Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Homatropine 2%

Stofnaam
Homatropine 2%
Merknaam
ATC code
S01FA05

Label dosisadvies Kinderformularium

Diagnostiek (pupilverwijding en cycloplegie): On-label
Partiele mediatroebelingen: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Diagnostiek van het oog: Kinderen: 1-2 druppels in de conjuctivaalzak

Eigenschappen

De mydriatische werking treedt sneller in en duurt korter dan bij atropine. Bij kinderen geeft het geen volledige cycloplegie.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Pupilverwijding
 • Oculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2]
   • Voorafgaand aan onderzoek 1 druppel(s)/dosis, zo nodig na 10 min herhalen.
Partiele mediatroebelingen
 • Oculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2]
   • 1 druppel(s)/dosis 1 dd. in de ochtend..

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

PARASYMPATHICOLYTICA
S01FA01

Cyclopentolaat

Cyclogyl, Cyclopentolaat Minims
S01FA04

Tropicamide

Minims tropicamide
S01FA06
SYMPATHICOMIMETICA EXCL GLAUCOOMMIDDELEN

Fenylefrine Oculaire toepassing

Monofree Fenylefrine, Fenylefrine Minims, Visadron
S01FB01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Systemische bijwerkingen kunnen optreden, vooral bij kinderen.

Bijwerkingen algemeen

Na oculair gebruik kunnen irritatie, wazig zien, fotofobie, verhoogde oogdruk, allergische reacties en vooral bij langdurige toediening hyperemie, oedeem en conjunctivitis optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

Bij oculaire toediening zijn de contra-indicaties overgevoeligheid en nauwekamerhoekglaucoom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Door beïnvloeding van het gezichtsvermogen kan het gebruik hinderlijke gevolgen hebben voor sommige dagelijkse bezigheden (bv. lezen, deelname aan het verkeer). Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 45 minuten na indruppelen. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1-3 minuten dicht te drukken wordt de kans op systemische reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Oculair toegediende parasympathicolytica kunnen de werking van eveneens oculair toegediende parasympathicomimetica antagoneren.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen,Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 26 okt 2014
 2. Ratiopharm BV, SPC Homatropine (RVG 57666), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 4 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h57666.pdf

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

Wijzigingen