Beclometason dosisaerosol

Stofnaam
Beclometason dosisaerosol
Merknaam
Qvar aerosol autohaler; Qvar aerosol inhalator.
ATC code
R03BA01
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Indicatie: Asthma bronchiale. Beclometason dosisaerosol: <12jr: 100-400 mcg/dag
Beclometason dosisaerosol extrafijn: >5jr: 100-200 mcg/dag.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Aerosol (dipropionaat) 50 microg/do, 100 microg/do, 250 microg/do
Aerosol "extrafijn" (dipropionaat) 50 microgg/do, 100 microg/do
Inhalatiepoeder (dipropionaat) 100 microg, 200 microg, 400 microg

Eigenschappen

Lokaal ontstekingsremmend glucocorticoïd, dat bij normale dosering vrijwel niet systemisch werkzaam is. De (gewone) dosisaerosol kan worden voorzien van de 'Volumatic' (inhalatiekamer). Uit depositiestudies met de extrafijne CFK-vrije dosisaerosolen blijkt een groot deel van het geneesmiddel dat het mondstuk verlaat (> 55%) neer te slaan in de longen en een klein deel (< 35%) in de orofarynx.

Kinetische gegevens

Na aborptie worden inhalatiecorticosteroiden snel geinactiveerd. Bij lagere dosis zijn systemische effecten gering tot afwezig.

Algemene opmerkingen

Beclometason extra fijn heeft een extra fijne druppelverdeling met een verbeterde pulmonale depositie.

Doseringen

Indicatie: Astma bronchiale
 • Inhalatie
  • Aerosol
   • 0 jaar tot 18 jaar
    [4]
    • Start 400 microg./dag in 2 doses
    • Bij onvoldoende astma controle :
     (Stap 1: Zonodig SABA)
     (Stap 2: Start ICS)
     Stap 3: Verdubbel startdosering ICS; vervolgens LABA toevoegen en ICS verlagen tot laagst effectieve dosis, in elk geval tot startdosering
     • LTRA als alternatief voor LABA bij bijwerkingen of bij kinderen < 4-6 jaar
     Stap 4: effect LABA, maar onvoldoende voor controle astma: continueren LABA en verdubbelen dosering ICS of toevoegen LTRA
     Geen effect LABA: Staken LABA en verdubbelen dosering ICS of toevoegen LTRA
     Stap 5: Verdubbel dosering ICS (= 4 x startdosis), continueer LABA en LTRA

     SABA=Short acting Beta agonist; LABA = Long acting Beta agonist; ICS= Inhalatiecorticosteroiden; LTRA: Leukotriene receptor Antagonist


     TOEDIENINGSVORMEN
     0jr-3jr: dosisaerosol + voorzetkamer met masker.
     4 jr-6 jr: dosisaerosol + voorzetkamer met mondstuk.
     ≥7 jaar: optie: Droogpoederinhalator (Diskus).

     Toediening: Qvar kan worden toegediend in combinatie met Aerochamber Plus voorzetkamer.

      

  • Aerosol extra fijn
   • 0 jaar tot 18 jaar
    [4]
    • Start 200 microg./dag in 2 doses
    • Bij onvoldoende astma controle :
     (Stap 1: Zonodig SABA)
     (Stap 2: Start ICS)
     Stap 3: Verdubbel startdosering ICS; vervolgens LABA toevoegen en ICS verlagen tot laagst effectieve dosis, in elk geval tot startdosering
     • LTRA als alternatief voor LABA bij bijwerkingen of bij kinderen < 4-6 jaar
     Stap 4: effect LABA, maar onvoldoende voor controle astma: continueren LABA en verdubbelen dosering ICS of toevoegen LTRA
     Geen effect LABA: Staken LABA en verdubbelen dosering ICS of toevoegen LTRA
     Stap 5: Verdubbel dosering ICS (= 4 x startdosis), continueer LABA en LTRA

     SABA=Short acting Beta agonist; LABA = Long acting Beta agonist; ICS= Inhalatiecorticosteroiden; LTRA: Leukotriene receptor Antagonist


     TOEDIENINGSVORMEN
     0jr-3jr: dosisaerosol + voorzetkamer met masker.
     4 jr-6 jr: dosisaerosol + voorzetkamer met mondstuk.
     ≥7 jaar: optie: Droogpoederinhalator (Diskus).

     Toediening: Qvar kan worden toegediend in combinatie met Aerochamber Plus voorzetkamer.

      

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE MIDDELEN BIJ ASTMA/COPD VOOR INHALATIE

GLUCOCORTICOIDEN

Budesonide dosisaerosol/inhalatiepoeder

Pulmicort Turbuhaler, Novolizer, Easyhaler, Cyclocaps
R03BA02

Ciclesonide

Alvesco
R03BA08
R03BA05
PARASYMPATHICOLYTICA

Ipratropiumbromide

Atrovent, Ipraxa
R03BB01
ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN
R03BC01
GLUCOCORTICOIDEN

Budesonide dosisaerosol/inhalatiepoeder

Pulmicort Turbuhaler, Novolizer, Easyhaler, Cyclocaps
R03BA02

Ciclesonide

Alvesco
R03BA08
R03BA05
PARASYMPATHICOLYTICA

Ipratropiumbromide

Atrovent, Ipraxa
R03BB01
ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN
R03BC01

Bijwerkingen bij kinderen

Bij hogere doses (meer dan 800 mcg/dag) zijn beinvloeding van de botstofwisseling, geringe beinvloeding van de lengtegroei en (uitsluitend biochemisch waarneembare) bijniersuppressie waargenomen in korte termijn studies. De individuele gevoeligheid hiervoor wisselt sterk. De klinische betekenis van beschreven veranderingen op lange termijn is moeilijk vast te stellen. Verder kunnen optreden: psychomotorische hyperactiviteit, slaapstoornissen, angst, depressie, agressie, gedragsveranderingen

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (1–10%): Orofaryngeale candidiasis, heesheid, geïrriteerde keel. Zelden: overgevoeligheidsreacties zoals angio-oedeem van ogen, gelaat, lippen en keel, paradoxale bronchospasmen. Zeer zelden (< 0,01%): jeuk, huiduitslag, urticaria, erytheem. Systemische effecten als Cushingsyndroom, Cushingsyndroomachtige verschijnselen, remming bijnierschorsfunctie, vermindering botdichtheid, cataract en glaucoom (met name bij langdurig gebruik van hoge doses).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Infecties van de luchtwegen. Status asthmaticus. Tuberculose. Overgevoeligheid voor corticosteroïden. Terughoudendheid is geboden bij longafwijkingen zoals bronchiëctasieën en pneumoconiose.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Zorgvuldig vervolgen van de patient is gewenst bij toediening van hogere dosis inhalatiecorticosteroiden gedurende lange tijd.

 

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Inhalatiecorticosteroïden kunnen bepaalde symptomen van bacteriële, virale of door schimmels veroorzaakte luchtweginfecties maskeren. Bij bronchiëctasieën en pneumoconiose is, in verband met mogelijke schimmelinfecties, terughoudendheid geboden. Longtuberculose kan geactiveerd worden door behandeling met inhalatiecorticosteroïden. De behandeling niet abrupt staken. Toenemend gebruik van kortwerkende bronchusverwijders duidt op een verslechtering van het astma; het behandelschema dient dan te worden aangepast. Bij nog niet met corticosteroïden behandelde patiënten treedt als regel binnen 10 dagen een therapeutisch effect op. Soms is er een dusdanige hoeveelheid slijm in de bronchi, dat de werkzame stof niet in de slijmvliezen van de bronchi kan penetreren. Het is dan wenselijk tevens een korte kuur (ca. 2 weken) met orale corticosteroïden te geven. Na langdurige behandeling met orale corticosteroïden bij overschakeling op een inhalatiepreparaat rekening houden met langzaam herstel van de verstoorde bijnierschorsfunctie. Bij overschakeling dient de patiënt over een redelijk stabiele conditie te beschikken. Een aantal patiënten zal tijdens de overschakeling een verminderd algeheel steroïd-effect ervaren, met symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken. Gedurende de eerste maanden na overschakeling is bij fysiek belastende situaties zoals ernstige infecties, traumata en operatieve ingrepen een extra dosis orale corticosteroïden noodzakelijk. Tijdens de overschakeling kunnen symptomen optreden die voorheen werden onderdrukt, zoals allergische rinitis en eczeem. Bij langdurig gebruik bij kinderen de groei controleren; bij groeiremming trachten de dosering inhalatiecorticosteroïd te verminderen. Bij paradoxale bronchospasmen die gepaard gaan met onmiddellijke toename van het piepend ademhalen, kortademigheid en hoest de behandeling onmiddellijk staken. Door na inhalatie de mond goed met water te spoelen (niet doorslikken), vermindert de kans op orofaryngeale candidiasis. Antimycotische behandeling kan nodig zijn. Heesheid wordt meestal minder na verlagen van de dosering en/of rust van de stem.

Interacties

Na inhalatie zouden interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 09 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 09 okt 2014
 4. NVK, Richtlijn Astma bij Kinderen, www.nvk.nl, okt 2013

Wijzigingen