Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Calciumgluconaat

Stofnaam
Calciumgluconaat
Merknaam
ATC code
A12AA03

Label dosisadvies Kinderformularium

Hypocalciemie bij convulsies bij neonaten: On-label
Onderhoudsbehoefte calcium in TPV: Off-label
Acute hypocalciemie: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Symptomatische hypocalciemie:
inj.vlst. 0.225 mmol calcium (= 9 mg calcium) per ml,
Neonaten: Bij ernstige symptomen van hypocalciëmie bij pasgeborenen of zuigelingen, bijvoorbeeld bij cardiale symptomen, kan voor een snel herstel van een normaal serumcalciumgehalte een hogere aanvangsdosering (tot 2 ml per kg lichaamsgewicht, ˄ 0,45 mmol calcium per kg lichaamsgewicht) noodzakelijk zijn. 
3 mnd: 0,4 – 0,9 ml/kg
6 mnd: 0,3 – 0,7 ml/kg
1 jr: 0,2 – 0,5 ml/kg
3 jr: 0,4 – 0,7 ml/kg
7,5 jr: 0,2 – 0,4 ml/kg
12 jr: 0,1 – 0,3 ml/kg
>12jr: start 10 ml, vervolg op basis van calciumspiegels.
Bij ernstige symptomen van hypocalciemie kan een hogere startdosis (tot 2 ml/kg) nodig zijn.
Oraal:
Kinderen: 2-3 dd 500 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per ml inj.vlst.: Calciumgluconaat-1-water 94 mg, Calciumsaccharaat-4-water 5 mg
Inf C: calciumgluconaat/glucose 0,011 mmol/100 mg/ml, 0,011 mmol/150 mg/ml
Kauwtablet"45 mg Ca" (1-water) 500 mg

Eigenschappen

Calcium is van belang voor de botvorming en speelt een rol bij de bloedstolling, de spieractiviteit, het handhaven van de permeabiliteit van de membranen en bij de voortgeleiding van de zenuwprikkels in de neuromusculaire overgangen.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Acute hypocalciemie; convulsies agv hyperfosfatemie/hypocalciemie
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [6]
   • 0,45 mmol/kg/dosis, in 30 minuten.
   • Overeenkomend met 2 ml/kg van 10% oplossing. Toedienen onder ECG bewaking

  • 1 maand tot 18 jaar
   [6]
   • 0,023 - 0,225 mmol/kg/dosis, éénmalig.
   • Overeenkomend met 0,1-1,0 ml/kg van 10% oplossing.

Indicatie: Calciumdeficientie
 • Oraal
  • ≥ 2 jaar
   [7]
   • 500 mg/dosis, 2-3 dd.
Indicatie: Onderhoudsbehoefte calcium in TPV
 • Intraveneus
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken
   • 1 mmol/kg/dag, continu infuus.
   • = 4 ml/kg/dag bij concentratie 10% 0,225 mmol Ca/ml. Op geleide van calcium spiegel

  • 3 tot 10 kg
   • 0,85 mmol/kg/dag, continu infuus.
   • = 3 ml/kg/dag bij concentratie 10% 0,225 mmol Ca/ml.
    Op geleide van calcium spiegel.

  • 10 tot 20 kg
   • 0,5 mmol/kg/dag, continu infuus.
   • = 2 ml/kg/dag bij concentratie 10% 0,225 mmol Ca/ml.
    Op geleide van calcium spiegel.

  • ≥ 20 kg
   • 0,2 mmol/kg/dag, continu infuus.
   • = 1 ml/kg/dag bij concentratie 10% 0,225 mmol Ca/ml.
    Op geleide van calcium spiegel.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

CALCIUM

Calciumcarbonaat

Calci-chew, Cacit
A12AA04
A12AA07
A12AA20
CALCIUM MET ANDERE MIDDELEN
A12AX
CALCIUM

Calciumcarbonaat

Calci-chew, Cacit
A12AA04
A12AA07
A12AA20
CALCIUM MET ANDERE MIDDELEN
A12AX

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij volwassenen

Parenteraal: misselijkheid, braken, duizeligheid, zweten, hyper- en hypotensie, blozen, circulatoire collaps, bradycardie, hartritmestoornissen. Na onjuiste wijze van toedienen: pijn, erytheem, abcessen, calcificatie van zachte weefsels en necrose.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave reactie met fosfaat in TPN. Cave hypomagnesiaemie, pre-existent ot ten gevolge van het toegediende calcium.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Voorzichtigheid is geboden bij nier-, hart- en ademhalingsinsufficiëntie, cor pulmonale, respiratoire acidose en sarcoïdose. Bij lichte hypercalciurie (> 300 mg (= 7,5 mmol) per 24 uur), lichte tot matige nierfunctiestoornissen of nefrolithiase in de anamnese, de calciumuitscheiding in de urine zorgvuldig controleren. Bij neiging tot nefrolithiase wordt extra vochtopname aanbevolen. Tijdens calciumtherapie geen grote hoeveelheden vitamine D toedienen, tenzij hiervoor een speciale indicatie bestaat. Calciumtoediening bij hypoparathyroïdie dient plaats te vinden op geleide van de calciumspiegel. Omdat de injectievloeistof tot 5 mg/l aluminium kan bevatten, wordt herhaald parenteraal gebruik bij pasgeborenen, kinderen en bij mensen met ernstige nierfunctiestoornissen ontraden in verband met risico van neurologische, hematologische of botafwijkingen. Bij extravasatie van de injectievloeistof de toediening onmiddellijk staken; zo mogelijk oplossing terugzuigen en het weefsel behandelen met fysiologische zoutoplossing en/of corticosteroïden.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij volwassenen

Hypercalciëmie. Ernstige hypercalciurie. Ernstige nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2018
 4. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 5. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 6. B. Braun Melsungen AG, SmPC Calciumgluconaat (RVG 32248) 22-10-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 7. TEVA, SmPC (RVG 52036) 11-04-2016, www.geneesmiddelinformatiebank.nl

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 21 januari 2019 12:15: Oraal doseeradvies toegevoeg obv SmPC
 • 30 augustus 2016 10:53: Indicatie aangepast obv SmPC, dosering ongewijzigd
 • 30 augustus 2016 10:53: Indicatie aangepast obv SmPC, dosering ongewijzigd

Wijzigingen