Fluticason inhalatie

Stofnaam
Fluticason inhalatie
Merknaam
Flixotide
ATC code
R03BA05

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Astma bronchiale:
Dosisaerosol:
1-4 jaar: 100 mcg 2 dd
4-16 jaar: 50-200 mcg 2 dd
> 16 jaar: 100-500 mcg 2 dd
Poederinhalator:
4-16 jaar: 50-200 mcg 2 dd
> 16 jaar: 100-500 mcg 2 dd

Acute exacerbatie asthma
Nebules:
4-16 jaar: 500-1000 mcg 2 dd
> 16 jaar: 500-2000 mcg 2 dd

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Aerosol (propionaat) 50 microg/do; 125 microg/do; 250 microg/do; 250 microg/do
Inhalatiepoeder "diskus" (propionaat) 100 microg/do; 100 microg/do; 250 microg/do; 500 microg/do;
Vernevelvlst. "nebule" (propionaat) 0.25 mg/ml; 1 mg/ml

Eigenschappen

Lokaal ontstekingsremmend glucocorticoïd. De dosisaerosol kan worden voorzien van een Volumatic (inhalatiekamer). Werking: bij astma verbetering longfunctie na 4–7 dagen (bij niet eerder behandeling met inhalatiecorticosteroïden mogelijk al binnen 24 uur), maximaal na enige weken; bij COPD binnen 6 maanden effect op longfunctie en exacerbaties.

Kinetische gegevens

Na absorptie worden inhalatiecorticosteroiden snel geinactiveerd. Bij lagere doses zijn systemische effecten gering tot afwezig..

Doseringen

Astma bronchiale
 • Inhalatie
  • 1 jaar tot 4 jaar
   [6]
   • 50 - 250 microg./dag in 2 doses.
   • Startdosering200-250 mcg/dag in 2 doses

    Verhoog (verdubbel) de dosering bij onvoldoende astmacontrole. Verlaag de dosering tot de laagst effectieve dosis wanneer dat mogelijk is (zie waarschuwing en voorzorgen voor stappenplan astmacontrole)

    Geschikte toedieningsvorm
    Dosisaerosol + voorzetkamer met masker.


     

    ...lees verder
  • 4 jaar tot 16 jaar
   [6]
   • 50 - 500 microg./dag in 2 doses.
   • Startdosering: 200-250 mcg/dag in 2 doses

    Verhoog (verdubbel) de dosering bij onvoldoende astmacontrole. Verlaag de dosering tot de laagst effectieve dosis wanneer dat mogelijk is (zie waarschuwing en voorzorgen voor stappenplan astmacontrole)


    Geschikte toedieningsvormen
    4 jr-6 jr: dosisaerosol + voorzetkamer met mondstuk.
    > 6 jaar: dosisaerosol met voorzetkamer plus mondstuk, ademgestuurde dosisaerosol of poederinhalator

     

    ...lees verder
  • ≥ 16 jaar
   [6]
   • 100 - 1.000 microg./dag in 2 doses, max: 2.000 microg./dag.
   • Startdosering: 200-250 mcg/dag in 2 doses

    Verhoog (verdubbel) de dosering bij onvoldoende astmacontrole. Verlaag de dosering tot de laagst effectieve dosis wanneer dat mogelijk is (zie waarschuwing en voorzorgen voor stappenplan astmacontrole)

    Geschikte toedieningsvorm
    Dosisaerosol (al dan niet met voorzetkamer met mondstuk) of droogpoederinhalator.

     

    ...lees verder
Acute astma aanval
 • Inhalatie
  • Vernevelsuspensie
   • 4 jaar tot 16 jaar
    [5]
    • 1.000 - 2.000 microg./dag in 2 doses.
    • Behandelduur: Tot maximaal 7 dagen na de exacerbatie
   • ≥ 16 jaar
    [5]
    • 1.000 - 4.000 microg./dag in 2 doses.
    • Behandelduur: Tot maximaal 7 dagen na de exacerbatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE MIDDELEN BIJ ASTMA/COPD VOOR INHALATIE

GLUCOCORTICOIDEN

Beclometason dosisaerosol

Qvar aerosol autohaler; Qvar aerosol inhalator.
R03BA01

Budesonide inhalatie

Pulmicort, Novolizer, Easyhaler, Cyclocaps
R03BA02

Ciclesonide

Alvesco
R03BA08
PARASYMPATHICOLYTICA

Ipratropiumbromide

Atrovent, Ipraxa
R03BB01

Tiotropium

Spiriva Respimat
R03BB04
ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN
R03BC01

Bijwerkingen bij kinderen

Bij doseringen >500 mcg (dosiaerosol) en >1000 mcg (droogpoederinhalator) treden er meer systemische bijwerkingen op. Angst, slaapstoornissen en gedragsveranderingen (zoals hyperactiviteit en prikkelbaarheid) bij kinderen. Verder zijn gemeld: depressie en agressie, vooral bij kinderen

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): orofaryngeale candidiasis, heesheid. Vaak (1-10%): pneumonie en bronchitis (bij COPD-patiënten), kneuzingen. Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties van de huid. Zeer zelden (< 0,01%): dyspepsie, angio-oedeem en anafylactische reacties. Gewrichtspijn, systemische effecten als remming bijnierschorsfunctie, Cushingsyndroom, Cushingsyndroomachtige verschijnselen, vermindering van de botdichtheid, cataract en glaucoom (met name bij langdurig gebruik van hoge doses). Hyperglykemie. Dyspneu en paradoxale bronchospasmen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor corticosteroïden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Stappenplan astma controle:
Start behandeling in de stap die het meest past bij de klinische inschatting van de ernst
Stap 1 : Zonodig SABA
Stap 2: Start ICS
Stap 3: Verdubbel startdosering ICS; vervolgens LABA toevoegen en ICS verlagen tot laagst effectieve dosis, in elk geval tot startdosering
• LTRA als alternatief voor LABA bij bijwerkingen of bij kinderen < 4-6 jaar
Stap 4:
Effect LABA , maar onvoldoende voor controle astma: continueren LABA en verdubbelen dosering ICS of toevoegen LTRA
Geen effect LABA: Staken LABA en verdubbelen dosering ICS of toevoegen LTRA
Stap 5: Verdubbel dosering ICS (= 4 x startdosis), continueer LABA en LTRA

SABA=Short acting Beta agonist; LABA = Long acting Beta agonist; ICS= Inhalatiecorticosteroiden; LTRA: Leukotriene receptor Antagonist

 

Bij langdurig gebruik bij kinderen de groei controleren en bij groeiremming trachten de dosering inhalatiecorticosteroïd te verminderen. Kinderen zijn gevoeliger voor de systemische effecten dan volwassenen, met name voor de psychologische en gedragseffecten als ook voor de bijnierschorssuppressie. Bij kinderen en adolescenten < 16 jaar, die een hoge dosering fluticasonpropionaat gebruiken (≥ 1.000 microgram/dag), kan het optreden van de onderdrukking van de bijnierfunctie en acute bijnieraanval in het bijzonder risicovol zijn.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Uiterste voorzichtigheid is geboden bij tuberculose. De behandeling niet abrupt staken. Toenemend gebruik van kortwerkende bronchusverwijdende middelen duidt op een achteruitgang; het behandelschema dient dan te worden aangepast. In levensbedreigende situaties kan verneveling van de inhalatievloeistof niet de toediening van orale of parenterale toediening van corticosteroïden vervangen. Langdurig gebruik van hoge doseringen inhalatiecorticosteroïden kan leiden tot systemische effecten als remming bijnierschorsfunctie, vermindering botdichtheid, cataract en glaucoom. Bij kinderen jonger dan 16 jaar die hoge doses (≥ 1000 microg/dag) kan dit bijzonder risicovol zijn. Bij nog niet met corticosteroïden behandelde patiënten treedt als regel binnen 7 dagen een therapeutisch effect op, bij gebruik van de inhalatievloeistof binnen 24 uur. Na langdurige behandeling met orale corticosteroïden dient bij overschakeling op een inhalatiepreparaat rekening te worden gehouden met langzaam herstel van de verstoorde bijnierschorsfunctie. Bij overschakeling dient de patiënt over een redelijk stabiele conditie te beschikken. Een aantal patiënten kan zich onwel voelen na staken van de orale therapie. Gedurende de eerste maanden na overschakeling is bij fysiek belastende situaties zoals ernstige infecties, traumata en operatieve ingrepen een extra dosis orale corticosteroïden noodzakelijk. Tijdens de overschakeling kunnen symptomen optreden die voorheen werden onderdrukt, zoals allergische rinitis en eczeem. Bij patiënten met COPD kan pneumonie en bronchitis optreden, vooral bij oudere patiënten met een BMI lager dan 25 kg/m² en bij zeer ernstig COPD. Verhoging van de bloedglucoseconcentratie is gemeld. Door na inhalatie de mond goed met water te spoelen (niet doorslikken), neemt de kans op orofaryngeale candidiasis of heesheid af.

Interacties

Fluticason wordt gemetaboliseerd door CYP3A4.

Relevant: de plasmaconcentratie stijgt door boceprevir, cobicistat, darunavir, itraconazol, ritonavir, tipranavir en Viekirax® in combinatie met dasabuvir. Bij combinatie met itraconazol of ritonavir is een aanzienlijk verlaagde cortisolconcentratie en het syndroom van Cushing waargenomen.

Niet relevant: claritromycine, ertromycine, ketoconazol en voriconazol kunnen het metabolisme remmen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met fluconazol of posaconazol.Referenties

 1. NVK , Richtlijn Astma bij kinderen, www.nvk.nl, okt 2013
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 23 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 03 nov 2015
 4. Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Fluticasone inhalation and behavioual changes in children, www.lareb.nl, 2007, http://www.lareb.nl/documents/kwb_2006_2_fluti.pdf (geraadpleegd 13 nov 2009)
 5. GlaxoSmithKline BV, SmPC Flixotide Nebules (RVG 21835) 24-08-2013, www.geneesmiddelinformatiebank.nl
 6. GlaxoSmithKline BV, Flixotide Inhalator CFK-vrij (RVG 16212) 16-04-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 17 december 2020 09:32: Doseerrange uitgebreid op basis van NVK richtlijn om dubbele dosering met beschikbare aerosol inhalatoren (50 mcg en 125 mcg) te faciliteren.
 • 09 november 2020 12:15: De dosering bij asthma bronchiale is aangepast op basis van de SmPC (fluticason inhalatie is geregistreerd voor kinderen).
 • 22 november 2016 16:01: De indicatie acute exacerbatie astma is toegevoegd op basis van de SmPC Flixotide Nebules.
 • 19 april 2016 13:58: registratiedosering aangepast obv SmPC
 • 10 maart 2015 10:32: Op basis van herziening van de SmPC is een waarschuwing toegevoegd tav de systemische effecten van fluticason.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering