofageale refluxziekte, glossodynie, kokhalzen, stomatitis, pijn in de bovenbuik, afteuze stomatitis, odynofagie, Acne, koud zweet, pruritus, huiduitslag, pruritische huiduitslag, Musculoskeletale pijn op de borst, artralgie, rugpijn, gewrichtsstijfheid, musculoskeletale pijn, urine-incontinentie, Pyrexie, vermoeidheid, griepachtige ziekte, herniapijn, malaise, pijn op de borst, Alkalische fosfatase in bloed verhoogd, bacteriën of positieve sputumtest op schimmels.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • Overgevoeligheid
 • Bronchiale hyperreactiviteit op geïnhaleerd mannitol

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Monitor voor bronchiale hypereactiviteit tijdens beoordeling van een testdosis alvorens te starten met de therapie.

Beoordeel alle patiënten na ongeveer 6 weken op klachten en verschijnselen die duiden op bronchospasme.

Monitor astmapatiënten op verergering van klachten en verschijnselen.

Patiënten met een voorgeschiedenis van significante episoden van hemoptoë in de voorgaande drie maanden moeten zorgvuldig worden gemonitord. Gebruik dient in geval van ernstige hemoptoë te worden stopgezet.

Veiligheid en werkzaamheid bij patiënten met een FEV1 <30% van de voorspelde waarde en bij patiënten met niet aan CF gerelateerde bronchiëctasie is niet vastgesteld. Gebruik wordt niet aanbevolen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

EXPECTORANTIA, EXCL COMB.PREP. MET HOESTPRIKKELDEMP.MIDD.

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

MUCOLYTICA

Acetylcysteine

Fluimucil, Bisolbruis
R05CB01

Broomhexine

Bisolvon
R05CB02

Dornase alfa

Pulmozyme
R05CB13
R05CB

Referenties

 1. Pharmaxis Pharmaceuticals Limited, SmPC Bronchitol (EU/1/12/760/001-002) 25-09-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Teper A, et al, Inhaled mannitol in patients with cystic fibrosis: A randomised open-label dose response trial, J Cyst Fibros, 2011, Jan, 10(1), 1-8
 3. Bilton D, et al, Pooled analysis of two large randomised phase III inhaled mannitol studies in cystic fibrosis, J Cyst Fibros, 2013, Jul, 12(4), 367-76
 4. Minasian C, et al, Comparison of inhaled mannitol, daily rhDNase and a combination of both in children with cystic fibrosis: a randomised trial, Thorax, 2010, Jan, 65(1), 51-6
 5. Nevitt SJ. et al, Inhaled mannitol for cystic fibrosis., Cochrane Database Syst Rev, 2020 , May 1, 5(5), CD008649

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering