Tezacaftor + ivacaftor

Stofnaam
Tezacaftor + ivacaftor
Merknaam
Symkevi
ATC code
R07AX31

Tezacaftor + ivacaftor

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Tezacaftor is een corrector van de CFTR (cystische fibrose transmembraanconductieregulator)-proteïne, die bindt aan het eerste Membrane Spanning Domain van CFTR. Het ondersteunt de cellulaire verwerking en het transport van normale of meervoudige mutante vormen van de CFTR-proteïne, waaronder de F508del-gemuteerde vorm. Hierdoor neemt de hoeveelheid functioneel CFTR-proteïne op het celoppervlak toe, wat in vitro tot een verhoogd chloridetransport leidt. Ivacaftor is een potentiator van de F508del-gemuteerde CFTR-proteïne. Het verhoogt in vitro de CFTR-kanaal-'gating', waardoor het chloridetransport wordt versterkt. De combinatie kan bij CF-patiënten met homozygote F508del-mutaties de hoeveelheid vloeistof aan het luchtwegoppervlak en de ciliaire slagfrequentie in vitro doen toenemen in bronchiale epitheelcellen. Het exacte werkingsmechanisme van beide stoffen is niet bekend.

Farmacokinetiek bij kinderen

De farmacokinetische parameters bij kinderen ≥12 jaar zijn gelijk aan die van volwassenen (SmPC):

  Dosis Cmax (mg/l) Tmax (uur) t½ (uur) Cl (l/uur) Vd (l)
Tezacaftor 100 mg/dag 6,5 ± 1,8 4 (2-6) 156 ± 52,7 1,3 ± 0,4 271 ± 157
Ivacaftor 300 mg/dag 1,3 ± 0,4 6 (3-10) 9,3 ± 1,7 15,7 ± 6,4 206 ± 82,9

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Cystic Fibrosis:

6-12 jaar:< 30 kg: tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg
6-12 jaar: ≥ 30 kg: tezacaftor 100mg/ivacaftor 150 mg
≥12 jaar: in de ochtend tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg; in de avond ivacaftor 150 mg 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per tablet: Tezacaftor 100 mg Ivacaftor 150 mg en tablet Tezacaftor 50 mg Ivacaftor 75 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Cystic Fibrosis bij homozygote F508del-mutatie of bij heterozygote F508del-mutatie in combinatie met een mutatie in het CFTR gen
 • Oraal
  • ≥ 6 jaar en ≥ 30 kg
   [1]
   • In de ochtend: 150 mg ivacaftor plus 100 mg tezacaftor
    In de avond: 150 mg ivacaftor 

  • ≥ 6 jaar en < 30 kg
   [1]
   • In de ochtend: 75 mg ivacaftor plus 50 mg tezacaftor 
    In de avond: 75 mg ivacaftor 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Ivacaftor: doseeraanpassing is niet nodig.

Tezacaftor:
GFR ≥ 30 ml/min/1.73m2: aanpassing is niet nodig. 
GFR 10 - 30 ml/min/1.73m2: aanpassing is waarschijnlijk niet nodig. Overleg met een kindernefroloog.

Bijwerkingen bij kinderen

Ivacaftor: vertroebeling van de ooglens

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (≥ 10%): hoofdpijn. Nasofaryngitis.

Vaak (1-10%): duizeligheid. Bijholteverstopping. Misselijkheid.

Bijwerkingen ivacaftor: 

Zeer vaak (> 10%): infecties van de bovenste luchtwegen (incl. rinitis, nasofaryngitis), bacteriën in sputum. Neusverstopping, orofaryngeale pijn. Buikpijn, diarree. Huiduitslag. Hoofdpijn, duizeligheid. Verhoogde transaminasewaarden.

Vaak (1-10%): oorpijn, tinnitus, trommelvlieshyperemie, vestibulaire aandoening. Faryngeaal erytheem, sinuscongestie. Borstgezwel.

Soms (0,1-1%): verstopt oor. Borstontsteking, gynaecomastie, tepelaandoening, pijn in de tepel.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cataract: Bij kinderen wordt voorafgaand aan en tijdens de behandeling oogheelkundig onderzoek aanbevolen, omdat gevallen van vertroebeling van de ooglens zijn gemeld.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Leverfunctiestoornis: Het wordt aanbevolen om de leverfunctie te controleren vóór de start van de behandeling, elke 3 maanden tijdens het eerste jaar van de behandeling en daarna jaarlijks. Staak de behandeling bij verhogingen van ALAT of ASAT > 5× de bovengrens van de normaalwaarde (ULN) óf bij verhogingen van ALAT of ASAT > 3× ULN in combinatie met verhoging van bilirubine > 2× ULN; controleer vervolgens nauwgezet de transaminasewaarden tot normalisatie en overweeg herstart van de behandeling. Dit middel wordt niet aanbevolen bij een ernstige leverfunctiestoornis, tenzij de voordelen opwegen tegen de risico's.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Ivacaftor is substraat voor CYP3A4 en CYP3A5. Het is een zwakke remmer van CYP3A4 en P-gp en een mogelijke remmer van CYP2C9. Tezacaftor is substraat voor CYP3A4. 
De hieronder genoemde interacties betreffen ivacaftor en het combinatiepreparaat met tezacaftor (Symkevi®). 

Relevant:
Afname ivacaftor: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren.

Toename ivacaftor: de concentratie stijgt door krachtige CYP3A4-remmers, fluconazol en lopinavir; zie voor een advies over doseringsverlaging de productinformatie van Kalydeco® en Symkevi®.

Niet relevant: de concentratie van digoxine en midazolam stijgt.

Niet beoordeeld:
Grapefruitsap kan de biologische beschikbaarheid van ivacaftor en tevacaftor verhogen door remming van CYP3A4. Bij kortdurend gebruik van 1 glas of 2 grapefruits per dag is het risico op bijwerkingen laag. De fabrikant ontraadt echter gelijktijdig gebruik van grapefruitsap.

OVERIGE MIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

LONGSURFACTANTS
R07AA02
ANALEPTICA

Doxapram

Dopram
R07AB01
OVERIGE MIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL

Ivacaftor

Kalydeco
R07AX02
R07AX32
R07AX30

Referenties

 1. Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, SmPC Symkevi (EU/1/18/1306) Rev 7, 22-01-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 feb 2020
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 13 feb 2020

Wijzigingen

 • 28 april 2021 13:35: Toepassing uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar op basis van de SmPC
 • 10 maart 2020 12:12: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering