Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Neomycine sulfaat

Stofnaam
Neomycine sulfaat
Merknaam
ATC code
A07AA01

Label dosisadvies Kinderformularium

Selectieve darmdecontaminatie: Off-label
Hepatisch coma: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Pre-operatieve selectieve darmdecontaminatie:
Kinderen: 15.6 mg/kg lichaamsgewicht iedere 4 uur gedurende 3 dagen.
Behandeling en Profylaxe (pre)hepatische coma:
Kinderen: 22,5-63 mg/kg iedere 6 uur.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (sulfaat) 375 mg (geen handelspreparaat beschikbaar in NL)

Eigenschappen

Aminoglycoside met sterk bactericide werking tegen een breed spectrum van gramnegatieve (o.a. Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella) en grampositieve (o.a. Staphylococcus aureus) micro-organismen. Anaëroben, streptokokken en Pseudomonas zijn in het algemeen niet gevoelig. Het werkingsmechanisme berust op remming van de bacteriële eiwitsynthese door binding aan ribosomen.

Kinetische gegevens

Neomycine sulfaat wordt bij intact darmslijmvlies in geringe mate geabsorbeerd.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Selectieve darmdecontaminatie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [5]
   • 25 mg/kg/dag in 3 doses , max: 1 g/dag.
   • Voor toepassing als selectieve darm decontaminatie dient neomycine bij voorkeur gebruikt te worden in combinatie met andere antibiotica zoals colistine en met antifungale middelen.

Indicatie: Hepatisch coma
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2] [6]
   • 4 - 8 g/dag in 4 doses.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

ANTIBIOTICA
A07AA07
A07AA02

Paromomycine

Humatin
A07AA06
IMIDAZOOLDERIVATEN

Miconazol orale toepassing

Daktarin orale gel
A07AC01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij volwassenen

Overgevoeligheidsreacties (incl. anafylaxie), misselijkheid, braken, diarree. Door beschadiging van de darmmucosa kan een malabsorptiesyndroom met steatorroe optreden. Sensibilisatie. Na langdurig gebruik van hoge doses en bij mucosabeschadigingen of intestinale obstructie zijn oto- en/of nefrotoxische bijwerkingen niet uitgesloten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Sensibilisatie en kruisovergevoeligheid met andere aminoglycosiden kan optreden. Langdurig en frequent gebruik kan resulteren in de ontwikkeling van resistentie. Meestal berust deze op de synthese van inactiverende enzymen. De informatie hiertoe wordt door plasmiden overgedragen, zodat de resistentie zich kan uitbreiden tot meerdere bacteriespecies en -stammen. Kruisresistentie met andere aminoglycosiden is gemeld. Bij een zeer intensieve therapie wordt aanbevolen regelmatig de nierfunctie te controleren en audiometrisch onderzoek te verrichten.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij kinderen

Nierfunctiestoornissen

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid voor aminoglycosiden. Darmobstructie. Uitgebreide darmulceraties. Voorzichtigheid is geboden bij nierfunctiestoornissen of oto-vestibulaire stoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. Kneepkens C.M.F. et al, Werkboek Kindergastro-enterologie, VU Uitgeverij, 2002, Tweede druk
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 09 nov 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 29 juni 2017
 5. W.A. Kamps et al, Ondersteunende behandeling in de kinderoncologie, VU University Press, 2005, ISBN 905383972
 6. Centrafarm Services BV, SPC Neomycine sulfaat (RVG 50746), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 22 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h50746.pdf

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

Wijzigingen