Beclometason dosisaerosol

Stofnaam
Beclometason dosisaerosol
Merknaam
Qvar aerosol autohaler; Qvar aerosol inhalator.
ATC code
R03BA01

Beclometason dosisaerosol


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Indicatie: Asthma bronchiale. Beclometason dosisaerosol: <12jr: 100-400 mcg/dag
Beclometason dosisaerosol extrafijn: >5jr: 100-200 mcg/dag.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Aerosol (dipropionaat) 50 microg/do, 100 microg/do, 250 microg/do
Aerosol "extrafijn" (dipropionaat) 50 microgg/do, 100 microg/do
Inhalatiepoeder (dipropionaat) 100 microg, 200 microg, 400 microg

Eigenschappen

Lokaal ontstekingsremmend glucocorticoïd, dat bij normale dosering vrijwel niet systemisch werkzaam is. De (gewone) dosisaerosol kan worden voorzien van de 'Volumatic' (inhalatiekamer). Uit depositiestudies met de extrafijne CFK-vrije dosisaerosolen blijkt een groot deel van het geneesmiddel dat het mondstuk verlaat (> 55%) neer te slaan in de longen en een klein deel (< 35%) in de orofarynx.

Kinetische gegevens

Farmacokinetisch onderzoek bij kinderen toont aan dat de A.U.C. (17-BMP) bij  een dosis van 200 µg Extrafijne Aërosol toegediend via de Autohaler overeenkomt met de A.U.C.  van een dosis van 400 µg bij een CFK-BDP inhalator met voorzetkamer. 

Algemene opmerkingen

Beclometason extra fijn heeft een extra fijne druppelverdeling met een verbeterde pulmonale depositie.

Doseringen

Astma
 • Inhalatie
  • Aerosol
   • 1 maand tot 18 jaar
    [4] [5] [8]
    • 100 - 1.000 microg./dag in 2 doses.
    • Startdosering: 400 mcg/dag in 2 doses

     Verhoog (verdubbel) de dosering bij onvoldoende astmacontrole. Verlaag de dosering tot de laagst effectieve dosis wanneer dat mogelijk is (zie NVK stappenplan astmacontrole)

  • Aerosol extra fijn
   • 1 maand tot 18 jaar
    [4] [5] [7]
    • 50 - 400 microg./dag in 2 doses.
    • Startdosering: 200 mcg/dag in 2 doses

     Verhoog (verdubbel) de dosering bij onvoldoende astmacontrole. Verlaag de dosering tot de laagst effectieve dosis wanneer dat mogelijk is (zie NVK stappenplan astmacontrole)

      

  • Inhalatiepoeder
   • 7 jaar tot 18 jaar
    [4] [5] [6]
    • 100 - 1.000 microg./dag in 2 doses.
    • Startdosering: 400 mcg/dag in 2 doses

     Verhoog (verdubbel) de dosering bij onvoldoende astmacontrole. Verlaag de dosering tot de laagst effectieve dosis wanneer dat mogelijk is (zie NVK stappenplan astmacontrole)

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE MIDDELEN BIJ ASTMA/COPD VOOR INHALATIE

GLUCOCORTICOIDEN

Budesonide inhalatie

Pulmicort, Novolizer, Easyhaler, Cyclocaps
R03BA02

Ciclesonide

Alvesco
R03BA08
R03BA05
PARASYMPATHICOLYTICA

Ipratropiumbromide

Atrovent, Ipraxa
R03BB01

Tiotropium

Spiriva Respimat
R03BB04
ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN
R03BC01

Bijwerkingen bij kinderen

Bij hogere doses (meer dan 800 mcg/dag) zijn beinvloeding van de botstofwisseling, geringe beinvloeding van de lengtegroei en (uitsluitend biochemisch waarneembare) bijniersuppressie waargenomen in korte termijn studies. De individuele gevoeligheid hiervoor wisselt sterk. De klinische betekenis van beschreven veranderingen op lange termijn is moeilijk vast te stellen. Verder kunnen optreden: psychomotorische hyperactiviteit, slaapstoornissen, angst, depressie, agressie, gedragsveranderingen

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): orofaryngeale candidiase, heesheid.

Vaak (1–10%): geïrriteerde keel.

Zelden: overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, huiduitslag, urticaria, erytheem.

Zeer zelden (< 0,01%): paradoxale bronchospasmen, piepende ademhaling, dyspneu, hoest. Oedeem van ogen, gelaat, lippen en keel, angio-oedeem. Bijniersuppressie, groeivertraging (bij kinderen). Vermindering botdichtheid. Cataract en glaucoom.

Verder zijn gemeld: wazig zien.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • status asthmaticus;
 • tuberculose;
 • herpes simplex.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij langdurig gebruik bij kinderen de groei controleren en bij groeiremming trachten de dosering inhalatiecorticosteroïd te verminderen. Kinderen zijn gevoeliger voor de systemische effecten dan volwassenen, met name voor de psychologische en gedragseffecten als ook voor de bijnierschorssuppressie. 

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij nog niet met corticosteroïden behandelde patiënten treedt in de regel binnen 10 dagen een therapeutisch effect op. Soms is er een dusdanige hoeveelheid slijm in de bronchi, dat de werkzame stof niet in de slijmvliezen van de bronchi kan penetreren. In dat geval eerst een korte kuur orale corticosteroïden (ca. 2 weken), naast de inhalator, geven.

Langdurig gebruik van hoge doses inhalatiecorticosteroïden kan leiden tot systemische effecten, zoals het syndroom van Cushing door remming van de bijnierschorsfunctie, vermindering van de botdichtheid, groeivertraging bij kinderen en adolescenten, cataract, glaucoom en psychische- en gedragsstoornissen. Aanbevolen wordt bij kinderen bij langdurige behandeling de groei regelmatig te volgen. Bij groeivertraging de behandeling opnieuw beoordelen en zo mogelijk de dosering verlagen. Bij overschakelen van patiënten die met systemische corticosteroïden zijn behandeld rekening houden met een verminderde bijnierschorsfunctie. beclometason kan voor circa 7 dagen eerst aan de orale corticosteroïden worden toegevoegd, voordat de orale corticosteroïden worden afgebouwd. Bij fysiek belastende situaties zoals stress of operatieve ingrepen kan een aanvullende dosis systemisch werkend corticosteroïd noodzakelijk zijn.

Toenemend gebruik van kortwerkende bronchusverwijdende middelen duidt op een verergering van het astma; het behandelschema kan aangepast moeten worden.

Bij optreden van paradoxale bronchospasmen met een onmiddellijke toename van dyspneu na inhalatie de therapie staken en op een andere behandeling overgaan.

De kans op pneumonie bij COPD neemt toe door het gebruik van inhalatiecorticosteroïden, houd bij het voorschrijven daarom rekening met risicofactoren voor pneumonie (roken, hogere leeftijd, voorgeschiedenis van pneumonie, lage BMI en ernstig COPD).

Longtuberculose kan geactiveerd worden door behandeling met inhalatiecorticosteroïden. Ook kunnen inhalatiecorticosteroïden bepaalde symptomen van longtuberculose en van bacteriële, virale of door schimmels veroorzaakte luchtweginfecties maskeren. Wees voorzichtig bij longaandoeningen zoals bronchiëctasie en pneumoconiose vanwege het risico van een schimmelinfectie.

Overweeg verwijzing naar een oogarts bij ontwikkeling van visusstoornissen. Glaucoom, cataract en zeldzame ziekten als centrale sereuze chorioretinopathie zijn gemeld na systemisch en lokaal gebruik van corticosteroïden.

Interacties

Na inhalatie zouden interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 dec 2020
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 09 okt 2014
 4. NVK, Richtlijn Astma bij Kinderen, www.nvk.nl, okt 2013
 5. Global initiative for Asthma, Pocket guide for asthma management and prevention in Children, Revised 2020
 6. Teva BV, SmPC Beclometason cyclocaps (RVG 13390) 13--09-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 7. Teva BV, SmPC Qvar Extrafijn (RVG 21937-40) 13-02-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 8. Sandoz BV, SmPC Beclometason Aerosol (RVG 34151) 23-03-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering