Broomhexine

Stofnaam
Broomhexine
Merknaam
Bisolvon
ATC code
R05CB02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Mucolyticum. Het kan de viscositeit van het bronchiaalslijm verminderen door depolymerisatie van de in het slijm aanwezige mucopolysaccharidevezels. Werking treedt in na 5 uur.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

> 2 jaar: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Vastzittende hoest:
2-5 jaar: 3 dd 2-4 mg
5-10 jaar: 3 dd 4-8 mg
>10 jaar: 4-16 mg 3 dd

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (hydrochloride) 0.8 mg/ml
Drank (hydrochloride) 1.6 mg/ml
Tablet (hydrochloride) 8 mg
Druppels (hydrochloride) 2 mg/ml

Let op: sommige dranken bevatten alcohol 1,58 mg/ml 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Productieve hoest
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 0,6 - 1,2 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 48 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): milde maag-darmklachten.

Soms (0,1-1%): transpireren, duizeligheid. Misselijkheid, braken, pijn in de bovenbuik, diarree en voorbijgaande stijging van serumtransaminasen.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties, huiduitslag, urticaria. Bronchospasmen.

Verder zijn gemeld: anafylactische reacties (incl. anafylactische shock), angio-oedeem, ernstige huidlaesies zoals Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse (Lyell-syndroom) en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose, jeuk, hoofdpijn.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Kinderen jonger dan 2 jaar.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Terughoudendheid met de orale toediening is geboden bij een actief ulcus pepticum of ulcus pepticum in de anamnese.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

De dranken kunnen alcohol bevatten; voorzichtigheid is geboden bij toepassing hiervan bij kleine kinderen in verband met de mogelijkheid van alcoholintoxicatie. Met het optreden van duizeligheid moet in het dagelijks verkeer rekening worden gehouden.
Het gebruik van broomhexine als mucolyticum wordt niet aangeraden bij kinderen jonger 2 jaar in verband met het optreden van paradoxale reacties ("vol lopen"). Mucolytica kunnen de luchtwegen van kinderen onder 2 jaar obstrueren als gevolg van de fysiologische kenmerken van de luchtwegen in deze leeftijdsgroep. Het vermogen om slijm op te hoesten kan beperkt zijn.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ulcus pepticum: Wees voorzichtig bij (een voorgeschiedenis van) ulcus pepticum vanwege mogelijke irritatie van het slijmvlies in het maag-darmkanaal.

Laesies: Bij het optreden van nieuwe huid- of slijmvlieslaesies de behandeling onmiddellijk staken.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: gelijktijdig gebruik van broomhexine-oplossing en amoxicilline, cefuroxim, doxycycline of erytromycine leidt tot hogere antibioticumconcentraties in het longweefsel.

EXPECTORANTIA, EXCL COMB.PREP. MET HOESTPRIKKELDEMP.MIDD.

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

MUCOLYTICA

Acetylcysteine

Fluimucil, Bisolbruis
R05CB01

Dornase alfa

Pulmozyme
R05CB13

Mannitol inhalatie

Bronchitol
R05CB16
R05CB

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Boehringer Ingelheim BV, SPC Bisolvon (RVG 20431, 06053), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 14 november 2012, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h06053.pdf
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11-11-2021
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 11-11-2021

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering