Tiotropium

Stofnaam
Tiotropium
Merknaam
Spiriva Respimat
ATC code
R03BB04
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Langwerkend parasympathicolyticum, specifiek werkzaam op de muscarine(M-)receptoren (met name op de M3-receptoren). De bronchodilatatie na inhalatie is hoofdzakelijk het gevolg van een lokaal effect op de bronchiale gladde musculatuur. De werking treedt binnen 30 min in en houdt langer dan 24 uur aan; maximale bronchodilatatie wordt op de derde dag bereikt.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ernstig astma:
> 6 jaar: 5 microg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Vernevelvlst. "respimat" (als bromide-1-water) 2.5 µg/do


Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Astma
 • Inhalatie
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 5 microg./dag in 1 dosis ; 1 dosis = 2 inhalaties.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

De fabrikant adviseert bij volwassenen voorzichtigheid bij matig tot ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring kleiner dan of gelijk aan 50 ml/min), vanwege een verhoogde blootstelling

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1–10%): droge mond (bij 2,9-4% bij COPD en ca. 1,2% bij astma).

Soms (0,1-1%): hartkloppingen, atriumfibrilleren. Orale of faryngeale candidiasis, bronchospasmen, hoest, faryngitis, smaakstoornis, stemstoornis. Obstipatie, gastro-oesofageale reflux. Duizeligheid, hoofdpijn, slapeloosheid. Wazig zien. Dysurie, urineretentie. Huiduitslag, jeuk.

Zelden (0,01-0,1%): (supraventriculaire) tachycardie. Laryngitis, dysfagie. Overgevoeligheidsreacties (o.a. angio-oedeem). Urticaria, huidinfectie/-ulcus, droge huid. Verhoogde oogboldruk, glaucoom. Neusbloeding, sinusitis. Tandcariës, stomatitis, gingivitis, glossitis. Darmobstructie (waaronder paralytische ileus), misselijkheid. Urineweginfectie.

Verder zijn gemeld: anafylactische reactie. Dehydratie. Gewrichtszwelling.

Bij hogere leeftijd kan de incidentie van anticholinerge effecten (zoals droge mond en obstipatie) toenemen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor atropine of atropinederivaten, zoals tiotropium en ipratropium.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Tiotropium is niet geschikt voor de behandeling van acute bronchospasmen en van cystische fibrose. Bij gebruik bij cystische fibrose kunnen de symptomen toenemen (achteruitgang longfunctie en luchtweginfecties).

Wees voorzichtig bij prostaathyperplasie, urineretentie, recent myocardinfarct (< 6 maanden), hartfalen (NYHA-klasse III of IV) of ernstige hartritmestoornissen.

Tevens voorzichtig toepassen bij een matige tot ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring ≤ 50 ml/min) vanwege een mogelijke stijging van de plasmaconcentratie. Er is geen langetermijnervaring bij ernstige nierinsufficiëntie.

Parasympathicolytica kunnen door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Contact met de ogen vermijden, aangezien dit kan leiden tot nauwe-kamerhoekglaucoom, pijn of onaangenaam gevoel in de ogen, wazig zien, visuele halo's gecombineerd met rode ogen en cornea-oedeem.

Langdurig gebruik van anticholinergica kan leiden tot droge mond en cariës.

 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen

OVERIGE MIDDELEN BIJ ASTMA/COPD VOOR INHALATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

GLUCOCORTICOIDEN

Beclometason dosisaerosol

Qvar aerosol autohaler; Qvar aerosol inhalator.
R03BA01

Budesonide inhalatie

Pulmicort, Novolizer, Easyhaler, Cyclocaps
R03BA02

Ciclesonide

Alvesco
R03BA08
R03BA05
PARASYMPATHICOLYTICA

Ipratropiumbromide

Atrovent, Ipraxa
R03BB01

Referenties

 1. Boehringer Ingelheim International GmbH, SmPC Spiriva Respimat (RVG 34382) 09-03-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (interacties, verminderde nierfunctie), 15 aug 2018
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapuetisch Kompas (Bijwerkingen, waarschuwingen & voorzorgen, contra-indicaties, eigenschappen), 15 aug 2018

Wijzigingen

 • 28 augustus 2018 10:57: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering