Ipratropiumbromide

Stofnaam
Ipratropiumbromide
Merknaam
Atrovent, Ipraxa
ATC code
R03BB01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Parasympathicolyticum, dat bij inhalatie bronchospasmolytisch werkt.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Ipratropium is geschikt voor langdurig gebruik. Anticholinergica en kortwerkende beta-2 sympathicomimetica werken synergetisch bij acute bronchospasmen.

De inhalatievloeistof in unit-dose is vrij van conservans.

Label dosisadvies Kinderformularium

Bronchusverwijding:
Aerosol:

< 6 jr: Off-label
> 6 jr: On-label
Inhalatiepoeder: On-label

Acute astma aanval:
Vernevelvloeistof:

< 12 jaar: Off-label
> 12 jaar: On-label
Aerosol: Off-label


 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Bronchusverwijding:
Verneveloplossing:

<6 jaar: 250 microg/dosis, ZN herhalen tot patient stabiel is, onder medisch toezicht.
6-12 jaar: 250 microg/dosis ZN herhalen tot patient stabiel is.
> 12 jaar: 500 microg/dosis 3-4 dd
Aerosol/inhalatiepoeder:
> 6 jaar:
3-4 dd 40 microg/dosis, max 240 microg/dag

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Aerosol (bromide als 1-water) 20 microg/do
Inhalatiepoeder (bromide als 1-water) 40 microg
Vernevelvlst. "unit dose" (bromide als 1-water) 125 microg/ml; 250 microg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Bronchusverwijding (kortwerkend)
 • Inhalatie
  • Aerosol
   • 1 maand tot 18 jaar
    [1] [2]
    • 20 - 40 microg./dosis, zo nodig max 8 dd.
    • TOEDIENINGSVORMEN
     0jr-3jr: dosisaerosol + voorzetkamer met masker.
     4 jr-6jr: dosisaerosol + voorzetkamer met mondstuk.

  • Inhalatiepoeder
   • 7 jaar tot 18 jaar
    [2]
    • 40 - 80 microg./dosis, zo nodig max 8 dd.
Acute astma aanval
 • Inhalatie
  • Verneveloplossing
   • 1 maand tot 5 jaar
    [1] [2]
    • (bij SpO2 ≤ 94%) 0,25 mg/dosis minimaal 2 x. in combinatie met salbutamol 2,5 mg/dosis.
    • Behandelduur:

      

      

    • Bij (ernstig) benauwd kind dient zo frequent als nodig tot continu verneveld te worden met salbutamol en (minimaal) tweemaal ipratropiumbromide bij de eerste inhalaties.

     Na 1 à 2 maal inhaleren en onvoldoende effect: start laagdrempelig prednison

   • 5 jaar tot 18 jaar
    [1] [2]
    • (bij SpO2 ≤ 94%):  0,5 mg/dosis minimaal 2 x. in combinatie met salbutamol 5,0 mg/dosis.
    • Bij (ernstig) benauwd kind dient zo frequent als nodig tot continu verneveld te worden met salbutamol en (minimaal) tweemaal ipratropiumbromide bij de eerste inhalaties.

     Na 1 à 2 maal inhaleren en onvoldoende effect: start laagdrempelig prednison

      

  • Aerosol
   • 1 maand tot 18 jaar
    [2]
    • met voorzetkamer (bij SpO2 > 94%) 80 microg./dosis minimaal 2 x. in combinatie met salbutamol 400-800 microg./dosis.
    • Bij (ernstig) benauwd kind dient zo frequent als nodig tot continu verneveld te worden met salbutamol en (minimaal) tweemaal ipratropiumbromide bij de eerste inhalaties.

     Na 1 à 2 maal inhaleren en onvoldoende effect: start laagdrempelig prednison


     TOEDIENINGSVORMEN
     0jr-3jr: dosisaerosol + voorzetkamer met masker.
     4 jr-6 jr: dosisaerosol + voorzetkamer met mondstuk.
     ≥ 7 jr: optie: Droogpoederinhalator (Diskus).

      

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Toediening per inhalatie geeft geen systemische bijwerkingen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, hoest, keelirritatie, misselijkheid, ontregeling gastro-intestinale motiliteit. Soms (0,1-1%): obstipatie, diarree, braken, stomatitis, mond oedeem, smaakveranderingen, urineretentie, mydriasis, wazig zien, glaucoom, oogpijn, verhoogde oogboldruk, visuele halo's, conjunctivale hyperemie, cornea oedeem, (supraventriculaire) tachycardie, hartkloppingen, paradoxale bronchoconstrictie, laryngospasmen, faryngeaal oedeem, droge keel, acute overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, huiduitslag, angio-oedeem van tong, lippen en gezicht en anafylaxie. Zelden (0,01-0,1%): accommodatiestoornis, urticaria, atriumfibrilleren (m.n. bij hiervoor gevoelige patiënten).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor atropine of atropinederivaten

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Toediening: de inhalatievloeistof toedienen dmv van een jetverstuiver of een ultrasone verstuiver, optimale flowrate 6-8 l/min. De dosisaerosol kan gebruik worden in combinatie met de Aerochamber voorzetkamer.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtig bij hartaandoeningen en bij een predispositie voor prostaathypertrofie, urineretentie en darmafsluiting. Parasympathicolytica kunnen door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Contact met de ogen vermijden; pijn of onaangenaam gevoel in de ogen, wazig zien, visuele halo's gecombineerd met rode ogen en cornea-oedeem kunnen tekenen zijn van een acute nauwe-kamerhoekglaucoom, dat acuut medische interventie behoeft. Mogelijk zijn patiënten met cystische fibrose gevoeliger voor het effect van ipratropium op de gastro-intestinale motiliteit.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

OVERIGE MIDDELEN BIJ ASTMA/COPD VOOR INHALATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

GLUCOCORTICOIDEN

Beclometason dosisaerosol

Qvar aerosol autohaler; Qvar aerosol inhalator.
R03BA01

Budesonide inhalatie

Pulmicort, Novolizer, Easyhaler, Cyclocaps
R03BA02

Ciclesonide

Alvesco
R03BA08
R03BA05
PARASYMPATHICOLYTICA

Tiotropium

Spiriva Respimat
R03BB04

Referenties

 1. Brand PLP et al, Werkboek Kinderlongziekten, VU Uitgeverij, 2001
 2. NVK, Richtlijn Astma bij Kinderen, 2013
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 27 okt 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 27 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering