Ciclesonide

Stofnaam
Ciclesonide
Merknaam
Alvesco
ATC code
R03BA08

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Geregistreerd voor de behandeling om persisterend astma bij volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder) te controleren, dosis 160 mcg 1 dd. Indien mogelijk verlagen naar 1 dd 80 mcg.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Aerosol 80 µg/do, 160 µg/do

Eigenschappen

Lokaal ontstekingsremmend glucocorticoïd met geringe bindingsaffiniteit voor de glucocorticoïdreceptor. Na inhalatie wordt ciclesonide in de longen omgezet in een actieve metaboliet met krachtige anti-inflammatoire werking. In de dosisaerosol is ciclesonide opgelost in ethanol (co-solvent) en norfluraan (drijfgas HFA-134a). Longdepositie bij gezonde vrijwilligers was 52%. De werking begint binnen 24 uur.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Astma bronchiale
 • Inhalatie
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1] [4]
   • 160 microg./dag in 1 dosis
   • Bij onvoldoende astma controle :
    (Stap 1 : Zonodig SABA)
    Stap 2: Start ICS
    Stap 3: Verdubbel startdosering ICS; vervolgens LABA toevoegen en ICS verlagen tot laagst effectieve dosis, in elk geval tot startdosering
    • LTRA als alternatief voor LABA bij bijwerkingen of bij kinderen < 4-6 jaar
    Stap 4: effect LABA , maar onvoldoende voor controle astma: continueren LABA en verdubbelen dosering ICS of toevoegen LTRA
    Geen effect LABA: Staken LABA en verdubbelen dosering ICS of toevoegen LTRA
    Stap 5: Verdubbel dosering ICS (= 4 x startdosis), continueer LABA en LTRA

    NB: Start behandeling in de stap die het meest past bij de klinische inschatting van de ernst

    SABA=Short Acting Beta Agonist; LABA = Long Acting Beta Agonist; ICS= Inhalatiecorticosteroiden; LTRA: Leukotriene Receptor Antagonist

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE MIDDELEN BIJ ASTMA/COPD VOOR INHALATIE

GLUCOCORTICOIDEN

Beclometason dosisaerosol

Qvar aerosol autohaler; Qvar aerosol inhalator.
R03BA01

Budesonide inhalatie

Pulmicort, Novolizer, Easyhaler, Cyclocaps
R03BA02
R03BA05
PARASYMPATHICOLYTICA

Ipratropiumbromide

Atrovent, Ipraxa
R03BB01

Tiotropium

Spiriva Respimat
R03BB04
ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN
R03BC01

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1-1%): paradoxale bronchospasmen, heesheid, hoest, geïrriteerde keel, onaangename smaak, droge mond, orofaryngeale schimmelinfecties, misselijkheid, braken, hoofdpijn, huiduitslag, eczeem. Zelden ( 0,01-0,1%): buikpijn, dyspepsie, overgevoeligheidsreacties (onmiddellijk of vertraagd) zoals gezichts- en orofaryngeaal oedeem, hartkloppingen, hypertensie. Systemische effecten als remming bijnierschorsfunctie, vermindering botdichtheid, cataract en glaucoom kunnen optreden, met name bij langdurig gebruik van hoge doses.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor corticosteroïden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij langdurig gebruik bij kinderen de groei controleren en bij groeiremming trachten de dosering inhalatiecorticosteroïd te verminderen.

Bij onvoldoende astma controle :
(Stap 1 : Zonodig SABA)
Stap 2: Start ICS
Stap 3: Verdubbel startdosering ICS; vervolgens LABA toevoegen en ICS verlagen tot laagst effectieve dosis, in elk geval tot startdosering
• LTRA als alternatief voor LABA bij bijwerkingen of bij kinderen < 4-6 jaar
Stap 4: effect LABA , maar onvoldoende voor controle astma: continueren LABA en verdubbelen dosering ICS of toevoegen LTRA
Geen effect LABA: Staken LABA en verdubbelen dosering ICS of toevoegen LTRA
Stap 5: Verdubbel dosering ICS (= 4 x startdosis), continueer LABA en LTRA

NB: Start behandeling in de stap die het meest past bij de klinische inschatting van de ernst

SABA=Short Acting Beta Agonist; LABA = Long Acting Beta Agonist; ICS= Inhalatiecorticosteroiden; LTRA: Leukotriene Receptor Antagonist

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Ciclesonide is niet geschikt voor verlichting van de symptomen van acute astma. Voorzichtigheid is geboden bij actieve of latente longtuberculose, aangezien deze kan worden geactiveerd door behandeling met inhalatiecorticosteroïden. Ook kunnen inhalatiecorticosteroïden bepaalde symptomen van longtuberculose en van bacteriële, virale of door schimmels veroorzaakte luchtweginfecties maskeren. Behandeling uitsluitend instellen indien deze patiënten adequaat worden behandeld Bij patiënten met longafwijkingen zoals bronchiëctasieën en pneumoconiose is, in verband met mogelijke schimmelinfecties, terughoudendheid geboden. Door na inhalatie de mond- en keelholte goed met water te spoelen en daarna dit uit te spugen neemt de kans op orofaryngeale candidiasis af. Heesheid wordt meestal minder na verlagen van de dosering en/of rust van de stem. Langdurig gebruik van hoge doses inhalatiecorticosteroïden kan leiden tot systemische effecten als remming van de bijnierschorsfunctie, vermindering van de botdichtheid, cataract en glaucoom.  Na langdurige behandeling met orale corticosteroïden dient na overschakeling op een dosisaerosol rekening te worden gehouden met langzaam herstel van de verstoorde bijnierschorsfunctie. Bij overschakeling dient de patiënt in een betrekkelijk stabiele fase te verkeren. Bij sommige patiënten kunnen dan vroegere symptomen zoals rinitis en eczeem terugkeren en ook kan pijn in spieren en gewrichten optreden. Tijdelijke verhoging van de dosering van de orale steroïden kan dan noodzakelijk zijn. Een aantal patiënten zal tijdens de overschakeling een verminderd algeheel steroïd-effect ervaren, met symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken. Tijdens fysiek belastende situaties zoals ernstige infecties, traumata en chirurgische ingrepen is een extra dosis orale steroïden noodzakelijk. Bij acute ernstige exacerbaties kan de dosering van ciclesonide worden verhoogd of een aanvullende korte behandeling met een oraal steroïd worden gegeven.

Interacties

Na inhalatie toediening zouden bovenstaande interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties.

Ciclesonide wordt gehydrolyseerd tot een actieve metaboliet, deze is substraat voor CYP3A4.

 

Referenties

 1. NVK, Astma bij Kinderen, www.nvk.nl, Okt 2013
 2. College voor zorgverzekeringen (CVZ)., Farmacotherapeutisch Kompas 2009 Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen).
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2015
 4. SPC Alvesco (Nycomed) 06/11/2007, RVG 31631/31632/31633/32948

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering