Broomhexine

Stofnaam
Broomhexine
Merknaam
Bisolvon
ATC code
R05CB02

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

> 2 jaar: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Vastzittende hoest:
2-5 jaar: 3 dd 2-4 mg
5-10 jaar: 3 dd 4-8 mg
>10 jaar: 4-16 mg 3 dd

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (hydrochloride) 0.8 mg/ml
Drank (hydrochloride) 1.6 mg/ml
Tablet (hydrochloride) 8 mg
Druppels (hydrochloride) 2 mg/ml

Eigenschappen

Mucolyticum. Het kan de viscositeit van het bronchiaalslijm verminderen door depolymerisatie van de in het slijm aanwezige mucopolysaccharidevezels. Ambroxol is een farmacologisch actieve metaboliet van broomhexine.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Productieve hoest
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 0,6 - 1,2 mg/kg/dag in 3 doses, max: 48 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

EXPECTORANTIA, EXCL COMB.PREP. MET HOESTPRIKKELDEMP.MIDD.

EXPECTORANTIA
R05CA
MUCOLYTICA

Acetylcysteine

Fluimucil, Bisolbruis
R05CB01

Dornase alfa

Pulmozyme
R05CB13
R05CB

Tiopronine

Captimer
R05CB12

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1–10%): milde maag-darmklachten. Soms (0,1-1%): transpireren, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree, pijn in de bovenbuik en voorbijgaande stijging van de serumtransaminasen. Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties, huiduitslag, bronchospasmen, . Zeer zelden (< 0,01%): ernstige huidlaesies zoals Stevens-Johnsonsyndroom en Lyell-syndroom. Verder kunnen optreden: anafylactische reacties, anafylactische shock, urticaria, jeuk en angio-oedeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Kinderen jonger dan 2 jaar.

Contra-indicatie algemeen

Terughoudendheid met de orale toediening is geboden bij een actief ulcus pepticum of ulcus pepticum in de anamnese.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

De dranken kunnen alcohol bevatten; voorzichtigheid is geboden bij toepassing hiervan bij kleine kinderen in verband met de mogelijkheid van alcoholintoxicatie. Met het optreden van duizeligheid moet in het dagelijks verkeer rekening worden gehouden.
Het gebruik van broomhexine als mucolyticum wordt niet aangeraden bij kinderen jonger 2 jaar in verband met het optreden van paradoxale reacties ("vol lopen"). Mucolytica kunnen de luchtwegen van kinderen onder 2 jaar obstrueren als gevolg van de fysiologische kenmerken van de luchtwegen in deze leeftijdsgroep. Het vermogen om
slijm op te hoesten kan beperkt zijn.

Interacties

Niet beoordeeld:
gelijktijdig gebruik van broomhexine-oplossing en amoxicilline, cefuroxim, doxycycline of erytromycine leidt tot hogere antibioticumconcentraties in het longweefsel.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10 okt 2014
 4. Boehringer Ingelheim BV, SPC Bisolvon (RVG 20431, 06053), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 14 november 2012, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h06053.pdf

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering